URANET ®

..ja kaikki toimii heti ilman IT-työtä.

Palvelut Uranetissa voivat olla verkkokursseja, harjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita tai vaikkapa käyttöohjeita. Kehitysympäristössä on  helppoa luoda sisältöjä ja oppimistehtäviä valmennukseen suoraan joko itse tai yhteyistyökumppanin kanssa. Heti käyttövalmis digialusta ei tarvitse IT-työtä. Digipalveluiden kehittämisen voi aloittaa ilman investointeja kehitysympäristössä ja digipalvelun voi tilata käyttöön sen valmistuttua. Kerran perustettu digipalvelu toimii vuodesta toiseen aina maksuttomassa Uranetissa. Sen käyttöä on helppo laajentaa uusille asiakkaile, joita voivat olla vaikkapa toiset valmentajat ja heidän asiakkaansa.

Uranetissa tietotekniikan sijasta tilataan käyttöoikeuksia palveluihin. Näin digialusta säilyy käytössä, vaikka työpaikat ja kouluttajat vaihtuisivatkin.

Kuukausimaksuja tai muita IT-kustannuksia Uranetissa ei ole. On vain yksi kustannus, joka syntyy kun perustettuun digipalveluun lisätään käyttäjä. Palveluita voi kehittää omaan tarpeeseen ja kustannuksia syntyy vasta, mikäli palvelu otetaan käyttöön. Palveluiden kehittämisen voi aloittaa maksutta vaikka heti tältä sivulta. Verkkovalmennuspalvelut voidaan asiakaskäyttöön tilaamalla käyttäjäkapasiteettia.

Yhdellä digipalvelulla voi olla rajaton määrä valmentajia, joilla voi olla rajaton määrä omia asiakkaita. Digipalveluiden tilaajat voivat hankkia käyttäjäkapasiteettia sen kehittäjältä, joka määrittelee digipalvelun yksikköhinnan valmennuskäyttöön.

 

Tuotteet ja palvelut

Uranet® tuo uusia mahdollisuuksia innovatiivisen toimintamallin ansiosta. Perusta palvelu ja lisää käyttäjiä jakamalla Uranet®-avaimia kohderyhmälle.
Sama digipalvelu voi toimia eri tarkoituksissa, eri asiakkailla.

Uranet® käyttäjähinta 2,95-29,95€ + alv24% / palvelu. Ei muita kuluja.

Uranetissa on helppoa aloittaa valmentaminen joko itse tai valmennusympäristön voi tilata kätevästi kolmannelta osapuolelta. Verkkovalmennuspalveluiden kehittämisen voi aloittaa heti ja käyttöönoton voi tilata helposti hankkimalla käyttöoikeuksia.

Asennuksia ei tarvita ja kaikki toimii yksityisesti selaimessa välittömästi. Käyttöönotto on helppo tehdä jakamalla kohderyhmälle Uranet®-avaimia vaikkapa sähköpostilla tai Intranetissa. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan käyttäjämäärä ja valmennuspalvelut Uranet®-avaimia varten.

Uranet® sopii yrityksen verkkovalmennusratkaisuksi tilanteissa jossa pitää kouluttaa ja tunnistaa joko henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden osaamista niin Suomessa kuin ulkomailla. Osaamista on helppo siirtää ja hankkia Uranetin avulla. Valmennuspalveluita voi kehittää joko itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Aikaa ja rahaa säästyy, kun kaikki on heti valmiina ja digipalvelut on helppo ottaa missä tahansa paikassa käyttöön ilman IT-investointeja ja monimutkaisia IT-projekteja.

Uranet® korvaa tai täydentää koulutuspalvelutuottajien verkkovalmennusratkaisuja. Se luo täysin uusia mahdollisuuksia, sillä Uranet® voi olla käytössä maksutta rajattoman ajan kouluttajilla ja heidän asiakkaillaan. Tämä luo ennennäkemätöntä tuottavuutta. Uranetissa palvelut, asiakkuudet ja tulokset säilyvät rajattoman ajan maksutta käytössä. Uranet® vapauttaa resursseja omien järjestelmien hankinnasta ja ylläpidosta. Uranetista asiakkaita on helppo tavoittaa tulevaisuudessa sen maksuttomuuden ansiosta.

Valmennuspalveluiden tuottajille ainutlaatuinen ominaisuus on koulutuspalveluiden ketjuttaminen multi-coaching ominaisuuden avulla. Siinä valmennuspalveluiden tuottajat voivat skaalata kehittämiään palveluita toisille Uranet®-kouluttajille. Se tarjoaa jatkuvan tuoton mahdollisuuden nerokkaan lisensointimallin ansiosta ilman lisätyötä. Palveluita voi helposti lisensoida tilaamalla käyttöoikeuksia, jotka voidaan jakaa koulutuspalveluiden tuottajalta toiselle. Kerran perustettu valmennuspalvelu voi toimia missä tahansa paikassa opetuskäytössä Uranetin ansiosta.

Uranet® tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden aloittaa toiminnan ilman taloudellista riskiä, koska Uranetista syntyy kustannuksia vasta silloin kun on asiakkaat tilaavat palveluita käyttöönsä kouluttajalta. Palveluiden käyttäjät ovat helppo liittää mukaan toimintaan valmentajakohtaisilla Uranet®-avaimilla missä ja milloin tahansa. Uranetia toiminnassaan käyttävien kouluttajien ja yritysten vaihtuvuusaste on nolla prosenttia, joka kertoo erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä.

URANET ® mahdollistaa monikäyttöisyyden, skaalautumisen ja yksikköhinnoittelun ansiosta ketjuyrittäjyyden yksityisille koulutuspalveluiden tuottajille. Kerran perustettu palvelu voidaan skaalata valmennuspalveluiden tuottajalta toiselle, joka voi käyttää valmenuspalveluita yksityisesti omien asiakkaiden kanssa. Ansaintalogiikka perustuu käyttöoikeuksien tilaamiseen palvelunkehittäjältä, samassa yhteydessä tilaaja saa käyttöönsä URANET ® verkkovalmennuspalvelut, jotka toimivat heti tilaajan omien asiakkaiden luona.

Yhdellä valmennuspalvelulla voi olla satoja kouluttajia Uranetissa ja kouluttajilla voi olla rajattomasti asiakkaita. Jokainen asiakas tuo liikevaihtoa palvelun kehittäjälle, vaikka itse ei järjestäisi kehittämällään palvelulla koulutusta. Riittää, että kehittää palvelun Uranetiin ja jakelee käyttöoikeuksia alihankkijoille. Kaikki tämä on mahdollista  ilman IT-kustannuksia ja tietojärjestelmien hankintoja. Riittää, että tilaa perustamalleen palvelulle käyttäjäkapasiteettia palveluiden skaalamiseksi.

Uranet® sopii myös koulutusvientiin, koska se on helppo ottaa käyttöön ilman IT-työtä. Jopa kokonaisia koulutusohjelmia voidaan skaalata oppilaitoksesta toiseen muutamassa minuutissa. Suomalaisen koulutuksen myyminen on todella helppoa, koska toiminnan voi esittää paikan päällä ja toimituksen voi suorittaa kaupanteon yhteydessä.

Kaikki tämä on mahdollista Uranetin uskomattoman skaalautumiskyvyn ansiosta, jota tukee sen maksuton käyttö. Kokonaisia koulutusohjelmia voi kehittää paikan päällä missä tahansa ja kenen kanssa tahansa missä oppilaitoksessa hyvänsä, jossa on riittävät tietoliikenneyhteydet.

Ainoa työ mitä pitää tehdä käyttöönoton yhteydessä, on tilata käyttäjäkapasiteettia ja nimetä palvelut sekä pääkäyttäjät. Tämän helpommin asioita ei voi tehdä ja asiakkaat saavat huippumodernin verkkovalmennusratkaisun käyttöönsä ilman eri maksua.

URANET® sopii myös tutkintokoulutukseen. Tulokset ja osaaminen säilyvät ohjattavilla käytössä, vaikka koulutus olisikin päättynyt. Tuloksia ja osaamista voidaan käyttää uran eri vaiheissa, koska Uranet® mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja todentamisen opiskeluiden jälkeenkin. Osaamista voidaan Uranetissa kohdentaa ja täydentää hankkimalla tutkintokoulutuksen jälkeen eri koulutuspalveluiden tuottajilta, jotka käyttävät toiminnassaan Uranetia. Myös työnantajat hyötyvät, koska tutkintokoulutuksessa hankittu ja tunnistettu osaaminen on tallessa Uranetissa.

Uranet® kyseenalaistaa kouluttajakohtaisen suljettujen järjestelmien tarjoamat hyödyt. Suljettujen järjestelmien hyöty perustuu vain siihen hetkeen, jonka valmennettavat ovat koulutuspalvelun tuottajien asiakkaina.  Uranetin tarjoama uusi hyöty on, että tulokset ja palvelut pysyvät mukana uran eri vaiheissa. Oppilaitoksissa opittuihin asioihin on helppo palata Uranetissa milloin ja missä tahansa, minne ura tekijöitä viekin. 

Uranet® on suomalaisten korkeakouluopettajien toteuttama visio seuraavan sukupolven ratkaisusta verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen. Sen hyödyt saa helposti käyttöön perustamalla digipalveluita Uranetiin.

URANET ® verkkovalmennuspalvelut korvaavat tai täydentävät perusopetuksen tietotekniikkaratkaisuja. Uranetissa on vaivatonta järjestää perusopetuksien kursseja opiskelijoille, koska kerran perustettu verkkovalmennuspalvelu voidaan ottaa opetuskäyttöön missä tahansa oppilaitoksessa ja tarjota opetusta Uranetin avulla opiskelijoille ilman IT-työtä. Sama verkkototeutus perusopetuksen kurssista toimii jokaisessa oppilaitoksessa ilman erillisjärjstelmiä.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tulokset ovat vertailukelpoisia. Uranetin avulla voidaan helposti selvittää opikelijoiden paremmuusjärjestys valtakunnallisesti. Samalla voidaan tunnistaa alueellisia menestystekijöitä koulutuksen toteuttamisessa. Jokainen oppilaitos voi käyttää toiminnassaan samaa verkkovalmennuspalvelua, joka synnyttää vertailukelpoisuuden oppimistulosten välillä.

Kaikki tämä on valmista. Ainoa mikä tarvitsee tehdä, on kehittää maksuttomassa kehitysympäristössä verkkovalmennuspalvelu, tilata sille käyttäjäkapasiteettia ja jakaa opiskeljoille URANET ® -avaimet. Kustannuksista asia ei jää kiinni, sillä esimerkiksi 10000 opiskelijan valmennus menee alle julkisten hankintarajojen kynnysten ja toimitusaika on heti.

Uranet® tuo nopeutta ja ketteryyttä julkisen sektorin toimintaan, sillä palveluita on helppoa kehittää, jakaa ja ottaa käyttöön ilman IT-työtä julkisen sektorin organisaatioissa. Ratkaisujen hankinta onnistuu ilman hankalia kilpailtuksia julkisella sektorilla, koska Uranetin ansiosta palveluita voidaan tuottaa murto-osalla verkkovalmennusjärjestelmien hinnasta ja ne jäävät maksutta käyttöön vaikka palveluita ei käytettäisikään.

IT-projektin riskiä ja epävarmuutta ei ole, koska kaikki on heti käyttövalmista. Käytön voi aloittaa ja lopettaa milloin haluaa ilman erillisiä sopimuksia. Tiedot ovat tallessa turvallisessa Microsoft Azure -pilvessä ja ne kulkevat tekijöillä kätevästi mukana, vaikka työpaikat ja kouluttajat vaihtuisivatkin. Uranet® mahdollistaa työntekijöiden liikkumisen, sillä he voivat siirtyä paikasta toiseen ilman, että suoritustiedot katoaisivat Uranetissa.

Työtä, rahaa ja aikaa säästyy, kun samoja asioita ei tarvitse tehdä eri järjestelmillä moneen kertaan Uranetin nerokkaan skaalautumisen ansiosta. Kerran perustettua palvelua ei tarvitse kehittää uudelleen, sillä sama palvelu toimii vuosienkin kuluttua.

Uranetin avulla on helppoa ja nopeaa toteuttaa verkkovalmennuspalveluita jäsenille ja henkilökunnalle. Palvelut voivat olla esimerkiksi jäsenistölle tai henkilöstölle tarkoitettuja verkkokursseja tai ohjeistusta digipalveluna. Uranetissa on helppo seurata reaaliajassa tilattuihin URANET®-palveluihin liittyvää käyttäjäaktiivisuutta ja tuloksia tilaajakohtaiselta URANET®-työpöydältä.

Palveluita voi kehittää joko itse tai niitä voi tilata URANET®-kouluttajilta. Palveluita on helppo ottaa käyttöön URANET® -avaimia jakamalla. Erinomaisena etuna URANET® jää maksutta käyttöön niin kauaksi aikaa kuin sen käyttäjät haluavat.

Ainutlaatuinen URANET® mahdollistaa uusia asioita uskomattoman edullisesti ja helposti liitto- ja yhdistystoimintaan. Sen avulla voidaan tuottaa ennen näkemättömiä etuja jäsenistölle ja luoda uusi yhteys jäsenistön sekä järjestön välillä. Digipalvelut Uranetissa tuovat vetovoimaa ja haluttavuutta liittojen ja yhdistysten jäsenille. Toiminnan voi aloittaa välittömästi ilman IT-työtä Uranetissa.

URANET® on mahdollisuus tarjota seurakuntapalveluita digitaalisesti joko seurakuntien henkilöstöille tai seurakunnan jäsenille. Ainoa työ mikä pitää tehdä, on sisältöjen tuottaminen ja jakeleminen käyttöön URANET®-avaimilla jotka saa käyttöön tilatessa käyttäjäkapasiteettia palveluihin. URANET® mahdollistaa kohtaamisen digitaalisesti, palvelut voivat sisältää seurakunnan toimintaan liittyvää materiaalia eri muodoissaan.

URANET® tarjoaa ennennäkemättömän taloudellisen tavan toimia, sillä IT-kustannuksia ei ole ja kerran kehitetyt sisällöt voidaan ottaa käyttöön seurakuntakohtaisesti. URANET® toimii maksutta käytössä niin kauan kuin käyttäjillä on URANET®-profiili jonka voimassaolon he itse voivat päättää.

Hydöyntämällä Uranetia kilpailutuksessa, voidaan toimia todella tehokkaasti koska kerran kilpailutetut palvelut jäävät Uranetiin käyttöön. Ne eivät katoa palveluntarjoajien järjestelmiin sopimuskausien päättyessä. Riittää, että koulutuspalvelut tilataan kerran ja ne voidaan skaalata TE-palveluiden ja ELY-keskusten asiakkaiden käyttöön alueellisesti joiden nimetyt pääkäyttäjät voivat seurata Uranetissa reaaliajassa kuinka heidän asiakkaansa käyttävät palveluita.

Uranetin avulla osaaminen tunnistetaan ja pystytään vastaamaan alueellisin työvoimatarpeisiin ennen näkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella. Kohdennettujen työllistämispalveluiden tarjoaminen on nopeaa ja vaivaton Uranetin avulla, sillä yritysten paikallisiin työvoimatarpeisiin voidaan vastata parissa minuutissa, mikäli Uranetissa on käytössä oma palvelu.

Tehokkaan ja edullisen toimintamallin ansiosta, julkisen sektorin hankintarajat alittuvat, koska aikaa ja rahaa ei kulu teknisten asioiden hankkimiseen. Kerran perustettu Uranet® -palvelu toimii vuodesta toiseen ja sitä voidaan käyttää yksityisesti eri TE-palveluissa.

Uranetin avulla saadaan siirrettyä todelle helposti laji- ja valmennusosaamista urheiluseuroille ja heidän jäsenistölle. Samalla voidaan luoda kokonaisia laji- tai seurayhteisöjä, jonne voidaan liittyä ja jossa voidaan verkostoitua. Jäsenistöön on helppo säilyttää yhteys ja tarjota parhaita käytäntöjä valmennuksiin ja lajitietämyksen saloihin.

URANET ® mahdollistaa osaamisen siirtämiseen paikasta toiseen. Toiminnan voi aloittaa maksutta luomalla kehittäjätunnukset, jonka jälkeen voi aloittaa laji- ja valmennusosaamisen kehittämisen Uranetiin. Ainoa kustannus on, kun käyttäjä lisätään digipalveluun ja sekin on kertakustannus.

Digipalvelun tuotto on helppo laskea valmennuskäytössä:
Digipalvelun yksikköhinta + myyntikate = Digipalvelun myyntihinta

Käyttöönotto

Käyttöönotto alkaa rekisteröimällä kehittäjätunnukset.
Kun palvelu on valmis, sille tilataan käyttäjäkapasiteettia tarpeen mukaan.
Käytön voi aloittaa jakamalla Uranet®-avaimia kohderyhmille.

Käyttöä on helppo laajentaa tilaamalla lisää käyttäjäkapasiteettia.
Palvelua voi käyttää itse tai sen voi skaalata kolmannelle osapuolelle.

Palvelut toimivat helposti missä tahansa ilman IT-asennuksia.

Hinnastot

Ohjelmistot 0€. Konesalipalvelut 0€. KK-maksut 0€. Tukipalvelut 0€.

Mitä suurempi tilauserä, sitä edullisempi on digipalvelun käyttäjähinta.

Uranet®-mikrotuotantopalvelut

Uranet®-massatuotantopalvelut

Kustannus on helppo laskea:
käyttäjämäärä x digipalvelu = kokonaishinta.