Minustako alustapalveluyrittäjä?

Alustapalveluyrittäminen Uranet -digialustalla on opetussisältöjen tuottamista, jakelua ja lisensointia digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän tuote on lisensoitava ja monikäyttöinen digipalvelu, jossa on mukana sisäänrakennettuna opetusympäristö.  Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden lisensoida sisältöjen avulla skaalautuvia opetusympäristöjä digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän asiakas saa käyttöönsä  verkkovalmennusjärjestelmän tilaamalla sisältöjä alustapalveluyrittäjältä tai hänen yhteistyökumppanilta.

Alustapalveluyrittäjä mahdollistaa Uranetissa joko itselle tai toiselle koulutuspalvelun tuottajalle opetusympäristön käytön sisältöineen missä tahansa organisaatiossa. Se tapahtuu vaivatta ja nopeasti tilaamalla käyttäjiä digipalveluun.

Etusivulle

Kevyesti alkuun

Alustapalveluyrittäjäksi on helppo ryhtyä, alustapalveluyrittäjällä ei ole kiinteitä kustannuksia ja yrittäminen ei edellytä pääoman sijoittamista yritystoimintaan. Ainoat asiat mitä alustapalveluyrittäjä aluksi tarvitsee, ovat aika ja osaaminen, sekä tietokone digipalvelun kehittämiseen.

Toiminnan voi aloittaa ilman Y-tunnusta ja varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä, voi tehdä päätöksen siitä haluaako jatkaa yhtiönä, yksityisyrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Toiminnassa ei ole myöskään kiinteitä kustannuksia tai pääomavaatimuksia, sillä Uranet-digialustan käyttö on maksutonta. Ainoa välttämätön kertaluonteinen kustannus ilmaantuu silloin, kun alustapalveluyrittäjä tilaa käyttöoikeuksia tuottamaansa digipalveluun joko omille asiakkaille tai hän lisensoi digipalvelun asiakkaalleen, joka käyttää sitä omien asiakkaidensa kanssa. Kertaluonteiset kustannukset perustuvat tilattavaan käyttäjämäärään.

Oman digipalvelun myyntihinta asiakkaalle on helppo laskea: Uranet-käyttäjähinta + oma marginaali = myyntihinta. Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman katemarginaalinsa vapaasti, aivan kuten digipalvelun myyntitavan. Uranet -digipalvelulla voi olla useita eri myyntikanavia, alustapalveluyrittäjä saa itse päättää missä ja miten myy digipalvelua. Alustapalveluyrittäjä voi antaa digipalvelun myynnin myös kolmannelle osapuolelle, mikäli ei halua itse tehdä myyntiä.

Liiketoiminnan käynnistäminen

Alustapalveluyrittäjille avataan maksuton kehitysympäristö, jossa he voivat aloittaa digipalveluiden kehittämisen. Kun digipalvelu (esimerkiksi verkkokurssi) on valmis kehitysympäristössä, se perustetaan Uranet -digialustalle. Yleensä se tapahtuu samassa yhteydessä, kun alustapalveluyrittäjä tekee ensimmäisen käyttäjätilauksen asiakkailleensa Uranet -tietohallintopalveluista.

Alustapalveluyrittäjällä on tyypillisesti digipalveluilleensa kahdenlaisia asiakkaita:

 • B2C -asiakkaita, jotka ostavat digipalvelun (esimerkiksi verkkokurssi) suoraan tuottajalta. B2C asiakkaita ovat tyypillisesti yksityishenkilöt.
 • B2B -asiakas, joka hankkii digipalvelun (esimerkiksi verkkokurssi) opetuskäyttöön, johon liittää omat käyttäjänsä. Tällaisia asiakkaita voivat olla toiset yksityiset koulutuspalveluiden tuottajat, oppilaitokset, projektit, yritykset, kunnat, valtio.. ihan kuka tahansa jolla on tarve kehittää, tunnistaa ja arvioida kohderyhmänsä osaamista.

Jos alustapalveluyrittäjällä ei ole maksavaa asiakasta digipalvelun julkaisemiseksi tuotantokäyttöön Uranetissa, hän voi etsiä rahoitusta eri lähteistä. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa innovaatiosetelin, jota voi käyttää yhden digipalvelun perustamiseksi Uranetiin. Digipalvelun perustamiskustannus on 4590€ + alv24% ja mukaan saa sata käyttäjää. Kustannuksia voidaan jakaa myös organisaatioiden tai kouluttajien kesken digipalvelun perustamisen yhteydessä.

Ensimmäisen sadan tilatun käyttäjän jälkeen digipalveluiden hinta putoaa murto-osaan, kun perustamiskustannus on katettu. Käyttäjien lisääminen digipalveluun on edullisimmillaan 9,92€ + alv24% / käyttäjä. Mitä isomman käyttäjäerän tilaa kerralla, sitä edullisemmaksi se tulee alustapalveluyrittäjälle.

 

Etusivulle

Miten alkuun alustapalveluyrittäjänä?

Mikäli päätät aloittaa alustapalveluyrittäjyyden sisällön tuottajana, niin ota yhteyttä sähköpostilla Uranet -tietohallintoon (uranet@digitaleducationservices.fi). Saat sieltä opastusta ja toimintaohjeita toiminnan järjestämiseksi. Tarjoamme maksutta hakijoille yrittäjyyskoulutuksen verkkopalveluna, joka vahvistaa päätöstäsi joko lähteä alustapalveluyrittäjäksi tai olla lähtemättä. Yrittäjyyskoulutuksella haluamme varmistaa, että valituilla henkilöillä on riittävät taidot aloittaa toiminta alustapalveluyrittäjänä.

Alustapalveluyrittäjänä Uranetissa ensimmäinen tehtävä on aloittaa oman digipalvelun kehittäminen. Helpoin tapa on luoda digipalvelu, jos se on aiemmin luotu oman toiminnan yhteydessä tai omaat riittävästi osaamista esimerkiksi verkkokurssiin liittyvästä aiheesta ja sen toteuttamisesta. Aiemmin luotu verkkokurssi on helppo toteuttaa, koska kyse on ainoastaan aineistojen siirtämisestä kehitysympäristöön. Sitä voi myös jatkokehittää ja muokata kehitysympäristössä ennen julkaisua.

Kun kehitysympäristössä luotu digipalvelu on valmis, siitä luodaan digipalvelu Uranetiin. Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun alustapalveluyrittäjällä on ensimmäinen asiakastilaus toiminnassa, jonka yhteydessä alustapalveluyrittäjä tilaa asiakkaalleen käyttöoikeuksia digipalveluun.

 

Yksi digipalvelu, loputtomasti käyttäjäorganisaatioita

Perinteiset verkkovalmennusjärjestelmät ja -palvelut ovat rajoittuneita joko organisaatioiden omaan käyttöön, jossa yksittäinen opettaja voi järjestää luomallaan verkkokurssilla verkko-opetusta. Tyypillistä on että samasta verkkokursseista otetaan kopioita, jotka jaetaan uusille käyttäjille. Tämä johtaa opettajien ja koulutuspalveluita tuottavien organisaatioiden työssä pahimmillaan siihen, että monta opettajaa toistaa samaa rutiinia työssään ottamalla kopioita vanhoista verkkokursseista. Suljettu ympäristö harvoin mahdollistaa verkkokurssien yhteiskäyttöisyyden tai jos mahdollistaa, se tapahtuu siten että verkkokurssien kopioita siirretään ja asennetaan eri toimijoiden välillä.

Uranet -digipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia, jossa nämä työvaiheet voidaan välttää ja kerran luotu verkkokurssi on monikäyttöinen. Verkkovalmennusta tuottava kouluttaja voi jakaa käyttämänsä digipalvelun kenelle tahansa opettajalle opetuskäyttöön, joka voi ottaa sen toimintaansa helposti mukaan ilman kopiointeja ja tietojärjestelmätyötä. Tämä toimintamalli perustuu B2B -ajatteluun, jossa verkkovalmennuksessa käytettävää verkkokurssia voidaan jakaa opettajalta – opettajalle toiminnon avulla. Se on mahdollista siksi, koska jokainen digipalvelu sisältää yksityiset ja opettajakohtaiset verkkovalmennustyökalut opetuskäyttöön. Tällä tavalla ei korvata pelkästään päällekkäistä työtä mikä aiheutuu vanhoissa, etenkin Moodle -pohjaisissa järjestelmissä, joissa skaalautuminen tarkoittaa kopiointia. Hyödyntämällä Uranetin tilaus-toimituspohjaista digipalvelua verkkovalmennuksessa, voidaan korvata tai täydentää verkkovalmennusjärjestelmiä.

Käyttäjät ja heidän asiakkaansa hyötyvät tästä toimintamallista. Oppimistulokset eivät jää suljettujen järjestelmien taakse koulutuksen loputtua vaikka kouluttaja vaihtuisikin. Koulutuspalveluita tuottavien organisaatioiden on helppo tavoittaa käyttäjät digipalveluiden avulla.

 

Alustapalveluyrittäjän liiketoimintamallit

Alustapalveluyrittäjänä toimivan henkilön tai organisaation liiketoimintamalli perustuu sisällön tuottamiseen sekä digipalveluiden jakamiseen ja lisensointiin kolmannelle osapuolelle. Alustapalveluyrittäjä voi tehdä myyntiä eri tavoin tuottamansa digipalveluiden avulla.  Digipalvelu voi olla esimerkiksi verkkokurssi, joka on perustettu digipalveluksi Uranetiin.

Alustapalveluyrittäjän liiketoimintaa voi toteuttaa yksityinen henkilö, yritys tai muu organisaatio.

Etusivulle

Kuluttajamyynti (B2C)

 • Oman digipalvelun suoramyynti loppukäyttäjälle, eli ohjattavalle tai opiskelijalle. Myyntiä voi tehdä eri verkkokaupoissa tai missä tahansa sopivaksi katsomassaan foorumissa.

Digipalvelun lisensointi kolmannelle osapuolelle (B2B)

 • Oman digipalvelun lisensointi käyttäjäorganisaatiolle.
 • Alustapalveluyrittäjä voi lisensoida tuottamansa digipalvelun käyttäjäorganisaatioille.
 • Käyttäjäorganisaatioita voivat olla esimerkiksi yritys, toinen yksityinen valmentaja, koulutuspalveluita tarjoava yritys tai vaikkapa oppilaitos, joka voi käyttää Uranet -digipalvelua täydentävänä ratkaisuna koulutuksessa.

Omaisuuserän myynti kolmannelle osapuolelle

 • Alustapalveluyrittäjä voi myydä perustamansa digipalvelun lisensointi- ja jakeluoikeudet.
 • Myynti tarkoittaa sitä että uusi digipalvelulle tulee uusi omistaja ja digipalvelulle tulee uusi jakelija.
 • Mitä enemmän alustapalveluyrittäjän digipalvelulla on käyttäjiä ja käyttäjäorganisaatioita, sen arvokkaammaksi digipalvelu muodostuu.
 • Digipalveluiden oikeuksien myynti täydentää alustapalveluyrittäjän ansaintamahdollisuuksia.
 • Tämä merkitsee digipalvelun muuttumista jälleenmyytäväksi varallisuudeksi.
 • Mitä suositumpi digipalvelu, sitä arvokkaampi se on haltijalleen.

Miten perustan ja jaan digipalvelua Uranetissa?

Digipalvelun perustajaksi valittu henkilö tai yritys saa käyttöoikeudet kehitysympäristöön, jossa digipalvelun kehitystyön voi aloittaa. Kehitystyössä on kyse sisällön tuottamisesta, esimerkiksi alustapalveluyrittäjä joka haluaa tuottaa digipalvelun englannin kurssista, hän laatii kehitysympäristössä sisällöt ja oppimistehtävät. Kun digipalvelu on valmis, siitä julkaistaan digipalvelu Uranetiin.

Kun digipalvelu on perustettu, sen jakelu asiakkaille voidaan aloittaa. Digipalvelun käyttöönotto on äärimmäisen yksinkertaista, sillä riittää että digipalvelun tuottajana toimiva alustapalveluyrittäjä jakaa asiakkaallensa linkin ja palvelutunnukset. Muuta työtä ei tarvitse tehdä, ja asiakas saa käyttönsä opetusympäristön verkossa jossa mukana ovat sisällöt.

Tästä on selvä hyöty erityisesti B2B asiakkaille: heidän ei tarvitse hankkia tietojärjestelmiä ja kehittää itse sisältöjä, mikäli haluavat järjestää verkossa tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Opetussisällöt ja verkkovalmennusjärjestelmän saa käyttöönsä yhdellä tilauksella Uranet -alustapalveluyrittäjältä.

Etusivulle

Digipalvelun kustannukset

 • Uranet on maksuton digialusta. Se tarkoittaa, että ohjelmistot ja konesalipalvelut ovat maksuttomia.
 • Alustapalveluyrittäjällä ja hänen käyttäjillään ei ole kiinteitä kustannuksia Uranetissa.
 • Ainoa välttämätön kustannus on digipalvelun käyttöönottokustannus, joka syntyy silloin kun perustetaan uusi digipalvelu uranetin tai lisätään käyttäjiä olemassa olevaan digipalveluun.
 • Kustannukset ovat aina kertaluonteisia ja helposti hahmotettavia.
 • Kertaluonteisten kustannusten ansiosta on helppo luoda omaa liiketoimintaa alustapalveluyrittäjälle.

Mitä Uranetin kertaluonteinen kustannusrakenne merkitsee alustapalveluyrittäjälle?

Kertaluonteinen kustannusrakenne merkitsee selkeyttä ja mahdollisimman pientä liiketoimintariskiä alustapalveluyrittäjälle, sillä kustannuksia syntyy vain siinä tapauksessa, kun alustapalveluyrittäjällä on asiakas, joka tilaa käyttöoikeuksia Uranet digipalveluun.

Alustapalveluyrittäjälle oman digipalvelun hinnoittelu on helppo tehtävä. Kun digipalvelun käyttäjäkohtainen kustannus on kertaluonteinen, niin riittää että laskee oman marginaalin käyttäjäkohtaisen hinnan päälle.

Esimerkki:

 • Jos digipalvelun käyttäjäkohtainen hinta on 9,92€ + alv24% niin alustapalveluyrittäjän myyntihinta on 9,92€ + oma kate + alv24%.
 • Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman myyntikatteensa itse tapauskohtaisesti.
 • Esimerkiksi alustapalveluyrittäjä lisensoi digipalvelun opetusympäristön 500 käyttäjälle hintaan 29€ per käyttäjä.
 • Digipalvelun myyntituotto 14500€ + alv24%
 • Digipalvelun tuotantokustannus Uranetissa 500 käyttäjää (a’ 9,92€), yhteensä 4960€ + alv24%
 • Digipalvelun kate alustapalveluyrittäjälle 9540€ + alv24%

 

Lisätietoa: Uranet hinnasto, tuotteet ja palvelut

Etusivulle


Alustapalveluyrittäminen Uranet -digialustalla tarkoittaa sisällöntuottamista, jakelua ja lisensointia. Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden lisensoida sisältöjen avulla dynaamisesti skaalautuvia opetusympäristöjä digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän digipalvelun lisensoiva asiakas saa käyttöönsä samalla verkkovalmennuspalvelut missä tahansa organisaatiossa ja kenelle tahansa nimeämälleen ohjaajalle sekä hänen asiakkaillensa.

Tämä on mahdollista, koska ainutlaatuisessa Uranet -digipalveluissa on mukana sisällöt ja kaikkialla toimivat verkkovalmennustyökalut.

 

 


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.

Uranet -digipalveluiden kehitysympäristö avattu

Kuuntelimme asiakkaitamme ja julkaisimme maksuttoman kehitysympäristön digipalveluiden kehittämiseen Uranet® -digipalveluiden tuottajille ja käyttäjäorganisaatioille. Sen tarkoituksena on nopeuttaa kehitystyötä sekä tarjota työkalut digipalveluiden itsenäiseen toteuttamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta kolmannen osapuolen toiminnasta ja lisää kehitysprosessin tuottavuutta.

Uudet asiakkaat saavat digipalvelun kehitysympäristön käyttöönsä tilaamalla Uranet® -digipalveluita. Nykyiset asiakkaamme voivat tilata kehitysympäristöön käyttöoikeuden maksutta. Mukaan tulevat ohjeet ja opastus digipalveluiden itsenäiseen kehittämiseen. Kehittämisprosessi on helppo ottaa käyttöön ja aloittaa. Luo sisältöjä ja tehtäviä, laadi aineistoja sekä tuota monikäyttöisiä digipalveluita opetukseen, jotka toimivat yksityisesti opetuskäytössä eri käyttäjillä. Kun kehitettävään digipalveluun laatii opetussisällöt, saa mukaansa yksityisesti toimivan verkkovalmennusympäristön jossa on mukana verkko-opettajan ja ohjattavan työkalut.

Tämä on täysin ainutlaatuinen ratkaisu etäopetusratkaisujen markkinoilla. Se mahdollistaa nopean käyttöönoton ja tehokkaan skaalautumisen yli organisaatiorajojen opetusympäristöjen mobilisoinnin ansiosta. Kun kehitysympäristössä luotu digipalvelun versio on valmis, se julkaistaan tuotantokäyttöön, josta se voidaan jakaa joko omille loppukäyttäjille tai joko muille käyttäjäorganisaatioille. Digipalvelun tuottajaorganisaatio tai sen tilaava muu osapuoli määrittelee kenelle digipalvelu jaetaan käyttöön. Se tapahtuu helposti jakamalla kohderyhmälle linkin sekä palvelutunnukset sisällön käyttöönottoa varten.

Kehitysympäristön voi myös jakaa eri käyttäjien kesken. Digipalvelun sisällön voi tilata kolmannelta osapuolelta. Se mahdollistaa osaamisen siirtämisen organisaation ulkopuolelta, joka tarkoittaa sitä että ulkopuolelta hankittu osaaminen voidaan ottaa mukaan omaan opetus- ja ohjaustoimintaan. Toteuttaminen on vaivatonta, sillä riittää, että digipalvelun tuottajaorganisaatio ilmoittaa digipalvelun kehittäjän sähköpostiosoitteen Uranet-digipalvelun tilauksen yhteydessä. Tämän jälkeen kehittäjälle avataan oikeudet kehitysympäristöön. Kun digipalvelu on valmis, tilaajalle luovutetaan digipalvelun avaimet käyttöön ja avataan digipalvelu Uranet -alustalle.

Kerran kehitettyä digipalvelua ei tarvitse tehdä uudestaan, vaikka se skaalattaisiin uudelleen käyttöön missä tahansa ja koska tahansa. Tämä on mahdollista ainutlaatuisten ja nerokkaiden Uranet® -tiedonhallintaprosessien ansiosta. Se mahdollistaa digipalvelun uudelleenkäytettävyyden uskomattoman edullisesti, alk. 9,92€ + alv24%  /käyttäjä. Hinta on aina kertakustannus. Esimerkiksi olemassa olevan digipalvelun skaalaaminen 200 henkilön käyttöön 24 kk ajaksi kustantaa tilaajalle vain 0,42c + alv24% /kk/käyttäjä. Muita kuluja ei ole.

Lisätietoa:

Jätä kommenttikenttään kysymys tai lähetä sähköpostia osoitteeseen uranet@digitaleducationservices.fi

Digipalveluiden hinnasto 1.1.2020

Parasta osaamista digipalveluna. Uranetin kaikkialla toimivat nopeat ja interaktiiviset digipalvelut korvaavat tai täydentävät verkkovalmennusjärjestelmiä.

Etusivulle