Tervetuloa tutustumaan Uranetin mahdollisuuksiin verkkovalmennuksessa.

Uranet -digialusta muuttaa verkkokurssit kouluttajariippumattomaksi digipalveluksi.

Uranet® tuo alustatalouden hyödyt ja luo uuden ammatinimikkeen: Alustapalveluyrittäjä opetusalalla

Tuomo Ryynänen
Digital Education Services Finland

Uranet-digipalveluiden tuotekuvaukset ja palveluhinnasto (1.1.2020)

Tilattavan käyttöönottopalvelun hinta on aina kertakustannus. Uranetin käyttäminen on aina maksutonta.

Miksi järjestää etäopetus digipalveluna?

Digipalvelun perustaja saa Uranetissa käyttöönsä rajattomat mahdollisuudet hyödyntää joko itse tai antaa jonkun muun hyödyntää perustamaansa digipalvelua. Tämä on mahdollista Uranetiin sisäänrakennetun B2B -mallin avulla. Kerran perustettua digipalvelua voidaan jakaa ajasta ja paikasta riippumatta minne tahansa, jossa digipalvelun tilaavat käyttäjäorganisaatiot voivat hyödyntää omien asiakkaiden kanssa digipalvelua.

Esimerkiksi verkkovalmennukset, joiden oppimistavoitteet ja -sisältö ovat liki toisiaan vastaavia eri paikoissa, vaativat nykytilanteessa oman organisaatiokohtaisen verkkovalmennusjärjestelmän, ylläpidon, tukipalvelun ja konesalikapasiteetin. Lisäksi eri toimijat tekevät samankaltaisia sisältöjä, joskus jopa organisaatioiden omat kouluttajat tekevät tai kopioivat samoja kurssitoteutuksia omien asiakkaiden käyttöön. Digipalvelu Uranetissa korjaa tämän asian . ei enää kopiointia eikä tietojärjestelmien ylläpitoa tai asennuksia.

Uranet® mahdollistaa sen tilaaville käyttäjäorganisaatioille määräaikaisia käyttöjaksoja. Tämä tarkoittaa sitä, että digipalvelun käytön voi aloittaa milloin haluaa, ja käytön voi lopettaa milloin haluaa. Tämän lisäksi aiemmin perustaman digipalvelun käyttäjäksi voi palata myöhemminkin ilman, että tarvitse sitoutua tietotekniikkaan liittyviin kiinteisiin ylläpito- ja lisenssimaksuihin sekä aikaa vievään käyttöönottoihin. Tämä on mahdollista, koska Uranet® on aidosti maksuton digialusta, jossa kustannukset ovat kertaluonteisia.

Projekteissa syntyneet digipalvelut eivät katoa. Niitä voidaan käyttää uudelleen ja jopa jakaa eri organisaatioihin, jotka käyttävät Uranetia. Digipalveluiden ainoa kustannus syntyy silloin, kun halutaan lisätä käyttäjiä digipalveluille.

Esimerkiksi yritystoiminnan perusteet (joka on hyvin yleinen esimerkki verkkovalmennuskurssista) tarvitsee tehdä vain kerran. Sama digipalvelu oppimistehtävineen toimii jokaisessa sitä tilaavassa käyttäjäorganisaatioissa eri kouluttajilla ja heidän asiakkaillaan. Ja kaikki tämä tapahtuu yksityisesti. Uudelleen asennuksia käyttöönottoon ei tarvitse tehdä. Riittää että tilaa Uranet -tietohallintopalveluista käyttäjiä omalle toteutukselleen.

Yksi digipalvelu Uranetissa, voi korvata kaikki olemassa olevat aihekohtaiset verkkovalmennukset ja niihin liittyvät tietojärjestelmät. Digipalvelun skaalautuvuus mahdollistaa mahtavat mahdollisuudet oman digipalvelun hyödyntämiselle.

Uranet -digialusta on maksuton, se on vapaa konesalikustannuksista, ohjelmistokustannuksista ja kehityskustannuksista. Ainoa kustannus syntyy digipalvelun käyttöönotosta. Kiinteitä kustannuksia ei ole.

Uranet tuo ensimmäisenä markkinoille hinnoittelumallin, jossa alustapalvelun hinnoittelu on täysin läpinäkyvä sen kertaluontoisen hinnoittelumallin avulla. Uranet on maksuton digialusta sen käyttäjille, ainoa kustannus on transaktiokustannus tapauksissa, jossa perustetaan uusi digipalvelu tai laajennetaan olemassa olevan digipalvelun käyttöä uusille asiakkaille.

Tilaamalla uusia tunnuksia digipalveluiden loppukäyttäjille, se mahdollistaa hinnoittelun ennakoitavuuden ja Uranet -digialustan maksuttomuuden. Tilauksen voi tehdä esimerkiksi asiakasprojektin yhteydessä, jonka kustannus toteutuu vasta mikäli asiakas tekee tilauksen.

Kiinteitä kustannuksia tai lisenssimaksuja ei ole.

Uranet -digipalvelut ovat suunniteltu toimimaan siten, että kaikki toiminnot jotka eivät liity tilaajan ja tilaajan asikkaiden käyttämään digipalvelun varsinaiseen käyttötarkoitukseen ovat minimoitu pois.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Tietojärjestelmäkehitys
 • Tietojärjestelmäylläpito
 • Laskutus ja reskontra
 • Ohjelmistolisenssit
 • Sisältöjen julkaiseminen tietojärjestelmässä
 • Käyttöönotto, asennus, testaus
 • Järjestelmäintegraatiot
 • Käyttäjähallinta
 • Kiinteät toimitilat
 • Teknisen ylläpidon tuottaminen
 • Myynti, laskutus ja rahaliikenne

Tämä ei tarkoita, etteikö näitä toimintoja olisi. Ne toteutetaan eri tavalla kuin perinteisissä tietojärjestelmissä ja digipalveluissa. Esimerkiksi toimintamalli, jossa digialustan tuottaja julkaisee tilaajan sisällöt, tarkoittaa sitä että käyttäjätukea ja koulutusta digialustan käyttöönottoon ei tarvitse tehdä.

Tämä säästää digialustan tuottajan kustannuksia, joka näkyy digipalveluiden hinnassa. Koska digialustan tuottajan kustannusrakennetta ei rasita tukipalveluiden henkilöstökustannukset, säästöt näkyvät välittömästi digipalvelun tilaajien hinnassa.  Tästä seuraa, että hinnoittelu on aina kertakustannus, joka tuo ennakoitavuutta ja uusia mahdollisuuksia omien digipalveluiden hinnoitteluun eri asikasryhmille. Emme ole myöskään integroineet raha- ja maksuliikennettä digialustalle, se mahdollistaa monitoimittajamallin ja digipalveluiden hinnoittelun tilaajien asiakkaille.

Uranetin digipalveluita käytetään kuten Spotifya tai Netflixia, tietojärjestelmät ja niiden käyttö ovat maksuttomia. Ainoastaan sisällön julkaisu tai käyttäminen on kustannusperuste, joka sekin on kertaluonteinen. Innovatiivista, eikö totta?

Digipalvelun käyttäjähinta on ennakkoonmääritelty kustannus joka esiintyy vain yhden kerran. 

 
Laskentaesimerkki osaamista kehittävästä digipalvelusta:
 • Digipalvelun perustaja tilaa 200 lisäkäyttäjää aiemmin perustamalleen digipalvelulle Uranetissa. Yhden käyttäjän hinta on 9,92€ + alv24%, toimituserän hinta on 1984€ + alv24%.
 • Digipalvelun 200 käyttäjää voidaan jakaa vaikkapa viidelle eri käyttäjäorganisaatiolle joista jokainen saa 40 omaa asiakasta liitettyä palveluun.
 • Sama prosessi voidaan toistaa loputtomasti digipalveluiden avulla.
 • Organisaatioiden tietojärjestelmät synnyttävät kustannuksia. Digipalvelut synnyttävät tuottoa. Kerran perustettu digipalvelu voidaan monistaa rajattomia kertoja eteenpäin eri käyttäjäorganisaatioille.
 

Miten hankkia digipalvelu etäopetukseen?

Päivitetty 21.2.2020

Pohdi millaisesta sisällöstä haluat perustaa digipalvelun? Mieti, millaisia asioita haluat digipalvelun avulla jakaa ja kuka olisi sen kohderyhmä? Voisivatko muut palveluntuottajat hyödyntää perustamaasi digipalvelua omassa toiminnassaan? Laadi sisältö ennakkoon.

Jos sisällön tuottaa joku muu, tilauksen yhteydessä kannattaa sopia materiaalien hyödyntäminen Uranet -digialustalla etukäteen.

Kun digipalvelu on perustettu, saat siihen liittyvät verkko-osoitteen, ohjaajan oikeudet sekä palvelutunnukset loppukäyttäjille. Riittää, että jaat linkin ja palvelutunnuksen kohderyhmälle. Voit jakaa nämä tiedot suoraan käyttäjille, verkkosivuilla, lehtimainoksissa, tapaamisissa, messuilla, jne.  Käyttöönotto on vaivatonta ja nopeaa. Lisäkäyttäjiä on helppo tilata perustetulle digipalvelulle.

Kun sisältö on pääpiirteittäin valmis, on aika tilata digipalvelun perustaminen Uranetiin. Sovi digipalvelun perustamisajankohta ja sen käyttöönotto.

Toimita materiaalit, tekstit ja kuvat Uranet -tietohallintopalveluun sähköisessä muodossa tai tilaa julkaisuoikeus suunnitteluympäristöön, jossa voi itse kehittää digipalvelun.

Tarkemmat ohjeet ja templatet sisältöjen tuottamiseen tarjotaan tilauksen yhteydessä. Suositeltavia tiedostomuotoja ovat mp4, mp3, odt, doc, dox, ods, docx. Powerpoint esitykset on suositeltava toimittaa pdf -formaatissa.

Myös ulkoisia hyperlinkkejä voidaan upottaa digipalveluun.

Kerro montako käyttäjätunnusta toimitetaan.

 

Monistamisessa eri organisaatiot voivat käyttää toistensa digipalveluita opetuskäytössä. Kerran perustettu digipalvelu voidaan ottaa käyttöön missä tahansa organisaatioissa. Se merkitsee, että toinen palveluntuottaja voi käyttää toisen perustamaa digipalvelua yksityisesti omien asiakkaidensa kanssa.

Monistamisen yhteydessä kolmannelle osapuolelle perustetaan oppimistiimi ja ohjaajan tunnukset. Oppimistiimiin liitetään joko perustettavat tai olemassa olevat digipalvelut käyttäjille.
 
Monistaminen tapahtuu tilaamalla oppimistiimi ja siihen kuuluvat digipalvelut ilmoittamalla käyttäjämäärä.

Oy digital education services finland ab

 • ENSI LINJA 1 00530 HELSINKI
 • uranet@digitaleducationservices.fi
 • +358 44 9788483, +358 44 3396006