Digipalvelu Uranetissa korvaa verkkovalmennusjärjestelmät

Verkossa tapahtuviin koulutustarpeisiin on perinteisesti hankittu verkkovalmennusjärjestelmä. Käytännössä hankinta on tarkoittanut hankinnan suunnittelua, toteutusta, asennusta, ylläpitoa ja monta muuta teknistä mutkaa ennen kuin on päästy edes alkuun koulutuksen järjestämisessä. Mukana on myös rajoitteita, jotka liittyvät siihen, että verkkovalmennuksessa käytettävä järjestelmä toimii vain joko sisäverkkoon liittyvien rajoitusten mukaisesti.

Olemme tunnistaneet nämä asia käyttökynnyksiksi digitaalisessa osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, sillä tapa hankkia organisaatiokohtaisia tietojärjestelmäasennuksia on hidasta, kallista ja epävarmaa. Viimeksi mainittu epävarmuus liittyy onnistumiseen, sillä uuden tietojärjestelmän hankinta edellyttää osaamista ja aikaa järjestelmän käyttöön ottamiseen. Lisäksi julkisella sektorilla on haasteena myös kilpailutukset, koska hankintalaki on varsin yksiselitteinen ja puutteellisesti valmisteltu hankinta on selkeä aikatauluriski.

Me ratkaisimme nämä asiat kehittämällä monipuolisen ja monikäyttöisen Uranet® -digialustan, joka poistaa käyttökynnykset verkossa tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä. Toisin kuin organisaatiokohtaisissa verkkovalmennusjärjestelmien asennuksissa, Uranetissa voi olla mukana jopa sisällöt valmiina verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Etusivulle

Verkkovalmennusjärjestelmän supernopea käyttöönotto ilman IT -osaamista, miten se on mahdollista?

Digipalvelut Uranetissa mahdollistavat ennätysnopean toimitusajan: verkkovalmennuspalvelut ja siihen liittyvä tietojärjestelmä voidaan ottaa nopeimmillaan koulutuskäyttöön yhdessä arkipäivässä. Tämä on mahdollista uuden ja innovatiivisen lähestymistavan avulla: tietojärjestelmien sijasta hankitaan sisältöjä. Kun kaikki tarvittava on valmiina ja digipalveluita mahdollistavaa digialustaa käytetään selliasena kuin se on, niin tämän toimintamallin avulla on mahdollista saavuttaa uskomattomia nopeushyötyjä, jonka lopputuloksena laajojakin toimituksia voidaan toteuttaa parissa päivässä minne tahansa ja missä tahansa.

Digipalveluissa on mukana myös verkkovalmennuspalvelut niitä tarvitseville. Digipalveluiden avulla voidaan siirtää osaamista todella nopeasti ja vaivatta paikasta toiseen ilman, että valmennuspalveluiden sisältöjä pitäisi edes itse tehdä. Tämä luo uuden mahdollisuuden: kun tunnistetaan puuttuvaa osaamista, niin sitä voidaan hankkia omaan käyttöön, jonka on tehnyt esimerkiksi alihankkija. Vaikka alihankkijan kanssa yhteistyö joskus päättyisikin, niin hänen kehittämäänsä digipalvelua voidaan käyttää edelleen omassa toiminnassa. Se voidaan jakaa jopa toiselle organisaatiolle käyttöön, mikäli näin on sovittu alihankkijan kanssa.

Kaikki tämä ilman IT-osaamista tai monimutkaista tietojärjestelmän hankintaprosessia. Ainutlaatuinen Uranet® tekee tämän mahdolliseksi. Se toimii joka paikassa ja sitä voi käyttää yksityisesti omassa toiminnassa ilman, että sitä tarvitsee asentaa ja ottaa käyttöön. Uranet® on heti valmis ja se mahdollistaa ennen näkemättömiä asioita nopeudella, josta muut voivat vain haaveilla.

Tutustu rohkeasti Uranetin tuomiin mahdollisuuksiin. Tilaa tunnukset Uranet -tietohallintopalveluista sähköpostilla tilaa@digitaleducationservices.fi

Etusivulle