Digipalvelu Uranetissa on omaisuuserä

Miltä tuntuisi ajatella, jos sinun tuottamaasi verkkovalmennuspalvelua voisi käyttää kuka tahansa opettaja, oppilaitos, yritys tai muu koulutuspalveluiden tuottaja omien asiakkaidensa kanssa ja täysin yksityisesti? Kuinka paljon yhdellä digipalvelulla voisikaan olla käyttäjäorganisaatioita ja heidän käyttäjiä, mikäli heillä olisi tiedossa että he voisivat hankkia osaamista omaan toimintaansa uskomattoman nopeasti ja jakaa sitä eteenpäin missä tahansa ja kenelle tahansa?

Mikä parasta, tämä ei jää ajatuksen asteelle, koska tämä on nyt ja tässä totisinta totta Uranet -digialustalla. Koska tiedämme kuinka valtavan suuret mahdollisuudet tällaisen toimintaan liittyy, kehitimme alustaamme käyttäville asiakkaillemme uuden tuotteen, joka on Uranet -digipalvelun jakeluoikeuden lisensointi kolmannelle osapuolelle. Tämä tarkoittaa sitä että Uranet -digipalvelun julkaisijalla on digipalveluunsa käyttöoikeuden lisäksi jakeluoikeus. Se tarkoittaa sitä, että hän voi asiakkaillensa tarjota jakeluoikeuden tuottamiinsa digipalveluihin. Jakeluoikeuden haltijalla on tarvittavat avaimet sisältöjen käyttöönottoon, jotka hän voi ottaa käyttöön joko omassa toiminnassaan tai hän voi luovuttaa asiaan liittyvät avaimet kenelle tahansa hänen omille asiakkaille.

Digipalvelun julkaisijalle tämä tarkoittaa selvää mahdollisuutta ansaita kehittämällään digipalvelulla, jonka hän on tuottanut Uranet -digialustalle. Koska Uranet on maksuton digialusta, jossa maksuttomuus tarkoittaa maksuttomia ohjelmistoja, maksuttomia konesalipalveluita ja kiinteiden kustannusten puuttumista), tämä on mahdollista toteuttaa ennennäkemättömän helposti ja nopeasti. Kuka tahansa voi olla digipalveluiden tuottaja Uranet -digialustalla: oppilaitos, yritys, yksityinen henkilö, kevytyrittäjä, valtio, kunta ja yhdistys näin muutamia mainitakseni. Digipalvelun tuottajaksi voi alkaa, vaikka ei itse kehittäisi sisältöä. Olemme nähneet tapauksia, joissa digipalvelun tuottajana toimiva osapuoli on ostanut sisällön alihankintana.

Ehkä kaikkein mielenkiintoisin mahdollisuus on Uranet -digipalvelun muodostama omaisuuserä oman yrityksen taseeseen. Tämä on mahdollista tuottajalle, koska digipalvelun jakeluoikeus jälleenmyytävä omaisuuserä, jonka oikeudet voidaan arvostaa taseeseen. Tämä ominaisuus ei toteudu organisaatioiden omissa ja suljetuissa verkkovalmennusjärjestelmissä. Käytännössä se merkitsee, että suljettuihin järjestelmiin tehtävä työ menettää arvonsa kun toiminta päättyy. Uranetissa digipalveluna julkaistava verkkovalmennus säilyttää ja jopa kasvattaa arvoaan sen julkaisijalle. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä suositumpi on Uranet -digipalvelu. Ja mitä suositumpi digipalvelu on, sitä arvokkaammat jakeluoikeudet on Uranet -digipalveluilla jonka oikeudet omistaa digipalvelun tuottaja.

Miksi julkaista verkkokoulutusta suljetussa ympäristössä? Verkkovalmennuksen voi muuttaa kaikkialla toimivaksi digipalveluksi Uranetissa, josta syntyy julkaisijalleen jälleenmyytävää varallisuutta ja realisoitava omaisuuserä jakeluoikeuksien muodossa jolla on arvoa.

 

Superlinkit tekevät käyttöönoton vaivattomaksi

Verkossa tapahtuvan osaamisen kehittämisen yksi pullonkaula on hidas ja haasteellinen käyttöönotto. Tämä etenkin tilanteissa, joissa asiakasorganisaatioita voi olla useita ja heillä voi olla puolestaan useita eri verkkokursseja käytettävänä. Haastetta lisää edelleen se, että jos koulutuspalveluiden tuottajalla on useita eri kouluttajia, jotka tarjoavat samoja tai samankaltaisia palveluita eri asiakkaille.

Superlinkit Uranetissa

Uranet -superlinkit tekevät monimutkaistenkin koulutuspalveluiden käyttöönoton uskomattoman helpoksi. Kokonaisia opintopolkuja tai yksittäisiä verkkokursseja voidaan ottaa käyttöön napsauttamalla superlinkkiä, jolloin ohjattavat liittyvät superlinkin avulla ohjaajan opetusympäristöön Uranetissa. Superlinkkejä voidaan myös ketjuttaa jakamalla palveluita niiden avulla asiakasorganisaatioiden tarpeisiin.

Digipalvelun käyttöönotto Uranet-superlinkin avulla

Tämä ohje kuvaa toimintamallin, miten Uranet -digipalvelun tuottajan asiakas ottaa digipalvelun käyttöönsä.

  1. Uranet -digipalvelun tuottaja perustaa digipalvelun Uranetiin
  2. Tuottaja saa käyttöönsä superlinkin
  3. Tuottaja jakaa superlinkin asiakkaalle esimerkiksi sähköpostilla
  4. Asiakas klikkaa superlinkkiä, kirjautuu Uranetiin ja aloittaa digipalvelun käytön

Tämän helpommaksi verkkovalmennuksen käyttöönotto ei voi mennä. Superlinkki voidaan jakaa kenelle tahansa asiakkaalle, joka voi ottaa sen avulla tuottajan verkkovalmennuspalvelut käyttöönsä. Verkkovalmennuspalveluiden tuottaja voi katsella asiakkaidensa edistymistä, tuloksia ja osallistua keskusteluihin Uranet -digialustalla.

Uranet -digipalvelun saa käyttöönsä kehittämällä sellaisen kehitysympäristössä. Kun digipalvelu on valmis kehitysympäristössä, se siirretään Uranet -digialustalle. Tämän jälkeen digipalvelun tuottaja voi jakaa sen omille loppukäyttäjille tai hän voi lisensoida digipalvelun käyttöoikeudet käyttäjäorganisaatioille. He voivat jakaa ne eteenpäin omille loppukäyttäjille, jotka saavat digipalvelun käyttöönsä käyttäjäorganisaatiokohtaisilla superlinkeillä.

Kokeile superlinkkiä, klikkaa tästä.

Voit omille asiakkaillesi jakaa yhden tai useamman digipalvelun Uranetissa superlinkkien avulla. Kaikki tämä on valmiina kun perustat digipalveluita Uranetiin. Ne toimivat yli organisaatiorajojen. Voit myös myydä omia superlinkkejä yhteistyökumppaneille. Se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 


Uranet® tuo alustatalouden edut koulutuspalvelutuottajien käyttöön edistyksillisillä ominaisuuksilla, joita muilla verkkovalmennuspalveluilla ei ole. Uranet® on seuraavan sukupolven maksuton digialusta, joka voi olla käytössäsi jo tänään.

Etusivulle

Digipalvelu Uranetissa korvaa verkkovalmennusjärjestelmät

Verkossa tapahtuviin koulutustarpeisiin on perinteisesti hankittu verkkovalmennusjärjestelmä. Käytännössä hankinta on tarkoittanut hankinnan suunnittelua, toteutusta, asennusta, ylläpitoa ja monta muuta teknistä mutkaa ennen kuin on päästy edes alkuun koulutuksen järjestämisessä. Mukana on myös rajoitteita, jotka liittyvät siihen, että verkkovalmennuksessa käytettävä järjestelmä toimii vain joko sisäverkkoon liittyvien rajoitusten mukaisesti.

Olemme tunnistaneet nämä asia käyttökynnyksiksi digitaalisessa osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, sillä tapa hankkia organisaatiokohtaisia tietojärjestelmäasennuksia on hidasta, kallista ja epävarmaa. Viimeksi mainittu epävarmuus liittyy onnistumiseen, sillä uuden tietojärjestelmän hankinta edellyttää osaamista ja aikaa järjestelmän käyttöön ottamiseen. Lisäksi julkisella sektorilla on haasteena myös kilpailutukset, koska hankintalaki on varsin yksiselitteinen ja puutteellisesti valmisteltu hankinta on selkeä aikatauluriski.

Me ratkaisimme nämä asiat kehittämällä monipuolisen ja monikäyttöisen Uranet® -digialustan, joka poistaa käyttökynnykset verkossa tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä. Toisin kuin organisaatiokohtaisissa verkkovalmennusjärjestelmien asennuksissa, Uranetissa voi olla mukana jopa sisällöt valmiina verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Etusivulle

Verkkovalmennusjärjestelmän supernopea käyttöönotto ilman IT -osaamista, miten se on mahdollista?

Digipalvelut Uranetissa mahdollistavat ennätysnopean toimitusajan: verkkovalmennuspalvelut ja siihen liittyvä tietojärjestelmä voidaan ottaa nopeimmillaan koulutuskäyttöön yhdessä arkipäivässä. Tämä on mahdollista uuden ja innovatiivisen lähestymistavan avulla: tietojärjestelmien sijasta hankitaan sisältöjä. Kun kaikki tarvittava on valmiina ja digipalveluita mahdollistavaa digialustaa käytetään selliasena kuin se on, niin tämän toimintamallin avulla on mahdollista saavuttaa uskomattomia nopeushyötyjä, jonka lopputuloksena laajojakin toimituksia voidaan toteuttaa parissa päivässä minne tahansa ja missä tahansa.

Digipalveluissa on mukana myös verkkovalmennuspalvelut niitä tarvitseville. Digipalveluiden avulla voidaan siirtää osaamista todella nopeasti ja vaivatta paikasta toiseen ilman, että valmennuspalveluiden sisältöjä pitäisi edes itse tehdä. Tämä luo uuden mahdollisuuden: kun tunnistetaan puuttuvaa osaamista, niin sitä voidaan hankkia omaan käyttöön, jonka on tehnyt esimerkiksi alihankkija. Vaikka alihankkijan kanssa yhteistyö joskus päättyisikin, niin hänen kehittämäänsä digipalvelua voidaan käyttää edelleen omassa toiminnassa. Se voidaan jakaa jopa toiselle organisaatiolle käyttöön, mikäli näin on sovittu alihankkijan kanssa.

Kaikki tämä ilman IT-osaamista tai monimutkaista tietojärjestelmän hankintaprosessia. Ainutlaatuinen Uranet® tekee tämän mahdolliseksi. Se toimii joka paikassa ja sitä voi käyttää yksityisesti omassa toiminnassa ilman, että sitä tarvitsee asentaa ja ottaa käyttöön. Uranet® on heti valmis ja se mahdollistaa ennen näkemättömiä asioita nopeudella, josta muut voivat vain haaveilla.

Tutustu rohkeasti Uranetin tuomiin mahdollisuuksiin. Tilaa tunnukset Uranet -tietohallintopalveluista sähköpostilla tilaa@digitaleducationservices.fi

Etusivulle

Digipalvelut Uranet-opetusympäristössä

Opetusympäristön käyttöönoton helpottamiseksi julkaisimme esikatseltavaksi digipalvelut, joita voi tilata käyttöön Uranet -opetusympristöön. Digipalvelut ovat esikatseltavissa Uranetin koulutuspalvelut -sivustolla. Valitsemalla joko yhden tai useamman valmiin Uranet -digipalvelun saa samalla käyttöönsä todella nopean ja vaivottoman IT-ratkaisun verkkovalmennukseen.

Mikäli sopivia digipalveluita ei ole saatavana, sellaisen voi tilata Uranetissa julkaistavaksi.

Etusivulle


Jokainen koulutuspalvelun tuottaja Uranetissa voi saada julkaisemansa Uranet -digipalvelut näkyviin tälle sivustolle, josta toiset kouluttajat voivat tilata ne koulutuspalveluiden julkaisijalta.

Uranetissa voi julkaista myös digipalveluita yksityisesti, mikäli niitä ei halua jakaa muiden opetuskäyttöön, joten se on Uranet -digipalvelun julkaisijan päätettävissä haluaako tuotteensa näkyviin Uranetin koulutuspalvelut -sivustolla,

Lyhyesti, mistä on kyse?

Uranetissa julkaistava digipalvelu voi olla verkkokurssi, lukupaketti, yksi tai useampi oppimistehtävä, osaamiskartoitus, keskustelualue tai kaikki nämä yhdessä. Uranetin digipalvelussa on verkkovalmennukseen sopivat työkalut yksityiskäyttöön ohjaajalle ja hänen ohjattaville. Samaa digipalvelua voidaan käyttää opetuskäytössä missä tahansa. Koulutuspalveluiden tuottajat tai niiden rahoittajat voivat skaalata digipalveluita toiselle koulutuspalveluiden tuottajalle, jotka voivat käyttää tilaamiaan Uranet -digipalveluita omassa toiminnassaan.

Yhdellä Uranet digipalvelulla voi olla satoja opettajia, jotka käyttävät digipalvelun opetusympäristöä toiminnassaan. Digipalveluista voi kasata kokonaisia opintopolkuja ilman, että pitäisi tuottaa itse sisältöä. Riittää että tilaa käyttöoikeudet Uranetissa julkaistuun digipalveluun.

Lisätietoa

Valmiin digipalveluiden käyttö on uskomattoman edullista, alk. 9,92€ + alv24% / käyttäjä / digipalvelu.

Hintaan vaikuttaa tilattavien käyttäjien määrä. Isommat tilauserät ovat edullisempia.

Kuukausimaksuja ei ole, ja IT-projekteja ei tarvita Uranet -digipalveluiden käyttöönottoon.

Uranet -opetusympäristön toimitusaika opetuskäyttöön on keskimäärin 1 arkipäivä tilauksesta.

Uranet -tuotteet, palvelukuvaukset ja hinnasto


Etusivulle

Prototyping of Digital Sevices avattu Uranetissa

Uranetin uusin digipalvelu on “Prototyping of Digital Services“, joka julkaistiin viikolla 13 opetuskäyttöön. Se on tällä hetkellä täydentävänä digipalveluna koulutusohjelman verkko-opetuksessa opetuskäytössä jossa mukana on tällä hetkellä noin 30 kansainvälistä opiskelijaa. Tämän perustetun digipalvelun tehtävänä ei ole korvata vallitsevaa oppimisympäristöä (Moodle), vaan täydentää opetusympäristön sisältöjä jotta opettajan työ helpottuisi ja nopeutuisi opetustoiminnan järjestämisessä. Opetustoiminnan järjestäminen tulee helpommaksi, koska digipalvelua voidaan skaalata loputtomasti osana opettajan työtä. Sitä voidaan skaalata joko omaan opetuskäyttöön tai jonkin muun opettajan tai koulutusorganisaaation opetuskäyttöön.

Prototyping of Digital Services on Uranet -digipalvelu joka sisältää opetusympäristön. Digipalvelussa on mukana opetussisällöt, opettajan työkalut sekä verkko-opetusympäristö kurssin ohjattaville. Jokainen opetttaja tai koulutuspalveluita tuottava organisaastio voi ottaa Prototyping of Digital Services -digipalvelun yksityisesti käyttöönsä Uranet -digialustalla, koska siinä on mukana kaikki tarvittavat ominaisuudet joita verkkovalmennusympäristö tarvitsee. Ratkaisun nerokkuus piilee siinä, että verkkovalmennuksen järjestäminen digipalveluna Uranetissa on vaihdettavissa eri käyttäjäorganisaatioiden omaan toimintaan. Kerran perustettu digipalvelu toimii joka paikassa, jossa opettaja haluaa järjestää opetustoimintaa ohjattavilleen vaikka digipalvelun olisi toteuttanut joku muu opettaja tai oppilaitos.

Etusivulle

Uranet -digipalvelun käyttöönotto opetuksesssa

Prototyping of Digital Services -digipalvelun voi tilata opetuskäyttöön seuraavasti:

  1. Tilaa käyttöoikeus digipalvelun tuottajalta amir.dirin@haaga-helia.fi
  2. Ilmoita ohjattavien määrä sekä ohjaajan sähköpostiosoite, jolle tunnus avataan Uranetissa.
  3. Saat linkin ja palvelutunnukset, jonka avulla ohjattavat saavat käyttöönsä Prototyping of Digital Services -digipalvelun Uranetissa.

Digipalvelun toimitusaika on 1 päivä tilauksen saapmuisesta Uranet -tietohallintopalveluihin.


Kustannukset

Kustannukset ovat kertaluonteisia. Uranet on muuten käyttäjilleen maksuton digialusta. Ainoa kustannus on kertaluonteinen, joka syntyy kun liitetään käyttäjiä digipalveluun.

  1. Käyttäjäkohtaiset hinnat ovat 9,92€ + alv24% – 39,50€ + alv24%.
  2. Mitä enemmän käyttäjiä tilaa toimitukseen, sitä edullisemmaksi tulee digipalvelun käyttö. Esimerkiksi 200 käyttäjää on vain 9,92€ + alv24% / käyttäjä.
  3. Huomaathan, ettei muita kustannuksia ole, sillä Uranet on maksuton digialusta. Kerran tilattua digipalvelua voi käyttää ensi vuonnakin ilman muita kustannuksia.

Hinnastot, tietosuojalauseke ja tuotekuvaukset


Kuinka digipalvelu tehtiin ja otettiin käyttöön

Prototyping of Digital Services -kehitys toteutettiin Uranetin kehitysympäristössä, jonne digipalvelun kehittäjä laati oppimissisällöt ja -tehtävät. Kun digipalvelun kehitystyö oli valmis, se  julkaistiin Uranet -digialustalla. Kurssin opettaja jakoi ohjattaville linkin ja palvelutunnukset, joilla ohjattavat saivat digipalvelun käyttöönsä. Ohjaajana toimiva opettaja näkee ohjattaviensa etenemisen ja tulokset Uranetissa.

 

Perusta oma digipalvelu

Oman digipalvelun voi perustaa Uranetiin tilaamalla julkaisuoikeudet. Uuden digipalvelun perustamiskustannus Uranet -digialustalle on 4590€ + alv24%. Sen jälkeen sitä voidaan jakaa joko omaan käyttöön tai skaalata muiden käyttöön opetustoimintaan.

Lisätietoa oman digipalvelun perustamisesta antaa Uranet -tietohallintopalvelut (uranet@digitaleducationservices.fi)

Uuden digipalvelun voi rakentaa itse tarjoamassamme kehitysympäristössä, jonka jälkeen se julkaistaan käytettäväksi Uranetissa.

 

Etusivulle

Uranet -digipalveluiden kehitysympäristö avattu

Kuuntelimme asiakkaitamme ja julkaisimme maksuttoman kehitysympäristön digipalveluiden kehittämiseen Uranet® -digipalveluiden tuottajille ja käyttäjäorganisaatioille. Sen tarkoituksena on nopeuttaa kehitystyötä sekä tarjota työkalut digipalveluiden itsenäiseen toteuttamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta kolmannen osapuolen toiminnasta ja lisää kehitysprosessin tuottavuutta.

Uudet asiakkaat saavat digipalvelun kehitysympäristön käyttöönsä tilaamalla Uranet® -digipalveluita. Nykyiset asiakkaamme voivat tilata kehitysympäristöön käyttöoikeuden maksutta. Mukaan tulevat ohjeet ja opastus digipalveluiden itsenäiseen kehittämiseen. Kehittämisprosessi on helppo ottaa käyttöön ja aloittaa. Luo sisältöjä ja tehtäviä, laadi aineistoja sekä tuota monikäyttöisiä digipalveluita opetukseen, jotka toimivat yksityisesti opetuskäytössä eri käyttäjillä. Kun kehitettävään digipalveluun laatii opetussisällöt, saa mukaansa yksityisesti toimivan verkkovalmennusympäristön jossa on mukana verkko-opettajan ja ohjattavan työkalut.

Tämä on täysin ainutlaatuinen ratkaisu etäopetusratkaisujen markkinoilla. Se mahdollistaa nopean käyttöönoton ja tehokkaan skaalautumisen yli organisaatiorajojen opetusympäristöjen mobilisoinnin ansiosta. Kun kehitysympäristössä luotu digipalvelun versio on valmis, se julkaistaan tuotantokäyttöön, josta se voidaan jakaa joko omille loppukäyttäjille tai joko muille käyttäjäorganisaatioille. Digipalvelun tuottajaorganisaatio tai sen tilaava muu osapuoli määrittelee kenelle digipalvelu jaetaan käyttöön. Se tapahtuu helposti jakamalla kohderyhmälle linkin sekä palvelutunnukset sisällön käyttöönottoa varten.

Kehitysympäristön voi myös jakaa eri käyttäjien kesken. Digipalvelun sisällön voi tilata kolmannelta osapuolelta. Se mahdollistaa osaamisen siirtämisen organisaation ulkopuolelta, joka tarkoittaa sitä että ulkopuolelta hankittu osaaminen voidaan ottaa mukaan omaan opetus- ja ohjaustoimintaan. Toteuttaminen on vaivatonta, sillä riittää, että digipalvelun tuottajaorganisaatio ilmoittaa digipalvelun kehittäjän sähköpostiosoitteen Uranet-digipalvelun tilauksen yhteydessä. Tämän jälkeen kehittäjälle avataan oikeudet kehitysympäristöön. Kun digipalvelu on valmis, tilaajalle luovutetaan digipalvelun avaimet käyttöön ja avataan digipalvelu Uranet -alustalle.

Kerran kehitettyä digipalvelua ei tarvitse tehdä uudestaan, vaikka se skaalattaisiin uudelleen käyttöön missä tahansa ja koska tahansa. Tämä on mahdollista ainutlaatuisten ja nerokkaiden Uranet® -tiedonhallintaprosessien ansiosta. Se mahdollistaa digipalvelun uudelleenkäytettävyyden uskomattoman edullisesti, alk. 9,92€ + alv24%  /käyttäjä. Hinta on aina kertakustannus. Esimerkiksi olemassa olevan digipalvelun skaalaaminen 200 henkilön käyttöön 24 kk ajaksi kustantaa tilaajalle vain 0,42c + alv24% /kk/käyttäjä. Muita kuluja ei ole.

Lisätietoa:

Jätä kommenttikenttään kysymys tai lähetä sähköpostia osoitteeseen uranet@digitaleducationservices.fi

Digipalveluiden hinnasto 1.1.2020

Parasta osaamista digipalveluna. Uranetin kaikkialla toimivat nopeat ja interaktiiviset digipalvelut korvaavat tai täydentävät verkkovalmennusjärjestelmiä.

Etusivulle

Korvaa henkilökohtaista kontaktia digipalvelulla

Voimme tarjota täysin digitaaliset prosessit asiakkaillemme ja asiakkaidemme asiakkaille ainutlaatuisella Uranet -digialustalla. Digitaaliset prosessit ja palvelut tarjoavat myös muitakin hyötyjä. Se on ylivoimaisesti edullisin tapa toimia, joka on myös hyvin käyttäjäystävällinen uuden hinnoittelumallimme avulla.

Digipalveluiden täysin digitaaliset prosessit kehitysestä tuotantoon ovat jotain täysin aivan uutta ja ainutlaatuista, jonka tarjoaa Uranet-digialusta.

Digitaalisten prosessien ansiosta asiakkaidemme toiminta voi jatkua täysin normaalisti. Koska kehittämämme Uranet-digialustan käyttö on maksutonta, yritykset ja muut digialustaa käyttävät organisaatiot ovat tilanteessa, jossa tietotekniikkapalveluiden käyttö ei aiheuta heille kustannuksia.

Hinnoittelun lähtökohtana on se, ettei digialustan käyttäminen maksa mitään. Ainoa kustannus joka syntyy, on kertaluonteinen kustannusperuste digipalvelun julkaisemisesta tai uusien käyttäjien liittämisestä digipalvelun käyttäjäksi. Tämä mahdollistaa kustannusten täydellisen ennakoitavuuden. Mikäli organisaatio tarvitsee 150 käyttäjälle kahdeksi vuodeksi digipalvelun käyttöönsä etäopetukseen, hinnoittelun voi laskea samalla tavalla kuin ostaisi 150 kappaletta oppikirjoja kaupasta. Muita kustannuksia ei ole.

Hinnoittelumallin ansiosta digipalveluita käyttävät asiakasyrityksemme eivät ole pulassa koronaviruksen aiheuttaman taloustilanteen vuoksi ainakaan sen vuoksi, että business-kriittiset tietotekniikkakustannukset aiheuttaisivat toistuvia kustannuksia. Asiakasyrityksemme ovat suorittaneet kertaluonteisen kustannuksen digipalveluiden käyttöönoton yhteydessä, ja muita kustannuksia heille ei tule, mikäli he jatkavat käyttöä kuten he ovat suunnitelleet.

Kysy lisätietoa joka paikassa toimivasta digipalvelun perustamisesta maksuttomalle Uranet -digialustalle sähköpostilla uranet@digitaleducationservices.fi tai soittamalla asiakasyhteyshenkilölle numeroon 044 3396006.

Pääsivulle