Alustapalveluyrittäjän kilpailuedut

Uranet on alustapalveluyrittäjän työkalu, joka muuttaa opetussisällöt digipalveluksi. Ne ovat verkkokurssien kaltaisia mediasisältöjä, joissa on mukana verkkovalmennusominaisuudet opetuskäyttöön sisäänrakennettuna. Digipalvelu tarvitsee perustaa vain kerran ja sen jälkeen sitä voi käyttää kuka tahansa opetuskäytössä.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 1: Skaalaedut

Alustapalveluyrittäjä julkaisee, jakelee ja lisensoi perustamiaan digipalveluita Uranetissa. Digipalvelun julkaisija voi siirtää digipalveluita koulutuskäyttöön osapuolelta toiselle. Tästä seuraa se, että yhdellä digipalvelulla voi olla satoja opettajia, ja opettajilla voi olla tuhansia digipalveluiden käyttäjiä. Alustapalveluyrittäjä päättää käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja jakelun. Rajattoman skaalautumisen ansiosta, digipalvelut Uranetissa luovat täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia sen perustajille.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 2: Toimintamalli

Uranet -alustapalveluyrittäjän, hänen asiakkaansa tai alustapalveluyrittäjän asiakkaan asiakkaan ei tarvitse pohtia tietojärjestelmien käyttöönottoa tai investointia, sillä digipalveluissa tulevat mukana kaikkialla toimivat tietojärjestelmäpalvelut. Alustapalveluyrittäjät saavat digipalvelut käyttöönsä todella joustavasti ja nopeasti. Ainoa työ mikä pitää tehdä digipalvelun käyttöönoton yhteydessä, on jakaa linkki ja palvelutunnus kohderyhmälle, jonka jälkeen digipalvelun käyttö voi alkaa välittömästi.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 3: Asiakkuudet

Uranetin digipalveluita toiminassaan käyttävä alustapalveluyrittäjä jakaa asiakkaiden käyttöön saman verkkovalmennusjärjestelmän, kuin mitä hän itse käyttää. Uranet jää organisaation käyttöön maksutta. Alustapalveluyrittäjä saa kehittämällään digipalvelulla helposti uusia mahdollisuuksia, koska käyttäjäorganisaatioille jäävät käyttöönsä kerran hankitut, maksuttomat Uranet -digialustapalvelut. Asiakkaiden data ei jää yksittäisten koulutuspalvelutuottajien järjestelmiin koulutuksen päätyttyä, sillä ne ovat saatavana Uranetissa vaikka koulutus päättyisikin. Alustapalveluyrittäjä saa Uranetin digipalveluita käyttämällä kilpailuedun, mitä muilla kouluttajilla ei ole. Kun asiakas ja alustapalveluyrittäjä käyttävät samaa järjestelmää, luo  se pohjaa asiakkauuden jatkumiselle tulevaisuudessa.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 4: Vaivattomuus

Alustapalveluyrittäjän digipalveluita käyttävät asiakkaat ovat vapaita tietojärjestelmien ylläpidosta, hankinnasta, ylläpidosta ja kehityksestä Uranet -digipalveluiden ansiosta. Digipalvelun perustaminen ja käyttäminen ei edellytä IT-taitoja. Digipalveluiden avulla kokonaisia oppimisympäristöjä voidaan jakaa kouluttajalta toiselle hetkessä.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 5: Tuottavuus

Uranet on aina maksuton digialusta. Tämä mahdollistaa digipalveluille käyttäjäkohtaisen kertahinnoittelun, joka vapauttaa kk-maksuista ja tietojärjestelmäinvestoinneista.  Kustannuksia syntyy, kun digipalveluun lisätään käyttäjiä. Kustannus on kertaluonteinen. Alustapalveluyrittäjä voi itse määrätä perustamalleen digipalvelulle käyttäjäkohtaisen hinnan. Monikäyttöisyyden ansiosta Uranet-digipalvelua voi käyttää kerta toisensa jälkeen eri organisaatioissa, eri käyttäjillä.

Palvelukuvaus ja hinnasto.

Etusivulle

 


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.

Digipalvelut Uranet-opetusympäristössä

Opetusympäristön käyttöönoton helpottamiseksi julkaisimme esikatseltavaksi digipalvelut, joita voi tilata käyttöön Uranet -opetusympristöön. Digipalvelut ovat esikatseltavissa Uranetin koulutuspalvelut -sivustolla. Valitsemalla joko yhden tai useamman valmiin Uranet -digipalvelun saa samalla käyttöönsä todella nopean ja vaivottoman IT-ratkaisun verkkovalmennukseen.

Mikäli sopivia digipalveluita ei ole saatavana, sellaisen voi tilata Uranetissa julkaistavaksi.

Etusivulle


Jokainen koulutuspalvelun tuottaja Uranetissa voi saada julkaisemansa Uranet -digipalvelut näkyviin tälle sivustolle, josta toiset kouluttajat voivat tilata ne koulutuspalveluiden julkaisijalta.

Uranetissa voi julkaista myös digipalveluita yksityisesti, mikäli niitä ei halua jakaa muiden opetuskäyttöön, joten se on Uranet -digipalvelun julkaisijan päätettävissä haluaako tuotteensa näkyviin Uranetin koulutuspalvelut -sivustolla,

Lyhyesti, mistä on kyse?

Uranetissa julkaistava digipalvelu voi olla verkkokurssi, lukupaketti, yksi tai useampi oppimistehtävä, osaamiskartoitus, keskustelualue tai kaikki nämä yhdessä. Uranetin digipalvelussa on verkkovalmennukseen sopivat työkalut yksityiskäyttöön ohjaajalle ja hänen ohjattaville. Samaa digipalvelua voidaan käyttää opetuskäytössä missä tahansa. Koulutuspalveluiden tuottajat tai niiden rahoittajat voivat skaalata digipalveluita toiselle koulutuspalveluiden tuottajalle, jotka voivat käyttää tilaamiaan Uranet -digipalveluita omassa toiminnassaan.

Yhdellä Uranet digipalvelulla voi olla satoja opettajia, jotka käyttävät digipalvelun opetusympäristöä toiminnassaan. Digipalveluista voi kasata kokonaisia opintopolkuja ilman, että pitäisi tuottaa itse sisältöä. Riittää että tilaa käyttöoikeudet Uranetissa julkaistuun digipalveluun.

Lisätietoa

Valmiin digipalveluiden käyttö on uskomattoman edullista, alk. 9,92€ + alv24% / käyttäjä / digipalvelu.

Hintaan vaikuttaa tilattavien käyttäjien määrä. Isommat tilauserät ovat edullisempia.

Kuukausimaksuja ei ole, ja IT-projekteja ei tarvita Uranet -digipalveluiden käyttöönottoon.

Uranet -opetusympäristön toimitusaika opetuskäyttöön on keskimäärin 1 arkipäivä tilauksesta.

Uranet -tuotteet, palvelukuvaukset ja hinnasto


Etusivulle

Prototyping of Digital Sevices avattu Uranetissa

Uranetin uusin digipalvelu on “Prototyping of Digital Services“, joka julkaistiin viikolla 13 opetuskäyttöön. Se on tällä hetkellä täydentävänä digipalveluna koulutusohjelman verkko-opetuksessa opetuskäytössä jossa mukana on tällä hetkellä noin 30 kansainvälistä opiskelijaa. Tämän perustetun digipalvelun tehtävänä ei ole korvata vallitsevaa oppimisympäristöä (Moodle), vaan täydentää opetusympäristön sisältöjä jotta opettajan työ helpottuisi ja nopeutuisi opetustoiminnan järjestämisessä. Opetustoiminnan järjestäminen tulee helpommaksi, koska digipalvelua voidaan skaalata loputtomasti osana opettajan työtä. Sitä voidaan skaalata joko omaan opetuskäyttöön tai jonkin muun opettajan tai koulutusorganisaaation opetuskäyttöön.

Prototyping of Digital Services on Uranet -digipalvelu joka sisältää opetusympäristön. Digipalvelussa on mukana opetussisällöt, opettajan työkalut sekä verkko-opetusympäristö kurssin ohjattaville. Jokainen opetttaja tai koulutuspalveluita tuottava organisaastio voi ottaa Prototyping of Digital Services -digipalvelun yksityisesti käyttöönsä Uranet -digialustalla, koska siinä on mukana kaikki tarvittavat ominaisuudet joita verkkovalmennusympäristö tarvitsee. Ratkaisun nerokkuus piilee siinä, että verkkovalmennuksen järjestäminen digipalveluna Uranetissa on vaihdettavissa eri käyttäjäorganisaatioiden omaan toimintaan. Kerran perustettu digipalvelu toimii joka paikassa, jossa opettaja haluaa järjestää opetustoimintaa ohjattavilleen vaikka digipalvelun olisi toteuttanut joku muu opettaja tai oppilaitos.

Etusivulle

Uranet -digipalvelun käyttöönotto opetuksesssa

Prototyping of Digital Services -digipalvelun voi tilata opetuskäyttöön seuraavasti:

 1. Tilaa käyttöoikeus digipalvelun tuottajalta amir.dirin@haaga-helia.fi
 2. Ilmoita ohjattavien määrä sekä ohjaajan sähköpostiosoite, jolle tunnus avataan Uranetissa.
 3. Saat linkin ja palvelutunnukset, jonka avulla ohjattavat saavat käyttöönsä Prototyping of Digital Services -digipalvelun Uranetissa.

Digipalvelun toimitusaika on 1 päivä tilauksen saapmuisesta Uranet -tietohallintopalveluihin.


Kustannukset

Kustannukset ovat kertaluonteisia. Uranet on muuten käyttäjilleen maksuton digialusta. Ainoa kustannus on kertaluonteinen, joka syntyy kun liitetään käyttäjiä digipalveluun.

 1. Käyttäjäkohtaiset hinnat ovat 9,92€ + alv24% – 39,50€ + alv24%.
 2. Mitä enemmän käyttäjiä tilaa toimitukseen, sitä edullisemmaksi tulee digipalvelun käyttö. Esimerkiksi 200 käyttäjää on vain 9,92€ + alv24% / käyttäjä.
 3. Huomaathan, ettei muita kustannuksia ole, sillä Uranet on maksuton digialusta. Kerran tilattua digipalvelua voi käyttää ensi vuonnakin ilman muita kustannuksia.

Hinnastot, tietosuojalauseke ja tuotekuvaukset


Kuinka digipalvelu tehtiin ja otettiin käyttöön

Prototyping of Digital Services -kehitys toteutettiin Uranetin kehitysympäristössä, jonne digipalvelun kehittäjä laati oppimissisällöt ja -tehtävät. Kun digipalvelun kehitystyö oli valmis, se  julkaistiin Uranet -digialustalla. Kurssin opettaja jakoi ohjattaville linkin ja palvelutunnukset, joilla ohjattavat saivat digipalvelun käyttöönsä. Ohjaajana toimiva opettaja näkee ohjattaviensa etenemisen ja tulokset Uranetissa.

 

Perusta oma digipalvelu

Oman digipalvelun voi perustaa Uranetiin tilaamalla julkaisuoikeudet. Uuden digipalvelun perustamiskustannus Uranet -digialustalle on 4590€ + alv24%. Sen jälkeen sitä voidaan jakaa joko omaan käyttöön tai skaalata muiden käyttöön opetustoimintaan.

Lisätietoa oman digipalvelun perustamisesta antaa Uranet -tietohallintopalvelut (uranet@digitaleducationservices.fi)

Uuden digipalvelun voi rakentaa itse tarjoamassamme kehitysympäristössä, jonka jälkeen se julkaistaan käytettäväksi Uranetissa.

 

Etusivulle

Uranet -digipalveluiden kehitysympäristö avattu

Kuuntelimme asiakkaitamme ja julkaisimme maksuttoman kehitysympäristön digipalveluiden kehittämiseen Uranet® -digipalveluiden tuottajille ja käyttäjäorganisaatioille. Sen tarkoituksena on nopeuttaa kehitystyötä sekä tarjota työkalut digipalveluiden itsenäiseen toteuttamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta kolmannen osapuolen toiminnasta ja lisää kehitysprosessin tuottavuutta.

Uudet asiakkaat saavat digipalvelun kehitysympäristön käyttöönsä tilaamalla Uranet® -digipalveluita. Nykyiset asiakkaamme voivat tilata kehitysympäristöön käyttöoikeuden maksutta. Mukaan tulevat ohjeet ja opastus digipalveluiden itsenäiseen kehittämiseen. Kehittämisprosessi on helppo ottaa käyttöön ja aloittaa. Luo sisältöjä ja tehtäviä, laadi aineistoja sekä tuota monikäyttöisiä digipalveluita opetukseen, jotka toimivat yksityisesti opetuskäytössä eri käyttäjillä. Kun kehitettävään digipalveluun laatii opetussisällöt, saa mukaansa yksityisesti toimivan verkkovalmennusympäristön jossa on mukana verkko-opettajan ja ohjattavan työkalut.

Tämä on täysin ainutlaatuinen ratkaisu etäopetusratkaisujen markkinoilla. Se mahdollistaa nopean käyttöönoton ja tehokkaan skaalautumisen yli organisaatiorajojen opetusympäristöjen mobilisoinnin ansiosta. Kun kehitysympäristössä luotu digipalvelun versio on valmis, se julkaistaan tuotantokäyttöön, josta se voidaan jakaa joko omille loppukäyttäjille tai joko muille käyttäjäorganisaatioille. Digipalvelun tuottajaorganisaatio tai sen tilaava muu osapuoli määrittelee kenelle digipalvelu jaetaan käyttöön. Se tapahtuu helposti jakamalla kohderyhmälle linkin sekä palvelutunnukset sisällön käyttöönottoa varten.

Kehitysympäristön voi myös jakaa eri käyttäjien kesken. Digipalvelun sisällön voi tilata kolmannelta osapuolelta. Se mahdollistaa osaamisen siirtämisen organisaation ulkopuolelta, joka tarkoittaa sitä että ulkopuolelta hankittu osaaminen voidaan ottaa mukaan omaan opetus- ja ohjaustoimintaan. Toteuttaminen on vaivatonta, sillä riittää, että digipalvelun tuottajaorganisaatio ilmoittaa digipalvelun kehittäjän sähköpostiosoitteen Uranet-digipalvelun tilauksen yhteydessä. Tämän jälkeen kehittäjälle avataan oikeudet kehitysympäristöön. Kun digipalvelu on valmis, tilaajalle luovutetaan digipalvelun avaimet käyttöön ja avataan digipalvelu Uranet -alustalle.

Kerran kehitettyä digipalvelua ei tarvitse tehdä uudestaan, vaikka se skaalattaisiin uudelleen käyttöön missä tahansa ja koska tahansa. Tämä on mahdollista ainutlaatuisten ja nerokkaiden Uranet® -tiedonhallintaprosessien ansiosta. Se mahdollistaa digipalvelun uudelleenkäytettävyyden uskomattoman edullisesti, alk. 9,92€ + alv24%  /käyttäjä. Hinta on aina kertakustannus. Esimerkiksi olemassa olevan digipalvelun skaalaaminen 200 henkilön käyttöön 24 kk ajaksi kustantaa tilaajalle vain 0,42c + alv24% /kk/käyttäjä. Muita kuluja ei ole.

Lisätietoa:

Jätä kommenttikenttään kysymys tai lähetä sähköpostia osoitteeseen uranet@digitaleducationservices.fi

Digipalveluiden hinnasto 1.1.2020

Parasta osaamista digipalveluna. Uranetin kaikkialla toimivat nopeat ja interaktiiviset digipalvelut korvaavat tai täydentävät verkkovalmennusjärjestelmiä.

Etusivulle

Korvaa henkilökohtaista kontaktia digipalvelulla

Voimme tarjota täysin digitaaliset prosessit asiakkaillemme ja asiakkaidemme asiakkaille ainutlaatuisella Uranet -digialustalla. Digitaaliset prosessit ja palvelut tarjoavat myös muitakin hyötyjä. Se on ylivoimaisesti edullisin tapa toimia, joka on myös hyvin käyttäjäystävällinen uuden hinnoittelumallimme avulla.

Digipalveluiden täysin digitaaliset prosessit kehitysestä tuotantoon ovat jotain täysin aivan uutta ja ainutlaatuista, jonka tarjoaa Uranet-digialusta.

Digitaalisten prosessien ansiosta asiakkaidemme toiminta voi jatkua täysin normaalisti. Koska kehittämämme Uranet-digialustan käyttö on maksutonta, yritykset ja muut digialustaa käyttävät organisaatiot ovat tilanteessa, jossa tietotekniikkapalveluiden käyttö ei aiheuta heille kustannuksia.

Hinnoittelun lähtökohtana on se, ettei digialustan käyttäminen maksa mitään. Ainoa kustannus joka syntyy, on kertaluonteinen kustannusperuste digipalvelun julkaisemisesta tai uusien käyttäjien liittämisestä digipalvelun käyttäjäksi. Tämä mahdollistaa kustannusten täydellisen ennakoitavuuden. Mikäli organisaatio tarvitsee 150 käyttäjälle kahdeksi vuodeksi digipalvelun käyttöönsä etäopetukseen, hinnoittelun voi laskea samalla tavalla kuin ostaisi 150 kappaletta oppikirjoja kaupasta. Muita kustannuksia ei ole.

Hinnoittelumallin ansiosta digipalveluita käyttävät asiakasyrityksemme eivät ole pulassa koronaviruksen aiheuttaman taloustilanteen vuoksi ainakaan sen vuoksi, että business-kriittiset tietotekniikkakustannukset aiheuttaisivat toistuvia kustannuksia. Asiakasyrityksemme ovat suorittaneet kertaluonteisen kustannuksen digipalveluiden käyttöönoton yhteydessä, ja muita kustannuksia heille ei tule, mikäli he jatkavat käyttöä kuten he ovat suunnitelleet.

Kysy lisätietoa joka paikassa toimivasta digipalvelun perustamisesta maksuttomalle Uranet -digialustalle sähköpostilla uranet@digitaleducationservices.fi tai soittamalla asiakasyhteyshenkilölle numeroon 044 3396006.

Pääsivulle

Tiedote: Toiminta poikkeusoloissa

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta toimintamme jatkuu täysin normaalisti ja voimme tarjota huippuluokan  digipalveluita tavalliseen tapaan.  Koska toimimme muutenkin täysin verkossa, poikkeustila ei aiheuta muutoksia hyväksi havaittuun toimintamalliimm sillä voimme palvella asiakkaitamme edistyneiden verkkotyökalujemme avulla. Näin toimien haluamme osaltamme varmistaa sen, että asiakkaamme voivat toimia turvallisesti myös poikkeusolosuhteissa.

Sopimukset, kehittämistoiminta ja digipalveluiden käyttöönotto ei edellytä fyysistä tapaamista joten kaikki toimii normaalisti. Seuraamme jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virallisia tiedotteita ja olemme valmiita toimimaan heidän neuvojensa mukaisesti. Otamme käyttöön kaikki toimenpiteet välttääksemme virustartunnan, jotta voisimme jatkaa toimintaamme häiriintymättä myös tällä vaikealla ajanjaksolla.

Pääsivulle

Yhteydenotto asiakasneuvojalle

Tämä ohje on suunnattu olemassa oleville asiakkaillemme ja uusille asiakkaille tapauksissa, joissa joko kehitetään olemassa olevaa palvelua tai luodaan uusi digipalvelu Uranetiin.

 1. Ota yhteyttä jollakin seuraavalla tavalla
  1. sähköpostilla osoitteeseen uranet@digitaleducationservices.fi
  2. soita asiakasneuvojalle numeroon 044 3396006
  3. lähetä Telegram-viesti, jos käytät Telegram -pikaviestipalvelua
 2. Sovi verkkopalaverin ajankohta, niin saat linkin jolla tavoitat asiakasneuvojan verkossa. Käytämme Zoom -verkkoneuvottelua.
 3. Jos sinulla on ennakkoon kysymyksiä tai haluat jakaa materiaalia, niin toimita ne sähköpostilla osoitteeseemme

Oy Digital Education Services Finland Ab on etäopettamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaorganisaatio, jonka päätuote on joka paikassa toimiva ja nopeasti käyttöönotettava Uranet -digialusta. Asiantuntijaorganisaatiossamme on mukana 10 eri yritystä, ja mukanamme on ohjelmistokehittäjiä, opettajia, pilvipalveluiden osaajia, alustapalveluiden tuottajia ja monia muita alansa huippuja.

Toimeksiannot ja käyttöönotot digipalveluidemme tuotantoon saattamiseksi suoritamme asiakaslähtöisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Olemme kehittäneet mallin, jossa tietojärjestelmien toistuvat kustannukset poistuvat maksuttoman Uranet-digialustan ansiosta.

Pääsivulle