Digipalvelu Uranetissa on omaisuuserä

Miltä tuntuisi ajatella, jos sinun tuottamaasi verkkovalmennuspalvelua voisi käyttää kuka tahansa opettaja, oppilaitos, yritys tai muu koulutuspalveluiden tuottaja omien asiakkaidensa kanssa ja täysin yksityisesti? Kuinka paljon yhdellä digipalvelulla voisikaan olla käyttäjäorganisaatioita ja heidän käyttäjiä, mikäli heillä olisi tiedossa että he voisivat hankkia osaamista omaan toimintaansa uskomattoman nopeasti ja jakaa sitä eteenpäin missä tahansa ja kenelle tahansa?

Mikä parasta, tämä ei jää ajatuksen asteelle, koska tämä on nyt ja tässä totisinta totta Uranet -digialustalla. Koska tiedämme kuinka valtavan suuret mahdollisuudet tällaisen toimintaan liittyy, kehitimme alustaamme käyttäville asiakkaillemme uuden tuotteen, joka on Uranet -digipalvelun jakeluoikeuden lisensointi kolmannelle osapuolelle. Tämä tarkoittaa sitä että Uranet -digipalvelun julkaisijalla on digipalveluunsa käyttöoikeuden lisäksi jakeluoikeus. Se tarkoittaa sitä, että hän voi asiakkaillensa tarjota jakeluoikeuden tuottamiinsa digipalveluihin. Jakeluoikeuden haltijalla on tarvittavat avaimet sisältöjen käyttöönottoon, jotka hän voi ottaa käyttöön joko omassa toiminnassaan tai hän voi luovuttaa asiaan liittyvät avaimet kenelle tahansa hänen omille asiakkaille.

Digipalvelun julkaisijalle tämä tarkoittaa selvää mahdollisuutta ansaita kehittämällään digipalvelulla, jonka hän on tuottanut Uranet -digialustalle. Koska Uranet on maksuton digialusta, jossa maksuttomuus tarkoittaa maksuttomia ohjelmistoja, maksuttomia konesalipalveluita ja kiinteiden kustannusten puuttumista), tämä on mahdollista toteuttaa ennennäkemättömän helposti ja nopeasti. Kuka tahansa voi olla digipalveluiden tuottaja Uranet -digialustalla: oppilaitos, yritys, yksityinen henkilö, kevytyrittäjä, valtio, kunta ja yhdistys näin muutamia mainitakseni. Digipalvelun tuottajaksi voi alkaa, vaikka ei itse kehittäisi sisältöä. Olemme nähneet tapauksia, joissa digipalvelun tuottajana toimiva osapuoli on ostanut sisällön alihankintana.

Ehkä kaikkein mielenkiintoisin mahdollisuus on Uranet -digipalvelun muodostama omaisuuserä oman yrityksen taseeseen. Tämä on mahdollista tuottajalle, koska digipalvelun jakeluoikeus jälleenmyytävä omaisuuserä, jonka oikeudet voidaan arvostaa taseeseen. Tämä ominaisuus ei toteudu organisaatioiden omissa ja suljetuissa verkkovalmennusjärjestelmissä. Käytännössä se merkitsee, että suljettuihin järjestelmiin tehtävä työ menettää arvonsa kun toiminta päättyy. Uranetissa digipalveluna julkaistava verkkovalmennus säilyttää ja jopa kasvattaa arvoaan sen julkaisijalle. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä suositumpi on Uranet -digipalvelu. Ja mitä suositumpi digipalvelu on, sitä arvokkaammat jakeluoikeudet on Uranet -digipalveluilla jonka oikeudet omistaa digipalvelun tuottaja.

Miksi julkaista verkkokoulutusta suljetussa ympäristössä? Verkkovalmennuksen voi muuttaa kaikkialla toimivaksi digipalveluksi Uranetissa, josta syntyy julkaisijalleen jälleenmyytävää varallisuutta ja realisoitava omaisuuserä jakeluoikeuksien muodossa jolla on arvoa.

 

Superlinkit tekevät käyttöönoton vaivattomaksi

Verkossa tapahtuvan osaamisen kehittämisen yksi pullonkaula on hidas ja haasteellinen käyttöönotto. Tämä etenkin tilanteissa, joissa asiakasorganisaatioita voi olla useita ja heillä voi olla puolestaan useita eri verkkokursseja käytettävänä. Haastetta lisää edelleen se, että jos koulutuspalveluiden tuottajalla on useita eri kouluttajia, jotka tarjoavat samoja tai samankaltaisia palveluita eri asiakkaille.

Superlinkit Uranetissa

Uranet -superlinkit tekevät monimutkaistenkin koulutuspalveluiden käyttöönoton uskomattoman helpoksi. Kokonaisia opintopolkuja tai yksittäisiä verkkokursseja voidaan ottaa käyttöön napsauttamalla superlinkkiä, jolloin ohjattavat liittyvät superlinkin avulla ohjaajan opetusympäristöön Uranetissa. Superlinkkejä voidaan myös ketjuttaa jakamalla palveluita niiden avulla asiakasorganisaatioiden tarpeisiin.

Digipalvelun käyttöönotto Uranet-superlinkin avulla

Tämä ohje kuvaa toimintamallin, miten Uranet -digipalvelun tuottajan asiakas ottaa digipalvelun käyttöönsä.

 1. Uranet -digipalvelun tuottaja perustaa digipalvelun Uranetiin
 2. Tuottaja saa käyttöönsä superlinkin
 3. Tuottaja jakaa superlinkin asiakkaalle esimerkiksi sähköpostilla
 4. Asiakas klikkaa superlinkkiä, kirjautuu Uranetiin ja aloittaa digipalvelun käytön

Tämän helpommaksi verkkovalmennuksen käyttöönotto ei voi mennä. Superlinkki voidaan jakaa kenelle tahansa asiakkaalle, joka voi ottaa sen avulla tuottajan verkkovalmennuspalvelut käyttöönsä. Verkkovalmennuspalveluiden tuottaja voi katsella asiakkaidensa edistymistä, tuloksia ja osallistua keskusteluihin Uranet -digialustalla.

Uranet -digipalvelun saa käyttöönsä kehittämällä sellaisen kehitysympäristössä. Kun digipalvelu on valmis kehitysympäristössä, se siirretään Uranet -digialustalle. Tämän jälkeen digipalvelun tuottaja voi jakaa sen omille loppukäyttäjille tai hän voi lisensoida digipalvelun käyttöoikeudet käyttäjäorganisaatioille. He voivat jakaa ne eteenpäin omille loppukäyttäjille, jotka saavat digipalvelun käyttöönsä käyttäjäorganisaatiokohtaisilla superlinkeillä.

Kokeile superlinkkiä, klikkaa tästä.

Voit omille asiakkaillesi jakaa yhden tai useamman digipalvelun Uranetissa superlinkkien avulla. Kaikki tämä on valmiina kun perustat digipalveluita Uranetiin. Ne toimivat yli organisaatiorajojen. Voit myös myydä omia superlinkkejä yhteistyökumppaneille. Se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 


Uranet® tuo alustatalouden edut koulutuspalvelutuottajien käyttöön edistyksillisillä ominaisuuksilla, joita muilla verkkovalmennuspalveluilla ei ole. Uranet® on seuraavan sukupolven maksuton digialusta, joka voi olla käytössäsi jo tänään.

Etusivulle

Digipalvelu Uranetissa korvaa verkkovalmennusjärjestelmät

Verkossa tapahtuviin koulutustarpeisiin on perinteisesti hankittu verkkovalmennusjärjestelmä. Käytännössä hankinta on tarkoittanut hankinnan suunnittelua, toteutusta, asennusta, ylläpitoa ja monta muuta teknistä mutkaa ennen kuin on päästy edes alkuun koulutuksen järjestämisessä. Mukana on myös rajoitteita, jotka liittyvät siihen, että verkkovalmennuksessa käytettävä järjestelmä toimii vain joko sisäverkkoon liittyvien rajoitusten mukaisesti.

Olemme tunnistaneet nämä asia käyttökynnyksiksi digitaalisessa osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa, sillä tapa hankkia organisaatiokohtaisia tietojärjestelmäasennuksia on hidasta, kallista ja epävarmaa. Viimeksi mainittu epävarmuus liittyy onnistumiseen, sillä uuden tietojärjestelmän hankinta edellyttää osaamista ja aikaa järjestelmän käyttöön ottamiseen. Lisäksi julkisella sektorilla on haasteena myös kilpailutukset, koska hankintalaki on varsin yksiselitteinen ja puutteellisesti valmisteltu hankinta on selkeä aikatauluriski.

Me ratkaisimme nämä asiat kehittämällä monipuolisen ja monikäyttöisen Uranet® -digialustan, joka poistaa käyttökynnykset verkossa tapahtuvasta osaamisen kehittämisestä. Toisin kuin organisaatiokohtaisissa verkkovalmennusjärjestelmien asennuksissa, Uranetissa voi olla mukana jopa sisällöt valmiina verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Etusivulle

Verkkovalmennusjärjestelmän supernopea käyttöönotto ilman IT -osaamista, miten se on mahdollista?

Digipalvelut Uranetissa mahdollistavat ennätysnopean toimitusajan: verkkovalmennuspalvelut ja siihen liittyvä tietojärjestelmä voidaan ottaa nopeimmillaan koulutuskäyttöön yhdessä arkipäivässä. Tämä on mahdollista uuden ja innovatiivisen lähestymistavan avulla: tietojärjestelmien sijasta hankitaan sisältöjä. Kun kaikki tarvittava on valmiina ja digipalveluita mahdollistavaa digialustaa käytetään selliasena kuin se on, niin tämän toimintamallin avulla on mahdollista saavuttaa uskomattomia nopeushyötyjä, jonka lopputuloksena laajojakin toimituksia voidaan toteuttaa parissa päivässä minne tahansa ja missä tahansa.

Digipalveluissa on mukana myös verkkovalmennuspalvelut niitä tarvitseville. Digipalveluiden avulla voidaan siirtää osaamista todella nopeasti ja vaivatta paikasta toiseen ilman, että valmennuspalveluiden sisältöjä pitäisi edes itse tehdä. Tämä luo uuden mahdollisuuden: kun tunnistetaan puuttuvaa osaamista, niin sitä voidaan hankkia omaan käyttöön, jonka on tehnyt esimerkiksi alihankkija. Vaikka alihankkijan kanssa yhteistyö joskus päättyisikin, niin hänen kehittämäänsä digipalvelua voidaan käyttää edelleen omassa toiminnassa. Se voidaan jakaa jopa toiselle organisaatiolle käyttöön, mikäli näin on sovittu alihankkijan kanssa.

Kaikki tämä ilman IT-osaamista tai monimutkaista tietojärjestelmän hankintaprosessia. Ainutlaatuinen Uranet® tekee tämän mahdolliseksi. Se toimii joka paikassa ja sitä voi käyttää yksityisesti omassa toiminnassa ilman, että sitä tarvitsee asentaa ja ottaa käyttöön. Uranet® on heti valmis ja se mahdollistaa ennen näkemättömiä asioita nopeudella, josta muut voivat vain haaveilla.

Tutustu rohkeasti Uranetin tuomiin mahdollisuuksiin. Tilaa tunnukset Uranet -tietohallintopalveluista sähköpostilla tilaa@digitaleducationservices.fi

Etusivulle

Moniopettajuus on järkevä tapa tuottaa palveluita

Moniopettajuus Uranetissa tarkoittaa digipalvelun yhteiskäyttöisyyttä. Se merkitsee eri opettajien toimimista ajasta ja paikasta riippumatta siten, että he käyttävät samoja digipalveluita omassa toiminnassaan joko yksityisesti omien asiakkaiden kera, tai he käyttävät digipalvelua yhteisöllisesti muiden koulutuspalvelutuottajien kanssa.

Moniopettaminen mahdollistaa myös opetus- ja koulutuspalveluiden liiketoiminnan aivan uudella tavalla, joka varmasti miellyttää yksityisiä ja pienempiä koulutuspalveluiden tarjoajia. Moniopettajuuden avulla digipalvelun Uranetissa voi perustaa samanaikaisesti joko yksi tai useampi koulututtaja. Tämä laskee digipalveluiden hankintakynnystä merkittävästi, koska yksin ei tarvitse kustantaa digipalvelun perustamista sillä samaa digipalvelua voidaan hyödyntää eri opettajien toiminnassa heidän omilla asiakkailla.

Etusivulle

Esimerkki moniopettajamaisesta koulutuspalveluiden tuottamisesta Uranet -digialustalla:

1. Viisi koulutuspalveluiden tarjoajaa perustaa yhden digipalvelun Uranetiin. Olkoon digipalvelun kuvitteellinen nimi “Hygieniapassi“.

2. Koulutuspalveluiden tarjoajat tekevät digipalvelusta verkkokurssimuotisen digipalvelun, jossa on käytössä oppimissisällöt, verkkotehtävät ja keskustelualue.

3. Digipalvelulle tilataan perustamisen yhteydessä 530 käyttäjää niin, että jokainen saa 106 käyttäjää.

 • Digipalvelun perustamiskustannus on 1200€ ja mukaan tulee 30 käyttäjää
 • Tämän lisäksi 500 lisäkäyttäjää jaetaan viiden osapuolen kesken niin, että jokainen voi liittää 106 käyttäjää omaan digipalveluun
 • Kustannus osapuolta kohden on 1232€, joka tekee 11,62€ per käyttäjä
 • Mikäli digipalvelu on käytössä 36kk, niin kk-hinta digipalvelulle on 34,22€ / osapuoli

Moniopettajuus on Uranetissa muutakin kuin pedagogiikkaa. Moniopettajuus on järkevä tapa tuottaa palveluita.

Moniopettamiseen voi lisätä myöhemminkin uusia opettajia. Toimitusaika on 1-3 arkipäivää. Lisätietoa moniopettamisesta Uranetissa, tilaa@uranet.fi

 

Kuvatiedot

Digitaalinen alustatalous opetus- ja valmennuspalveluissa

Alustapalveluyrittäjyys opetus- ja valmennuspalvelussa on alustatalouteen perustuva yrittäjävetoinen toimintamalli osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalle. Jotta toimintamalli olisi mahdollisimman läpinäkyvää, on syytä kysyä niitä asioita jotka mahdollistavat toiminnan. Alustapalveluyrittäjän kannalta oleellinen kysymys on, että mitä alustapalveluyrittäminen edellyttää, jotta toimintamalli olisi ylipäätään mahdollista toteuttaa tällä toimialalla?

Kolme tärkeintä asiaa jotka mahdollistavat digitaalisen alustatalouden opetus- ja valmennuspalveluissa ovat

 1. Informaatio
 2. Alustapalveluyrittäjät
 3. Prosessit

Informaatio on varallisuutta josta muodostuu se tarjonta, jota alustapalveluyrittäjät toteuttavat digialustan prosessien avulla.

Katsotaanpa ensin, mitä käsite alustapalveluyrittäjä tarkoittaa:

 • Alustapalveluyrittäminen sanana yhdistää kolme käsitettä, jotka kuvaavat alustapalveluyrittämiseen liittyvää toimintaa: alusta, palvelu ja yrittäminen.
 • Alustapalveluyrittäjälle alusta tarkoittaa digitaalista liiketoiminta-alustaa, jonka avulla voi järjestää, organisoida ja tuottaa omaa liiketoimintaa alustan mahdollistamalla tavalla. Liiketoiminta-alusta tarjoaa teknologian, prosessit, infrastruktuurin ja käyttäjähallinnan alustapalveluyrittäjälle ja hänen asiakkaille, tai asiakkaiden asiakkaille.
 • Jotta alusta voi olla alusta, sen on toimittava mahdollisimman laajasti eri käyttäjille, käyttäjäorganisaatioille ja alustapalveluyrittäjälle. Samalla alustalla voi olla lukematon määrä näitä edellä mainittuja osapuolia.
 • Palvelu tarkoittaa tuotetta, joka voidaan jakaa alustan kautta käyttöön joko omille asiakkaille, tai omat asiakkaat voivat jakaa sitä omille asiakkaille. Palveluun liittyy kapasiteetti, jonka alustapalveluyrittäjä hankkii asiakkailleensa käyttöön alustapalvelusta. Palvelu on jaettavissa eri osapuolten kesken. Se merkitsee alustapalveluyrittäjän tuottaman palvelun yhteiskäyttämistä kuitenkin siten, että jokainen alustapalveluyrittäjän asiakas voi käyttää palvelua itsenäisesti ja yksityisesti.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että alustatalous edellyttää tässä tapauksessa B2B -ominaisuutta, jotta digialusta erottuu muista näennäisesti samoja asioita tekevistä tietojärjestelmäratkaisuista. Esimerkiksi verkkokurssi, jonka opettaja jakaa ohjattavalle, on B2C -toimintaa. Mutta verkkokurssi, jonka opettaja jakaa toiselle opettajalle ja joka jakaa sen omille käyttäjille, merkitsee tämä toimintatapa B2B toimintaa.
 • Yrittäminen tarkoittaa itsenäistä liiketoiminnan järjestämistä, jossa alustapalveluyrittäjä määrittelee tuotteet, hinnat, saatavuuden ja sisällön, jotka hänen asiakkaansa tai heidän asiakkaansa voivat ottaa käyttöönsä. Alustapalveluyrittäjä tilaa digialustalta kapasiteettia, jota voidaan jakaa alustapalveluyrittäjän asiakkaille. Alusta mahdollistaa sitä käyttävälle alustapalveluyrittäjälle omien tuotteiden mahdollisimman laajan jakelun ja käytön digipalveluna, jonka avulla alustapalveluyrittäjä voi ohjata omat asiakkaansa käyttämään hänen tuotteita. Alusta on alustaloudessa arvokas vasta sitten, kun alustaa toiminnassaan käyttävät saavat selviä etuja perinteisiin toimintamalleihin verrattuna.

Etusivulle

Esimerkkejä alustapalveluista:

 • Über on kyydinvälityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät tarjoavat kuljetuskapasiteettia joko omalla tai toisen hankkimalla kalustolla.
 • AirBnB on majoituskapasiteetin välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät julkaisevat lyhytaikaisesti vuokrattavaksi omistamansa huoneistoja tai asuntoja.
 • Netflix on elokuvien ja TV-sarjojen jakelukanava, jossa alustapalveluyrittäjänä toimivat sarjojen tuottajat jotka jakelevat sisältöä niiden käyttäjille.

Alustatalous opetuksen- ja valmennuksen toimialalla on varallisuuden hallintaa, jossa varallisuuden muodostaa alustapalveluyrittäjän hallussa oleva informaatio ja informaation käyttöaste.

Alustapalveluyrittäjä vastaa siitä laatukokemuksesta ja arvosta, mitä informaation kuluttaminen tuottaa sen käyttäjälle. Informaation käyttöaste ruokkii alustapalveluyrittäjänä toimivan varallisuusarvoa, koska informaatio merkitsee alustapalveluyrittäjälle jälleenmyytävää, monistettavaa ja arvoa kasvattavaa omaisuuserää alustapalveluyrittäjän taseessa.

Etusivulle

Alustatalous on B2B -toimintaa osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla

Edellä mainitut asiat, kuten B2B -toiminta ja varallisuusarvon kerryttäminen alustataloudessa eivät ole taloustieteellistä scifi-kirjallisuutta. Ne ovat täällä ja nyt toiminnassa olevia ratkaisuja. Ensimmäiset alustapalveluyrittäjät lähtevät liikkeelle kesäkuussa 2020.

Iloksemme voimme todeta, että olemme päässeet vaikuttamaan uuden ammattinimikkeen syntymiseen, joka on alustapalveluyrittäjä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla. Toivotamme onnea matkaan näille pioneereille tällä vaativalla, mutta alustapalveluyrittäjille neitseellisellä toimialalla.

Lisätietoa toimialakohtaisesta alustapalveluyrittämisestä:

UKK: usein kysytyt kysymykset alustapalveluyrittämisestä

Alustatalous käytännössä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla

Valitse kertaallen aiemmin tehdyt digipalvelut joko itselle tai asiakkaalle, ja aloita opettaminen.

https://www.uranet.fi/en/alustatalous/

Etusivulle

Kuvalähde: pexels.com

 

UKK: usein kysytyt kysymykset alustapalveluyrittämisestä

Alustapalveluyrittäminen käsitteenä

Alustapalveluyrittäminen” sana yhdistää kolme käsitettä, jotka kuvaavat alustapalveluyrittämiseen liittyvää toimintaa:

1. Alusta

Alustapalveluyrittäjälle alusta tarkoittaa digitaalista liiketoiminta-alustaa, jonka avulla voi järjestää, organisoida ja tuottaa omaa liiketoimintaa alustan mahdollistamalla tavalla. Liiketoiminta-alusta tarjoaa teknologian, prosessit, infrastruktuurin ja käyttäjähallinnan alustapalveluyrittäjälle ja hänen asiakkaillensa. Jotta alusta voi olla alusta, sen on toimittava mahdollisimman laajasti eri käyttäjille, käyttäjäorganisaatioille ja alustapalveluyrittäjälle sillä samalla alustalla voi olla lukematon määrä näitä edellä mainittuja osapuolia.

2. Palvelu

Palvelu tarkoittaa tuotetta, joka voidaan jakaa alustan kautta käyttöön joko omille asiakkaille, tai omat asiakkaat voivat jakaa sitä omille käyttäjille. Palveluun liittyy kapasiteetti, jonka alustapalveluyrittäjä hankkii asiakkailleensa käyttöön alustapalvelusta. Palvelu on jaettavissa, joka merkitsee sen yhteiskäyttämistä kuitenkin siten, että jokainen alustapalveluyrittäjän asiakas voi käyttää palvelua itsenäisesti ja yksityisesti.

 • Uranet -digialustan palvelut alustapalveluyrittäjälle
  • Alustapalveluyrittäjä voi käyttää perustamaansa palvelua suoramyyntinä omille asiakkaille
  • Alustapalveluyrittäjä voi jakaa perustamansa palvelun kapasiteettia toiselle yritykselle, joka voi käyttää palvelua omassa toiminnassaan 
  • Alustapalveluyrittäjä voi käyttää toisen alustapalveluyrittäjän palvelua omassa toiminnassaan lisensoimalla sellaisen käyttöönsä

3. Yrittäminen

Yrittäminen tarkoittaa itsenäistä liiketoiminnan järjestämistä, jossa alustapalveluyrittäjä määrittelee tuotteet, hinnat, saatavuuden ja sisällön, jotka hänen asiakkaansa tai heidän asiakkaansa voivat ottaa käyttöönsä. Alustapalveluyrittäjä tilaa digialustalta kapasiteettia, jota voidaan jakaa alustapalveluyrittäjän asiakkaille. Alusta mahdollistaa sitä käyttävälle alustapalveluyrittäjälle omien tuotteiden mahdollisimman laajan jakelun ja käytön digipalveluna, jonka avulla alustapalveluyrittäjä voi ohjata omat asiakkaansa käyttämään hänen tuotteita.

Etusivulle

Esimerkkejä alustapalveluista:

  • Über on kyydinvälityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät tarjoavat kuljetuspalveluita joko omalla tai toisen hankkimalla kalustolla.
  • AirBnB on majoituskapasiteetin välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät julkaisevat lyhytaikaisesti vuokrattavaksi omistamansa huoneistoja tai asuntoja.
  • Netflix on elokuvien ja TV-sarjojen välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjänä toimivat sarjojen tuottajat jotka jakelevat Netflixin käyttöön sisältöä.

Alustapalvelu koulutus- ja opetusalalla

Uranet on täysin uusi digialusta. Se tekee samalla tavalla asiat kuten edellä mainitut digialustat, mutta omalla toimialalla.

  • Uranet on opetussisältöjen välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät perustavat digipalvelun Uranet -digialustalle.
  • Alustapalveluyrittäjän digipalvelu voi olla esimerkiksi yksi tai useampi verkkokurssi, opetusmateriaali, oppimistehtävä, oppitunti tai kaikki nämä yhdessä.
  • Alustapalveluyrittäjien asiakkaat voivat ottaa digipalvelun käyttöön ja he saavat mukaansa opetusympäristön omille käyttäjille missä tahansa paikassa.
  • Alustapalvelun ansiosta ei tarvita kuin yksi alustapalveluyrittäjän kehittämä verkkokurssi oppimisaihetta kohden (esimerkiksi englannin kielen perusteet), sillä jokainen koulutuspalvelun tarjoaja voi hankkia sen alustapalveluyrittäjältä ja käyttää sitä koulutuspalveluiden tuottamisessa haluamallaan tavalla. Riittää, että tilaa käyttöoikeuksia alustapalveluyrittäjältä. Digipalvelun ansiosta edes tietojärjestelmiä ei tarvitse hankkia, jotta alustapalveluyrittäjän asiakas voi aloittaa toiminnan.

Etusivulle

Lisäkysymykset: uranet@digitaleducationservices.fi

 

Minustako alustapalveluyrittäjä?

Alustapalveluyrittäminen Uranet -digialustalla on opetussisältöjen tuottamista, jakelua ja lisensointia digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän tuote on lisensoitava ja monikäyttöinen digipalvelu, jossa on mukana sisäänrakennettuna opetusympäristö.  Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden lisensoida sisältöjen avulla skaalautuvia opetusympäristöjä digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän asiakas saa käyttöönsä  verkkovalmennusjärjestelmän tilaamalla sisältöjä alustapalveluyrittäjältä tai hänen yhteistyökumppanilta.

Alustapalveluyrittäjä mahdollistaa Uranetissa joko itselle tai toiselle koulutuspalvelun tuottajalle opetusympäristön käytön sisältöineen missä tahansa organisaatiossa. Se tapahtuu vaivatta ja nopeasti tilaamalla käyttäjiä digipalveluun.

Etusivulle

Kevyesti alkuun

Alustapalveluyrittäjäksi on helppo ryhtyä, alustapalveluyrittäjällä ei ole kiinteitä kustannuksia ja yrittäminen ei edellytä pääoman sijoittamista yritystoimintaan. Ainoat asiat mitä alustapalveluyrittäjä aluksi tarvitsee, ovat aika ja osaaminen, sekä tietokone digipalvelun kehittämiseen.

Toiminnan voi aloittaa ilman Y-tunnusta ja varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä, voi tehdä päätöksen siitä haluaako jatkaa yhtiönä, yksityisyrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Toiminnassa ei ole myöskään kiinteitä kustannuksia tai pääomavaatimuksia, sillä Uranet-digialustan käyttö on maksutonta. Ainoa välttämätön kertaluonteinen kustannus ilmaantuu silloin, kun alustapalveluyrittäjä tilaa käyttöoikeuksia tuottamaansa digipalveluun joko omille asiakkaille tai hän lisensoi digipalvelun asiakkaalleen, joka käyttää sitä omien asiakkaidensa kanssa. Kertaluonteiset kustannukset perustuvat tilattavaan käyttäjämäärään.

Oman digipalvelun myyntihinta asiakkaalle on helppo laskea: Uranet-käyttäjähinta + oma marginaali = myyntihinta. Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman katemarginaalinsa vapaasti, aivan kuten digipalvelun myyntitavan. Uranet -digipalvelulla voi olla useita eri myyntikanavia, alustapalveluyrittäjä saa itse päättää missä ja miten myy digipalvelua. Alustapalveluyrittäjä voi antaa digipalvelun myynnin myös kolmannelle osapuolelle, mikäli ei halua itse tehdä myyntiä.

Liiketoiminnan käynnistäminen

Alustapalveluyrittäjille avataan maksuton kehitysympäristö, jossa he voivat aloittaa digipalveluiden kehittämisen. Kun digipalvelu (esimerkiksi verkkokurssi) on valmis kehitysympäristössä, se perustetaan Uranet -digialustalle. Yleensä se tapahtuu samassa yhteydessä, kun alustapalveluyrittäjä tekee ensimmäisen käyttäjätilauksen asiakkailleensa Uranet -tietohallintopalveluista.

Alustapalveluyrittäjällä on tyypillisesti digipalveluilleensa kahdenlaisia asiakkaita:

 • B2C -asiakkaita, jotka ostavat digipalvelun (esimerkiksi verkkokurssi) suoraan tuottajalta. B2C asiakkaita ovat tyypillisesti yksityishenkilöt.
 • B2B -asiakas, joka hankkii digipalvelun (esimerkiksi verkkokurssi) opetuskäyttöön, johon liittää omat käyttäjänsä. Tällaisia asiakkaita voivat olla toiset yksityiset koulutuspalveluiden tuottajat, oppilaitokset, projektit, yritykset, kunnat, valtio.. ihan kuka tahansa jolla on tarve kehittää, tunnistaa ja arvioida kohderyhmänsä osaamista.

Jos alustapalveluyrittäjällä ei ole maksavaa asiakasta digipalvelun julkaisemiseksi tuotantokäyttöön Uranetissa, hän voi etsiä rahoitusta eri lähteistä. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa innovaatiosetelin, jota voi käyttää yhden digipalvelun perustamiseksi Uranetiin. Digipalvelun perustamiskustannus on 4590€ + alv24% ja mukaan saa sata käyttäjää. Kustannuksia voidaan jakaa myös organisaatioiden tai kouluttajien kesken digipalvelun perustamisen yhteydessä.

Ensimmäisen sadan tilatun käyttäjän jälkeen digipalveluiden hinta putoaa murto-osaan, kun perustamiskustannus on katettu. Käyttäjien lisääminen digipalveluun on edullisimmillaan 9,92€ + alv24% / käyttäjä. Mitä isomman käyttäjäerän tilaa kerralla, sitä edullisemmaksi se tulee alustapalveluyrittäjälle.

 

Etusivulle

Miten alkuun alustapalveluyrittäjänä?

Mikäli päätät aloittaa alustapalveluyrittäjyyden sisällön tuottajana, niin ota yhteyttä sähköpostilla Uranet -tietohallintoon (uranet@digitaleducationservices.fi). Saat sieltä opastusta ja toimintaohjeita toiminnan järjestämiseksi. Tarjoamme maksutta hakijoille yrittäjyyskoulutuksen verkkopalveluna, joka vahvistaa päätöstäsi joko lähteä alustapalveluyrittäjäksi tai olla lähtemättä. Yrittäjyyskoulutuksella haluamme varmistaa, että valituilla henkilöillä on riittävät taidot aloittaa toiminta alustapalveluyrittäjänä.

Alustapalveluyrittäjänä Uranetissa ensimmäinen tehtävä on aloittaa oman digipalvelun kehittäminen. Helpoin tapa on luoda digipalvelu, jos se on aiemmin luotu oman toiminnan yhteydessä tai omaat riittävästi osaamista esimerkiksi verkkokurssiin liittyvästä aiheesta ja sen toteuttamisesta. Aiemmin luotu verkkokurssi on helppo toteuttaa, koska kyse on ainoastaan aineistojen siirtämisestä kehitysympäristöön. Sitä voi myös jatkokehittää ja muokata kehitysympäristössä ennen julkaisua.

Kun kehitysympäristössä luotu digipalvelu on valmis, siitä luodaan digipalvelu Uranetiin. Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun alustapalveluyrittäjällä on ensimmäinen asiakastilaus toiminnassa, jonka yhteydessä alustapalveluyrittäjä tilaa asiakkaalleen käyttöoikeuksia digipalveluun.

 

Yksi digipalvelu, loputtomasti käyttäjäorganisaatioita

Perinteiset verkkovalmennusjärjestelmät ja -palvelut ovat rajoittuneita joko organisaatioiden omaan käyttöön, jossa yksittäinen opettaja voi järjestää luomallaan verkkokurssilla verkko-opetusta. Tyypillistä on että samasta verkkokursseista otetaan kopioita, jotka jaetaan uusille käyttäjille. Tämä johtaa opettajien ja koulutuspalveluita tuottavien organisaatioiden työssä pahimmillaan siihen, että monta opettajaa toistaa samaa rutiinia työssään ottamalla kopioita vanhoista verkkokursseista. Suljettu ympäristö harvoin mahdollistaa verkkokurssien yhteiskäyttöisyyden tai jos mahdollistaa, se tapahtuu siten että verkkokurssien kopioita siirretään ja asennetaan eri toimijoiden välillä.

Uranet -digipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia, jossa nämä työvaiheet voidaan välttää ja kerran luotu verkkokurssi on monikäyttöinen. Verkkovalmennusta tuottava kouluttaja voi jakaa käyttämänsä digipalvelun kenelle tahansa opettajalle opetuskäyttöön, joka voi ottaa sen toimintaansa helposti mukaan ilman kopiointeja ja tietojärjestelmätyötä. Tämä toimintamalli perustuu B2B -ajatteluun, jossa verkkovalmennuksessa käytettävää verkkokurssia voidaan jakaa opettajalta – opettajalle toiminnon avulla. Se on mahdollista siksi, koska jokainen digipalvelu sisältää yksityiset ja opettajakohtaiset verkkovalmennustyökalut opetuskäyttöön. Tällä tavalla ei korvata pelkästään päällekkäistä työtä mikä aiheutuu vanhoissa, etenkin Moodle -pohjaisissa järjestelmissä, joissa skaalautuminen tarkoittaa kopiointia. Hyödyntämällä Uranetin tilaus-toimituspohjaista digipalvelua verkkovalmennuksessa, voidaan korvata tai täydentää verkkovalmennusjärjestelmiä.

Käyttäjät ja heidän asiakkaansa hyötyvät tästä toimintamallista. Oppimistulokset eivät jää suljettujen järjestelmien taakse koulutuksen loputtua vaikka kouluttaja vaihtuisikin. Koulutuspalveluita tuottavien organisaatioiden on helppo tavoittaa käyttäjät digipalveluiden avulla.

 

Uramahdollisuuksia koulutusalan alustapalveluyrittäjälle.

Koulutamme opetusalan alustapalveluyrittäjäksi ja tarjoamme maksuttoman kehitysympäristön aloittaville alustapalveluyrittäjälle. Alustapalveluyrittämiseen liittyvä kehitys- ja opetustoiminta on maksutonta valituille henkilöille. Tarjoamme yrittäjyyskoulutuksen ja opetamme digipalveluiden tuottamisen sekä liiketoimintamahdollisuuksia liiketoiminnan tekemiseen digialustalla. Kokemusta koulutuspalveluiden tuottamisesta ja/tai kokemus verkkovalmennuksesta on etu. Riittävä substanssiosaaminen opetuksellisen materiaalin tuottamiseen on edellytys digipalvelun korkean laadun takaamiseksi.

Mikä on Uranet?

Uranet muuttaa sisällöt digipalveluksi. Digipalvelut Uranetissa ovat kuin E-kirjoja, joissa on mukana verkkovalmennusominaisuudet. Uranetissa digipalvelun julkaiseminen tarkoittaa valmennussisältöjen muuttumista kaikkialla toimivaksi digipalveluksi, jonka avulla voidaan tehdä helposti etäopetusta. Mukana tulevat verkkovalmennuspalvelut mahdollistavat digipalveluiden siirtämisen osapuolelta toiselle. Sama digipalvelu etäopetuksessa voi olla käytössä missä tahansa, minne digipalvelun perustaja haluaa sen skaalata käyttöön.

Digipalvelut Uranetissa voivat olla verkkokursseja, opintopolkuja, osaamiskartoituksia, julkaisuja, opetusaineistoja, oppimistehtäviä tai kaikki nämä yhdessä.

Kenelle sopii alustapalveluyrittäminen?

Alustapalveluyrittämisen kynnys on pyritty tekemään mahdollisimman alhaiseksi, jotta toiminta olisi helppoa ja taloudellisesti riskitöntä käynnistää. Kun yrittämisenkynnys on matala, se sopii eri elämäntilanteisiin. Alustapalveluyrittämistä voi toteuttaa päätoimisesti oman yrityksen kautta tai oman työtehtävän ohella. Sen avulla on mahdollista saada tuloja sivutoimisena yrittäjänä tai vaikkapa kevytyrittäjänä, jolloin et tarvitse omaa yritystä ollenkaan. Sivutoiminen yrittäjyys sopii jokaiselle, jolla on omaa aikaa, osaamista ja mahdollisuuksia kehittää digipalvelu.

Alustapalveluyrittämistä voivat tehdä yksittäisten henkilöiden lisäksi yritykset, jotka voivat viedä koulutuspalvelutuotteensa helposti käyttöönotettavaksi ja edelleen lisensoitavaksi digipalveluksi Uranetissa.

Millaista alustapalveluyrittäjän työ on Uranetissa?

Työ kehitysympäristössä

Alustapalveluyrittäjän työ muistuttaa ensi alkuun kirjailijan työtä, sillä kyse on kirjallisesta tuotoksesta opetuskäyttöön. Kuten kirjailija, myös alustapalveluyrittäjä luo sisältöä, pohtii sisällön rakenteita, esittämisjärjestystä ja kehittämänsä digipalvelun ulkoasua. Sisällöt voivat olla tekstiä, kuvia, youtube-videoita, erilaisia oppimistehtäviä tai pdf-dokumentteja.

Alustapalveluyrittäjän työn ensimmäinen vaihe tehdään digipalvelun kehitysympäristössä. Autamme ensi alkuun aloittavia alustapalveluyrittäjiä kehitystyössä, joka madaltaa yrittämisen kynnystä entisestään. Kehitysympäristön käyttö on maksutonta alustapalveluyrittäjälle.

Digipalvelu kannattaa kehittää huolellisesti, mitä paremmin on sisältö laadittu, sitä laajemman käyttäjäkunnan alustapalveluyrittäjän digipalvelu saa. Tällä on merkitystä siksi, koska alustapalveluyrittäjän pääasialliset tuotot perustuvat käyttäjämäärään ja yksikkökohtaiseen hinnoitteluun. Alustapalveluyrittäjä voi laskea hinnan myymälle tuotteelleen kaavalla digipalvelu /käyttäjän yksikköhinta + alv24% = hinta.

Digipalvelun perustaminen tuotantokäyttöön

Kun digipalvelun sisältö on laadittu, alustapalveluyrittäjä tekee sopimuksen digipalvelun perustamisesta Uranetiin, jolloin sitä voidaan alkaa käyttämään.

Kun digipalvelu perustetaan Uranetiin, alustapalveluyrittäjä tarvitsee asiakkuuden tai hän voi käyttää esimerkiksi omaa tai ulkoista rahoitusta. Esimerkiksi Business Finlandin tarjoama innovaatioseteli on yksi mahdollinen keino rahoittaa tuotantokäyttöön siirrettävän digipalvelun perustamisesta syntyviä kustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinainen liiketoiminta voi alkaa alustapalveluyrittäjällä Uranetissa.

Alustapalveluyrittäjä voi myydä digipalvelua joko suoraan omille asiakkaille tai myydä digipalvelun käyttöoikeuksia opetukseen, jolloin mukana tulee tarvittaessa oppimisympäristö digipalvelun mukana. Tässä tapauksessa asiakkaana on organisaatio, joka voi olla koulu, yritys, valtio, yhteisö tai toinen yksityinen opettaja, joka järjestää opetustoimintaa. Digipalvelu tarvitsee tehdä vain kerran. Toisin sanottuna alustapalveluyrittäjä voi myydä digipalvelua suoraan tai lisensoida sen käyttöä kolmannelle osapuolelle kauttamme.

Digipalvelun avulla on opettajaksi ryhtyminen superhelppoa. Jos digipalvelu on olemassa, niin digipalvelua käyttävän opettajan ei tarvitse luoda itse edes sisältöä eikä tarvitse pelata tietojärjestelmien kanssa, koska alustapalveluyrittäjänä toimiva julkaisija on sen työn jo tehnyt. Näin opettaja pääsee keskittymään tärkeimpään työhönsä, opettamiseen ja ohjaamiseen.

Etusivulle

Digipalvelun myynti ja jakelu

Alustapalveluyrittäjä voi myydä suoraan kuluttajille verkkokaupoissa perustamaansa digipalvelua. Alustapalveluyrittäjä voi sopia myös toisen alustapalveluyrittäjän kanssa digipalvelun käytöstä, joka tarkoittaa lisää myytävää alustapalveluyrittäjälle.

Organisaatiokohtaisessa myynnissä alustapalveluyrittäjä ilmoittaa Uranet -tietohallintopalveluihin perustiedot, tiedot lisensoitavasta digipalvelusta, tilattavan eräkoon ja sen, tarvitseeko asiakasorganisaatio digipalveluun oppimisympäristön mukaan.

Tämän jälkeen alustapalveluyrittäjä tilaa digipalvelun asiakkaallensa Uranet -tietohallintopalvelusta. Hän saa digipalvelun ja palvelutunnukset käyttäjäorganisaatiolle, jonka jälkeen digipalvelun käytön voi aloittaa välittömästi. Alustapalveluyrittäjä laskuttaa käyttäjäorganisaatiota digipalvelun käytöstä, johon yrittäjän kassavirta perustuu.

Alustapalveluyrittäjän digipalvelulla voi olla lukematon määrä käyttäjäorganisaatioita, ja heillä voi olla lukematon määrä käyttäjiä. Kun digipalvelun hinnoittelu perustuu käyttäjäkohtaiseen hinnoitteluun, jonka alustapalveluyrittäjä määrittelee, markkinat ovat periaatteessa loputtomat alustapalveluyrittäjälle.

Alustapalveluyrittäjänä voit myös järjestää toiminnan niin, että joku kolmas osapuoli järjestää kehittämiesi digipalveluiden myynnin esimerkiksi myyntiprovisiota vastaan.

 

Lisätietoa TE-toimistojen verkkopalvelussa.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10332366?searchPhrase=alustapalvelu&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1

Etusivulle


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.

Taustatietoa Uranet-digipalveluiden kehityksestä


Uranet -digialustan kehittämistyö lähti käyntiin vuonna 2015. Kehittämistyön lähtökohtana oli luoda prototyyppi ideaalista tilanteesta, joka palvelisi parhaiten opiskelijoita, opettajia ja se toimisi yhdistävänä tekijänä oppilaitosten ulkopuolisten osapuolien kanssa. Lisäksi vaatimuksena oli, että digialustan on oltava maksuton käyttää, se toimisi joka paikassa ja vaivaton ottaa käyttöön. Idea on lähtöisin suomalaisilta digitalouden korkeakouluopettajilta, jotka ovat pitkään työskennelleet perinteisten verkko-opetusjärjestelmien kanssa opetustyössä. Kehitys lähti havainnoista, jonka tuloksena pohditiin ja todettiin että suljetuissa ympäristöissä olevat verkko-opetusjärjestelmät eivät ole hyödyllisiä niitä käyttäville opettajille ja heidän opiskelijoilleen nykymuodossa.

Organisaatiokohtaiset suljetut verkkovalmennusratkaisut aiheuttavat myös runsaasti ylimääräistä työtä eri organisaatioissa ja eri opettajille. Esimerkiksi yksi opettaja on joutunut 10 vuoden uransa aikana perustumaan saman verkkokurssin opiskelijoilleen noin 60 kertaa. Samaa kurssiaihetta opettaa samassa oppilaitoksessa monta muutakin opettajaa. Laskujemme mukaan pelkästään yhdessä oppilaitoksessa sama työ (eli kurssin avaaminen ja vanhan kurssin kopioiminen verkko-opetusjärjestelmään) on jouduttu toistamaan ainakin 300 kertaa kymmenen vuoden aikana. Lisäksi opiskelijat ja opettajat ovat kadottaneet suoritus- ja tilastotietonsa, eikä heillä ole pääsyä katsomaan tuloksia opintojen päätyttyä.

Muutimme tätä asiaa siten, että kurssit muuttuvat helposti skaalattavaksi digipalveluksi, jota voidaan käyttää eri opettajilla, eri organisaatioissa, eri aikoina. Tämä on mahdollista, koska digipalvelu tarkoittaa opetussisältöä, joissa on verkko-opettajan ja ohjattavan työkalut mukana. Kerran tehtyä opetussisältöä voidaan käyttää loputtomasti ja eri paikoissa, eri opettajien toiminnassa mikäli opetustavoitteet ovat samankaltaiset.

Koska toinen opettaja voi luoda opetusympäristön opetussisältöineen toiselle opettajalle, niin tämä avaa mahdollisuuden alustapalveluyrittäjyyteen aivan uudella tavalla. Kerran tehdylle opettajan työlle syntyy arvoa verkkokurssien monikäyttöisyyden ansiosta, sillä verkkokursseja voidaan lisensoida opetuskäyttöön käyttäjäkohtaisen hinnoittelun avulla. Yhdellä verkkokurssilla voi olla ajan saatossa tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia käyttäjätilauksia eri tilaajaorganisaatioiden opetuskäytössä. Digipalvelun tuottava alustapalveluyrittäjä päättää digipalvelun käyttäjäkohtaisen hinnan, jolla muut voivat opettaa ohjattaviaan.

Mikä parasta, nämä asiat mahdollistava Uranet® -digialusta on ollut toiminnassa jo vuodesta 2018 ja siinä on yli 500 rekisteröityä käyttäjätunnusta. Laajensimme digialustan käyttötarkoitusta alustapalveluyrittäjyyteen tänä keväänä, jonka vuoksi sinäkin luet tätä viestiä.

Tervetuloa mukaan!

Oy Digital Education Services Finland Ab

Etusivulle

 


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.

Alustapalveluyrittäjän liiketoimintamallit

Alustapalveluyrittäjänä toimivan henkilön tai organisaation liiketoimintamalli perustuu sisällön tuottamiseen sekä digipalveluiden jakamiseen ja lisensointiin kolmannelle osapuolelle. Alustapalveluyrittäjä voi tehdä myyntiä eri tavoin tuottamansa digipalveluiden avulla.  Digipalvelu voi olla esimerkiksi verkkokurssi, joka on perustettu digipalveluksi Uranetiin.

Alustapalveluyrittäjän liiketoimintaa voi toteuttaa yksityinen henkilö, yritys tai muu organisaatio.

Etusivulle

Kuluttajamyynti (B2C)

 • Oman digipalvelun suoramyynti loppukäyttäjälle, eli ohjattavalle tai opiskelijalle. Myyntiä voi tehdä eri verkkokaupoissa tai missä tahansa sopivaksi katsomassaan foorumissa.

Digipalvelun lisensointi kolmannelle osapuolelle (B2B)

 • Oman digipalvelun lisensointi käyttäjäorganisaatiolle.
 • Alustapalveluyrittäjä voi lisensoida tuottamansa digipalvelun käyttäjäorganisaatioille.
 • Käyttäjäorganisaatioita voivat olla esimerkiksi yritys, toinen yksityinen valmentaja, koulutuspalveluita tarjoava yritys tai vaikkapa oppilaitos, joka voi käyttää Uranet -digipalvelua täydentävänä ratkaisuna koulutuksessa.

Omaisuuserän myynti kolmannelle osapuolelle

 • Alustapalveluyrittäjä voi myydä perustamansa digipalvelun lisensointi- ja jakeluoikeudet.
 • Myynti tarkoittaa sitä että uusi digipalvelulle tulee uusi omistaja ja digipalvelulle tulee uusi jakelija.
 • Mitä enemmän alustapalveluyrittäjän digipalvelulla on käyttäjiä ja käyttäjäorganisaatioita, sen arvokkaammaksi digipalvelu muodostuu.
 • Digipalveluiden oikeuksien myynti täydentää alustapalveluyrittäjän ansaintamahdollisuuksia.
 • Tämä merkitsee digipalvelun muuttumista jälleenmyytäväksi varallisuudeksi.
 • Mitä suositumpi digipalvelu, sitä arvokkaampi se on haltijalleen.

Miten perustan ja jaan digipalvelua Uranetissa?

Digipalvelun perustajaksi valittu henkilö tai yritys saa käyttöoikeudet kehitysympäristöön, jossa digipalvelun kehitystyön voi aloittaa. Kehitystyössä on kyse sisällön tuottamisesta, esimerkiksi alustapalveluyrittäjä joka haluaa tuottaa digipalvelun englannin kurssista, hän laatii kehitysympäristössä sisällöt ja oppimistehtävät. Kun digipalvelu on valmis, siitä julkaistaan digipalvelu Uranetiin.

Kun digipalvelu on perustettu, sen jakelu asiakkaille voidaan aloittaa. Digipalvelun käyttöönotto on äärimmäisen yksinkertaista, sillä riittää että digipalvelun tuottajana toimiva alustapalveluyrittäjä jakaa asiakkaallensa linkin ja palvelutunnukset. Muuta työtä ei tarvitse tehdä, ja asiakas saa käyttönsä opetusympäristön verkossa jossa mukana ovat sisällöt.

Tästä on selvä hyöty erityisesti B2B asiakkaille: heidän ei tarvitse hankkia tietojärjestelmiä ja kehittää itse sisältöjä, mikäli haluavat järjestää verkossa tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Opetussisällöt ja verkkovalmennusjärjestelmän saa käyttöönsä yhdellä tilauksella Uranet -alustapalveluyrittäjältä.

Etusivulle

Digipalvelun kustannukset

 • Uranet on maksuton digialusta. Se tarkoittaa, että ohjelmistot ja konesalipalvelut ovat maksuttomia.
 • Alustapalveluyrittäjällä ja hänen käyttäjillään ei ole kiinteitä kustannuksia Uranetissa.
 • Ainoa välttämätön kustannus on digipalvelun käyttöönottokustannus, joka syntyy silloin kun perustetaan uusi digipalvelu uranetin tai lisätään käyttäjiä olemassa olevaan digipalveluun.
 • Kustannukset ovat aina kertaluonteisia ja helposti hahmotettavia.
 • Kertaluonteisten kustannusten ansiosta on helppo luoda omaa liiketoimintaa alustapalveluyrittäjälle.

Mitä Uranetin kertaluonteinen kustannusrakenne merkitsee alustapalveluyrittäjälle?

Kertaluonteinen kustannusrakenne merkitsee selkeyttä ja mahdollisimman pientä liiketoimintariskiä alustapalveluyrittäjälle, sillä kustannuksia syntyy vain siinä tapauksessa, kun alustapalveluyrittäjällä on asiakas, joka tilaa käyttöoikeuksia Uranet digipalveluun.

Alustapalveluyrittäjälle oman digipalvelun hinnoittelu on helppo tehtävä. Kun digipalvelun käyttäjäkohtainen kustannus on kertaluonteinen, niin riittää että laskee oman marginaalin käyttäjäkohtaisen hinnan päälle.

Esimerkki:

 • Jos digipalvelun käyttäjäkohtainen hinta on 9,92€ + alv24% niin alustapalveluyrittäjän myyntihinta on 9,92€ + oma kate + alv24%.
 • Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman myyntikatteensa itse tapauskohtaisesti.
 • Esimerkiksi alustapalveluyrittäjä lisensoi digipalvelun opetusympäristön 500 käyttäjälle hintaan 29€ per käyttäjä.
 • Digipalvelun myyntituotto 14500€ + alv24%
 • Digipalvelun tuotantokustannus Uranetissa 500 käyttäjää (a’ 9,92€), yhteensä 4960€ + alv24%
 • Digipalvelun kate alustapalveluyrittäjälle 9540€ + alv24%

 

Lisätietoa: Uranet hinnasto, tuotteet ja palvelut

Etusivulle


Alustapalveluyrittäminen Uranet -digialustalla tarkoittaa sisällöntuottamista, jakelua ja lisensointia. Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden lisensoida sisältöjen avulla dynaamisesti skaalautuvia opetusympäristöjä digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän digipalvelun lisensoiva asiakas saa käyttöönsä samalla verkkovalmennuspalvelut missä tahansa organisaatiossa ja kenelle tahansa nimeämälleen ohjaajalle sekä hänen asiakkaillensa.

Tämä on mahdollista, koska ainutlaatuisessa Uranet -digipalveluissa on mukana sisällöt ja kaikkialla toimivat verkkovalmennustyökalut.

 

 


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.