UKK: usein kysytyt kysymykset alustapalveluyrittämisestä

Alustapalveluyrittäminen käsitteenä

Alustapalveluyrittäminen” sana yhdistää kolme käsitettä, jotka kuvaavat alustapalveluyrittämiseen liittyvää toimintaa:

1. Alusta

Alustapalveluyrittäjälle alusta tarkoittaa digitaalista liiketoiminta-alustaa, jonka avulla voi järjestää, organisoida ja tuottaa omaa liiketoimintaa alustan mahdollistamalla tavalla. Liiketoiminta-alusta tarjoaa teknologian, prosessit, infrastruktuurin ja käyttäjähallinnan alustapalveluyrittäjälle ja hänen asiakkaillensa. Jotta alusta voi olla alusta, sen on toimittava mahdollisimman laajasti eri käyttäjille, käyttäjäorganisaatioille ja alustapalveluyrittäjälle sillä samalla alustalla voi olla lukematon määrä näitä edellä mainittuja osapuolia.

2. Palvelu

Palvelu tarkoittaa tuotetta, joka voidaan jakaa alustan kautta käyttöön joko omille asiakkaille, tai omat asiakkaat voivat jakaa sitä omille käyttäjille. Palveluun liittyy kapasiteetti, jonka alustapalveluyrittäjä hankkii asiakkailleensa käyttöön alustapalvelusta. Palvelu on jaettavissa, joka merkitsee sen yhteiskäyttämistä kuitenkin siten, että jokainen alustapalveluyrittäjän asiakas voi käyttää palvelua itsenäisesti ja yksityisesti.

 • Uranet -digialustan palvelut alustapalveluyrittäjälle
  • Alustapalveluyrittäjä voi käyttää perustamaansa palvelua suoramyyntinä omille asiakkaille
  • Alustapalveluyrittäjä voi jakaa perustamansa palvelun kapasiteettia toiselle yritykselle, joka voi käyttää palvelua omassa toiminnassaan 
  • Alustapalveluyrittäjä voi käyttää toisen alustapalveluyrittäjän palvelua omassa toiminnassaan lisensoimalla sellaisen käyttöönsä

3. Yrittäminen

Yrittäminen tarkoittaa itsenäistä liiketoiminnan järjestämistä, jossa alustapalveluyrittäjä määrittelee tuotteet, hinnat, saatavuuden ja sisällön, jotka hänen asiakkaansa tai heidän asiakkaansa voivat ottaa käyttöönsä. Alustapalveluyrittäjä tilaa digialustalta kapasiteettia, jota voidaan jakaa alustapalveluyrittäjän asiakkaille. Alusta mahdollistaa sitä käyttävälle alustapalveluyrittäjälle omien tuotteiden mahdollisimman laajan jakelun ja käytön digipalveluna, jonka avulla alustapalveluyrittäjä voi ohjata omat asiakkaansa käyttämään hänen tuotteita.

Etusivulle

Esimerkkejä alustapalveluista:

  • Über on kyydinvälityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät tarjoavat kuljetuspalveluita joko omalla tai toisen hankkimalla kalustolla.
  • AirBnB on majoituskapasiteetin välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät julkaisevat lyhytaikaisesti vuokrattavaksi omistamansa huoneistoja tai asuntoja.
  • Netflix on elokuvien ja TV-sarjojen välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjänä toimivat sarjojen tuottajat jotka jakelevat Netflixin käyttöön sisältöä.

Alustapalvelu koulutus- ja opetusalalla

Uranet on täysin uusi digialusta. Se tekee samalla tavalla asiat kuten edellä mainitut digialustat, mutta omalla toimialalla.

  • Uranet on opetussisältöjen välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät perustavat digipalvelun Uranet -digialustalle.
  • Alustapalveluyrittäjän digipalvelu voi olla esimerkiksi yksi tai useampi verkkokurssi, opetusmateriaali, oppimistehtävä, oppitunti tai kaikki nämä yhdessä.
  • Alustapalveluyrittäjien asiakkaat voivat ottaa digipalvelun käyttöön ja he saavat mukaansa opetusympäristön omille käyttäjille missä tahansa paikassa.
  • Alustapalvelun ansiosta ei tarvita kuin yksi alustapalveluyrittäjän kehittämä verkkokurssi oppimisaihetta kohden (esimerkiksi englannin kielen perusteet), sillä jokainen koulutuspalvelun tarjoaja voi hankkia sen alustapalveluyrittäjältä ja käyttää sitä koulutuspalveluiden tuottamisessa haluamallaan tavalla. Riittää, että tilaa käyttöoikeuksia alustapalveluyrittäjältä. Digipalvelun ansiosta edes tietojärjestelmiä ei tarvitse hankkia, jotta alustapalveluyrittäjän asiakas voi aloittaa toiminnan.

Etusivulle

Lisäkysymykset: uranet@digitaleducationservices.fi