Digitaalinen alustatalous opetus- ja valmennuspalveluissa

Alustapalveluyrittäjyys opetus- ja valmennuspalvelussa on alustatalouteen perustuva yrittäjävetoinen toimintamalli osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalle. Jotta toimintamalli olisi mahdollisimman läpinäkyvää, on syytä kysyä niitä asioita jotka mahdollistavat toiminnan. Alustapalveluyrittäjän kannalta oleellinen kysymys on, että mitä alustapalveluyrittäminen edellyttää, jotta toimintamalli olisi ylipäätään mahdollista toteuttaa tällä toimialalla?

Kolme tärkeintä asiaa jotka mahdollistavat digitaalisen alustatalouden opetus- ja valmennuspalveluissa ovat

 1. Informaatio
 2. Alustapalveluyrittäjät
 3. Prosessit

Informaatio on varallisuutta josta muodostuu se tarjonta, jota alustapalveluyrittäjät toteuttavat digialustan prosessien avulla.

Katsotaanpa ensin, mitä käsite alustapalveluyrittäjä tarkoittaa:

 • Alustapalveluyrittäminen sanana yhdistää kolme käsitettä, jotka kuvaavat alustapalveluyrittämiseen liittyvää toimintaa: alusta, palvelu ja yrittäminen.
 • Alustapalveluyrittäjälle alusta tarkoittaa digitaalista liiketoiminta-alustaa, jonka avulla voi järjestää, organisoida ja tuottaa omaa liiketoimintaa alustan mahdollistamalla tavalla. Liiketoiminta-alusta tarjoaa teknologian, prosessit, infrastruktuurin ja käyttäjähallinnan alustapalveluyrittäjälle ja hänen asiakkaille, tai asiakkaiden asiakkaille.
 • Jotta alusta voi olla alusta, sen on toimittava mahdollisimman laajasti eri käyttäjille, käyttäjäorganisaatioille ja alustapalveluyrittäjälle. Samalla alustalla voi olla lukematon määrä näitä edellä mainittuja osapuolia.
 • Palvelu tarkoittaa tuotetta, joka voidaan jakaa alustan kautta käyttöön joko omille asiakkaille, tai omat asiakkaat voivat jakaa sitä omille asiakkaille. Palveluun liittyy kapasiteetti, jonka alustapalveluyrittäjä hankkii asiakkailleensa käyttöön alustapalvelusta. Palvelu on jaettavissa eri osapuolten kesken. Se merkitsee alustapalveluyrittäjän tuottaman palvelun yhteiskäyttämistä kuitenkin siten, että jokainen alustapalveluyrittäjän asiakas voi käyttää palvelua itsenäisesti ja yksityisesti.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että alustatalous edellyttää tässä tapauksessa B2B -ominaisuutta, jotta digialusta erottuu muista näennäisesti samoja asioita tekevistä tietojärjestelmäratkaisuista. Esimerkiksi verkkokurssi, jonka opettaja jakaa ohjattavalle, on B2C -toimintaa. Mutta verkkokurssi, jonka opettaja jakaa toiselle opettajalle ja joka jakaa sen omille käyttäjille, merkitsee tämä toimintatapa B2B toimintaa.
 • Yrittäminen tarkoittaa itsenäistä liiketoiminnan järjestämistä, jossa alustapalveluyrittäjä määrittelee tuotteet, hinnat, saatavuuden ja sisällön, jotka hänen asiakkaansa tai heidän asiakkaansa voivat ottaa käyttöönsä. Alustapalveluyrittäjä tilaa digialustalta kapasiteettia, jota voidaan jakaa alustapalveluyrittäjän asiakkaille. Alusta mahdollistaa sitä käyttävälle alustapalveluyrittäjälle omien tuotteiden mahdollisimman laajan jakelun ja käytön digipalveluna, jonka avulla alustapalveluyrittäjä voi ohjata omat asiakkaansa käyttämään hänen tuotteita. Alusta on alustaloudessa arvokas vasta sitten, kun alustaa toiminnassaan käyttävät saavat selviä etuja perinteisiin toimintamalleihin verrattuna.

Etusivulle

Esimerkkejä alustapalveluista:

 • Über on kyydinvälityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät tarjoavat kuljetuskapasiteettia joko omalla tai toisen hankkimalla kalustolla.
 • AirBnB on majoituskapasiteetin välityspalvelu, jossa alustapalveluyrittäjät julkaisevat lyhytaikaisesti vuokrattavaksi omistamansa huoneistoja tai asuntoja.
 • Netflix on elokuvien ja TV-sarjojen jakelukanava, jossa alustapalveluyrittäjänä toimivat sarjojen tuottajat jotka jakelevat sisältöä niiden käyttäjille.

Alustatalous opetuksen- ja valmennuksen toimialalla on varallisuuden hallintaa, jossa varallisuuden muodostaa alustapalveluyrittäjän hallussa oleva informaatio ja informaation käyttöaste.

Alustapalveluyrittäjä vastaa siitä laatukokemuksesta ja arvosta, mitä informaation kuluttaminen tuottaa sen käyttäjälle. Informaation käyttöaste ruokkii alustapalveluyrittäjänä toimivan varallisuusarvoa, koska informaatio merkitsee alustapalveluyrittäjälle jälleenmyytävää, monistettavaa ja arvoa kasvattavaa omaisuuserää alustapalveluyrittäjän taseessa.

Etusivulle

Alustatalous on B2B -toimintaa osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla

Edellä mainitut asiat, kuten B2B -toiminta ja varallisuusarvon kerryttäminen alustataloudessa eivät ole taloustieteellistä scifi-kirjallisuutta. Ne ovat täällä ja nyt toiminnassa olevia ratkaisuja. Ensimmäiset alustapalveluyrittäjät lähtevät liikkeelle kesäkuussa 2020.

Iloksemme voimme todeta, että olemme päässeet vaikuttamaan uuden ammattinimikkeen syntymiseen, joka on alustapalveluyrittäjä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla. Toivotamme onnea matkaan näille pioneereille tällä vaativalla, mutta alustapalveluyrittäjille neitseellisellä toimialalla.

Lisätietoa toimialakohtaisesta alustapalveluyrittämisestä:

UKK: usein kysytyt kysymykset alustapalveluyrittämisestä

Alustatalous käytännössä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla

Valitse kertaallen aiemmin tehdyt digipalvelut joko itselle tai asiakkaalle, ja aloita opettaminen.

https://www.uranet.fi/en/alustatalous/

Etusivulle

Kuvalähde: pexels.com