Minustako alustapalveluyrittäjä?

Alustapalveluyrittäminen Uranet -digialustalla on opetussisältöjen tuottamista, jakelua ja lisensointia digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän tuote on lisensoitava ja monikäyttöinen digipalvelu, jossa on mukana sisäänrakennettuna opetusympäristö.  Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden lisensoida sisältöjen avulla skaalautuvia opetusympäristöjä digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän asiakas saa käyttöönsä  verkkovalmennusjärjestelmän tilaamalla sisältöjä alustapalveluyrittäjältä tai hänen yhteistyökumppanilta.

Alustapalveluyrittäjä mahdollistaa Uranetissa joko itselle tai toiselle koulutuspalvelun tuottajalle opetusympäristön käytön sisältöineen missä tahansa organisaatiossa. Se tapahtuu vaivatta ja nopeasti tilaamalla käyttäjiä digipalveluun.

Etusivulle

Kevyesti alkuun

Alustapalveluyrittäjäksi on helppo ryhtyä, alustapalveluyrittäjällä ei ole kiinteitä kustannuksia ja yrittäminen ei edellytä pääoman sijoittamista yritystoimintaan. Ainoat asiat mitä alustapalveluyrittäjä aluksi tarvitsee, ovat aika ja osaaminen, sekä tietokone digipalvelun kehittämiseen.

Toiminnan voi aloittaa ilman Y-tunnusta ja varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä, voi tehdä päätöksen siitä haluaako jatkaa yhtiönä, yksityisyrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Toiminnassa ei ole myöskään kiinteitä kustannuksia tai pääomavaatimuksia, sillä Uranet-digialustan käyttö on maksutonta. Ainoa välttämätön kertaluonteinen kustannus ilmaantuu silloin, kun alustapalveluyrittäjä tilaa käyttöoikeuksia tuottamaansa digipalveluun joko omille asiakkaille tai hän lisensoi digipalvelun asiakkaalleen, joka käyttää sitä omien asiakkaidensa kanssa. Kertaluonteiset kustannukset perustuvat tilattavaan käyttäjämäärään.

Oman digipalvelun myyntihinta asiakkaalle on helppo laskea: Uranet-käyttäjähinta + oma marginaali = myyntihinta. Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman katemarginaalinsa vapaasti, aivan kuten digipalvelun myyntitavan. Uranet -digipalvelulla voi olla useita eri myyntikanavia, alustapalveluyrittäjä saa itse päättää missä ja miten myy digipalvelua. Alustapalveluyrittäjä voi antaa digipalvelun myynnin myös kolmannelle osapuolelle, mikäli ei halua itse tehdä myyntiä.

Liiketoiminnan käynnistäminen

Alustapalveluyrittäjille avataan maksuton kehitysympäristö, jossa he voivat aloittaa digipalveluiden kehittämisen. Kun digipalvelu (esimerkiksi verkkokurssi) on valmis kehitysympäristössä, se perustetaan Uranet -digialustalle. Yleensä se tapahtuu samassa yhteydessä, kun alustapalveluyrittäjä tekee ensimmäisen käyttäjätilauksen asiakkailleensa Uranet -tietohallintopalveluista.

Alustapalveluyrittäjällä on tyypillisesti digipalveluilleensa kahdenlaisia asiakkaita:

  • B2C -asiakkaita, jotka ostavat digipalvelun (esimerkiksi verkkokurssi) suoraan tuottajalta. B2C asiakkaita ovat tyypillisesti yksityishenkilöt.
  • B2B -asiakas, joka hankkii digipalvelun (esimerkiksi verkkokurssi) opetuskäyttöön, johon liittää omat käyttäjänsä. Tällaisia asiakkaita voivat olla toiset yksityiset koulutuspalveluiden tuottajat, oppilaitokset, projektit, yritykset, kunnat, valtio.. ihan kuka tahansa jolla on tarve kehittää, tunnistaa ja arvioida kohderyhmänsä osaamista.

Jos alustapalveluyrittäjällä ei ole maksavaa asiakasta digipalvelun julkaisemiseksi tuotantokäyttöön Uranetissa, hän voi etsiä rahoitusta eri lähteistä. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa innovaatiosetelin, jota voi käyttää yhden digipalvelun perustamiseksi Uranetiin. Digipalvelun perustamiskustannus on 4590€ + alv24% ja mukaan saa sata käyttäjää. Kustannuksia voidaan jakaa myös organisaatioiden tai kouluttajien kesken digipalvelun perustamisen yhteydessä.

Ensimmäisen sadan tilatun käyttäjän jälkeen digipalveluiden hinta putoaa murto-osaan, kun perustamiskustannus on katettu. Käyttäjien lisääminen digipalveluun on edullisimmillaan 9,92€ + alv24% / käyttäjä. Mitä isomman käyttäjäerän tilaa kerralla, sitä edullisemmaksi se tulee alustapalveluyrittäjälle.

 

Etusivulle

Miten alkuun alustapalveluyrittäjänä?

Mikäli päätät aloittaa alustapalveluyrittäjyyden sisällön tuottajana, niin ota yhteyttä sähköpostilla Uranet -tietohallintoon (uranet@digitaleducationservices.fi). Saat sieltä opastusta ja toimintaohjeita toiminnan järjestämiseksi. Tarjoamme maksutta hakijoille yrittäjyyskoulutuksen verkkopalveluna, joka vahvistaa päätöstäsi joko lähteä alustapalveluyrittäjäksi tai olla lähtemättä. Yrittäjyyskoulutuksella haluamme varmistaa, että valituilla henkilöillä on riittävät taidot aloittaa toiminta alustapalveluyrittäjänä.

Alustapalveluyrittäjänä Uranetissa ensimmäinen tehtävä on aloittaa oman digipalvelun kehittäminen. Helpoin tapa on luoda digipalvelu, jos se on aiemmin luotu oman toiminnan yhteydessä tai omaat riittävästi osaamista esimerkiksi verkkokurssiin liittyvästä aiheesta ja sen toteuttamisesta. Aiemmin luotu verkkokurssi on helppo toteuttaa, koska kyse on ainoastaan aineistojen siirtämisestä kehitysympäristöön. Sitä voi myös jatkokehittää ja muokata kehitysympäristössä ennen julkaisua.

Kun kehitysympäristössä luotu digipalvelu on valmis, siitä luodaan digipalvelu Uranetiin. Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun alustapalveluyrittäjällä on ensimmäinen asiakastilaus toiminnassa, jonka yhteydessä alustapalveluyrittäjä tilaa asiakkaalleen käyttöoikeuksia digipalveluun.

 

Yksi digipalvelu, loputtomasti käyttäjäorganisaatioita

Perinteiset verkkovalmennusjärjestelmät ja -palvelut ovat rajoittuneita joko organisaatioiden omaan käyttöön, jossa yksittäinen opettaja voi järjestää luomallaan verkkokurssilla verkko-opetusta. Tyypillistä on että samasta verkkokursseista otetaan kopioita, jotka jaetaan uusille käyttäjille. Tämä johtaa opettajien ja koulutuspalveluita tuottavien organisaatioiden työssä pahimmillaan siihen, että monta opettajaa toistaa samaa rutiinia työssään ottamalla kopioita vanhoista verkkokursseista. Suljettu ympäristö harvoin mahdollistaa verkkokurssien yhteiskäyttöisyyden tai jos mahdollistaa, se tapahtuu siten että verkkokurssien kopioita siirretään ja asennetaan eri toimijoiden välillä.

Uranet -digipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia, jossa nämä työvaiheet voidaan välttää ja kerran luotu verkkokurssi on monikäyttöinen. Verkkovalmennusta tuottava kouluttaja voi jakaa käyttämänsä digipalvelun kenelle tahansa opettajalle opetuskäyttöön, joka voi ottaa sen toimintaansa helposti mukaan ilman kopiointeja ja tietojärjestelmätyötä. Tämä toimintamalli perustuu B2B -ajatteluun, jossa verkkovalmennuksessa käytettävää verkkokurssia voidaan jakaa opettajalta – opettajalle toiminnon avulla. Se on mahdollista siksi, koska jokainen digipalvelu sisältää yksityiset ja opettajakohtaiset verkkovalmennustyökalut opetuskäyttöön. Tällä tavalla ei korvata pelkästään päällekkäistä työtä mikä aiheutuu vanhoissa, etenkin Moodle -pohjaisissa järjestelmissä, joissa skaalautuminen tarkoittaa kopiointia. Hyödyntämällä Uranetin tilaus-toimituspohjaista digipalvelua verkkovalmennuksessa, voidaan korvata tai täydentää verkkovalmennusjärjestelmiä.

Käyttäjät ja heidän asiakkaansa hyötyvät tästä toimintamallista. Oppimistulokset eivät jää suljettujen järjestelmien taakse koulutuksen loputtua vaikka kouluttaja vaihtuisikin. Koulutuspalveluita tuottavien organisaatioiden on helppo tavoittaa käyttäjät digipalveluiden avulla.

 

Jätä kommentti