Alustapalveluyrittäjän liiketoimintamallit

Alustapalveluyrittäjänä toimivan henkilön tai organisaation liiketoimintamalli perustuu sisällön tuottamiseen sekä digipalveluiden jakamiseen ja lisensointiin kolmannelle osapuolelle. Alustapalveluyrittäjä voi tehdä myyntiä eri tavoin tuottamansa digipalveluiden avulla.  Digipalvelu voi olla esimerkiksi verkkokurssi, joka on perustettu digipalveluksi Uranetiin.

Alustapalveluyrittäjän liiketoimintaa voi toteuttaa yksityinen henkilö, yritys tai muu organisaatio.

Etusivulle

Kuluttajamyynti (B2C)

 • Oman digipalvelun suoramyynti loppukäyttäjälle, eli ohjattavalle tai opiskelijalle. Myyntiä voi tehdä eri verkkokaupoissa tai missä tahansa sopivaksi katsomassaan foorumissa.

Digipalvelun lisensointi kolmannelle osapuolelle (B2B)

 • Oman digipalvelun lisensointi käyttäjäorganisaatiolle.
 • Alustapalveluyrittäjä voi lisensoida tuottamansa digipalvelun käyttäjäorganisaatioille.
 • Käyttäjäorganisaatioita voivat olla esimerkiksi yritys, toinen yksityinen valmentaja, koulutuspalveluita tarjoava yritys tai vaikkapa oppilaitos, joka voi käyttää Uranet -digipalvelua täydentävänä ratkaisuna koulutuksessa.

Omaisuuserän myynti kolmannelle osapuolelle

 • Alustapalveluyrittäjä voi myydä perustamansa digipalvelun lisensointi- ja jakeluoikeudet.
 • Myynti tarkoittaa sitä että uusi digipalvelulle tulee uusi omistaja ja digipalvelulle tulee uusi jakelija.
 • Mitä enemmän alustapalveluyrittäjän digipalvelulla on käyttäjiä ja käyttäjäorganisaatioita, sen arvokkaammaksi digipalvelu muodostuu.
 • Digipalveluiden oikeuksien myynti täydentää alustapalveluyrittäjän ansaintamahdollisuuksia.
 • Tämä merkitsee digipalvelun muuttumista jälleenmyytäväksi varallisuudeksi.
 • Mitä suositumpi digipalvelu, sitä arvokkaampi se on haltijalleen.

Miten perustan ja jaan digipalvelua Uranetissa?

Digipalvelun perustajaksi valittu henkilö tai yritys saa käyttöoikeudet kehitysympäristöön, jossa digipalvelun kehitystyön voi aloittaa. Kehitystyössä on kyse sisällön tuottamisesta, esimerkiksi alustapalveluyrittäjä joka haluaa tuottaa digipalvelun englannin kurssista, hän laatii kehitysympäristössä sisällöt ja oppimistehtävät. Kun digipalvelu on valmis, siitä julkaistaan digipalvelu Uranetiin.

Kun digipalvelu on perustettu, sen jakelu asiakkaille voidaan aloittaa. Digipalvelun käyttöönotto on äärimmäisen yksinkertaista, sillä riittää että digipalvelun tuottajana toimiva alustapalveluyrittäjä jakaa asiakkaallensa linkin ja palvelutunnukset. Muuta työtä ei tarvitse tehdä, ja asiakas saa käyttönsä opetusympäristön verkossa jossa mukana ovat sisällöt.

Tästä on selvä hyöty erityisesti B2B asiakkaille: heidän ei tarvitse hankkia tietojärjestelmiä ja kehittää itse sisältöjä, mikäli haluavat järjestää verkossa tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Opetussisällöt ja verkkovalmennusjärjestelmän saa käyttöönsä yhdellä tilauksella Uranet -alustapalveluyrittäjältä.

Etusivulle

Digipalvelun kustannukset

 • Uranet on maksuton digialusta. Se tarkoittaa, että ohjelmistot ja konesalipalvelut ovat maksuttomia.
 • Alustapalveluyrittäjällä ja hänen käyttäjillään ei ole kiinteitä kustannuksia Uranetissa.
 • Ainoa välttämätön kustannus on digipalvelun käyttöönottokustannus, joka syntyy silloin kun perustetaan uusi digipalvelu uranetin tai lisätään käyttäjiä olemassa olevaan digipalveluun.
 • Kustannukset ovat aina kertaluonteisia ja helposti hahmotettavia.
 • Kertaluonteisten kustannusten ansiosta on helppo luoda omaa liiketoimintaa alustapalveluyrittäjälle.

Mitä Uranetin kertaluonteinen kustannusrakenne merkitsee alustapalveluyrittäjälle?

Kertaluonteinen kustannusrakenne merkitsee selkeyttä ja mahdollisimman pientä liiketoimintariskiä alustapalveluyrittäjälle, sillä kustannuksia syntyy vain siinä tapauksessa, kun alustapalveluyrittäjällä on asiakas, joka tilaa käyttöoikeuksia Uranet digipalveluun.

Alustapalveluyrittäjälle oman digipalvelun hinnoittelu on helppo tehtävä. Kun digipalvelun käyttäjäkohtainen kustannus on kertaluonteinen, niin riittää että laskee oman marginaalin käyttäjäkohtaisen hinnan päälle.

Esimerkki:

 • Jos digipalvelun käyttäjäkohtainen hinta on 9,92€ + alv24% niin alustapalveluyrittäjän myyntihinta on 9,92€ + oma kate + alv24%.
 • Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman myyntikatteensa itse tapauskohtaisesti.
 • Esimerkiksi alustapalveluyrittäjä lisensoi digipalvelun opetusympäristön 500 käyttäjälle hintaan 29€ per käyttäjä.
 • Digipalvelun myyntituotto 14500€ + alv24%
 • Digipalvelun tuotantokustannus Uranetissa 500 käyttäjää (a’ 9,92€), yhteensä 4960€ + alv24%
 • Digipalvelun kate alustapalveluyrittäjälle 9540€ + alv24%

 

Lisätietoa: Uranet hinnasto, tuotteet ja palvelut

Etusivulle


Alustapalveluyrittäminen Uranet -digialustalla tarkoittaa sisällöntuottamista, jakelua ja lisensointia. Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden lisensoida sisältöjen avulla dynaamisesti skaalautuvia opetusympäristöjä digipalveluna. Alustapalveluyrittäjän digipalvelun lisensoiva asiakas saa käyttöönsä samalla verkkovalmennuspalvelut missä tahansa organisaatiossa ja kenelle tahansa nimeämälleen ohjaajalle sekä hänen asiakkaillensa.

Tämä on mahdollista, koska ainutlaatuisessa Uranet -digipalveluissa on mukana sisällöt ja kaikkialla toimivat verkkovalmennustyökalut.

 

 


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.

Jätä kommentti