Alustapalveluyrittäjän kilpailuedut

Uranet on alustapalveluyrittäjän työkalu, joka muuttaa opetussisällöt digipalveluksi. Ne ovat verkkokurssien kaltaisia mediasisältöjä, joissa on mukana verkkovalmennusominaisuudet opetuskäyttöön sisäänrakennettuna. Digipalvelu tarvitsee perustaa vain kerran ja sen jälkeen sitä voi käyttää kuka tahansa opetuskäytössä.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 1: Skaalaedut

Alustapalveluyrittäjä julkaisee, jakelee ja lisensoi perustamiaan digipalveluita Uranetissa. Digipalvelun julkaisija voi siirtää digipalveluita koulutuskäyttöön osapuolelta toiselle. Tästä seuraa se, että yhdellä digipalvelulla voi olla satoja opettajia, ja opettajilla voi olla tuhansia digipalveluiden käyttäjiä. Alustapalveluyrittäjä päättää käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja jakelun. Rajattoman skaalautumisen ansiosta, digipalvelut Uranetissa luovat täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia sen perustajille.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 2: Toimintamalli

Uranet -alustapalveluyrittäjän, hänen asiakkaansa tai alustapalveluyrittäjän asiakkaan asiakkaan ei tarvitse pohtia tietojärjestelmien käyttöönottoa tai investointia, sillä digipalveluissa tulevat mukana kaikkialla toimivat tietojärjestelmäpalvelut. Alustapalveluyrittäjät saavat digipalvelut käyttöönsä todella joustavasti ja nopeasti. Ainoa työ mikä pitää tehdä digipalvelun käyttöönoton yhteydessä, on jakaa linkki ja palvelutunnus kohderyhmälle, jonka jälkeen digipalvelun käyttö voi alkaa välittömästi.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 3: Asiakkuudet

Uranetin digipalveluita toiminassaan käyttävä alustapalveluyrittäjä jakaa asiakkaiden käyttöön saman verkkovalmennusjärjestelmän, kuin mitä hän itse käyttää. Uranet jää organisaation käyttöön maksutta. Alustapalveluyrittäjä saa kehittämällään digipalvelulla helposti uusia mahdollisuuksia, koska käyttäjäorganisaatioille jäävät käyttöönsä kerran hankitut, maksuttomat Uranet -digialustapalvelut. Asiakkaiden data ei jää yksittäisten koulutuspalvelutuottajien järjestelmiin koulutuksen päätyttyä, sillä ne ovat saatavana Uranetissa vaikka koulutus päättyisikin. Alustapalveluyrittäjä saa Uranetin digipalveluita käyttämällä kilpailuedun, mitä muilla kouluttajilla ei ole. Kun asiakas ja alustapalveluyrittäjä käyttävät samaa järjestelmää, luo  se pohjaa asiakkauuden jatkumiselle tulevaisuudessa.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 4: Vaivattomuus

Alustapalveluyrittäjän digipalveluita käyttävät asiakkaat ovat vapaita tietojärjestelmien ylläpidosta, hankinnasta, ylläpidosta ja kehityksestä Uranet -digipalveluiden ansiosta. Digipalvelun perustaminen ja käyttäminen ei edellytä IT-taitoja. Digipalveluiden avulla kokonaisia oppimisympäristöjä voidaan jakaa kouluttajalta toiselle hetkessä.

Alustapalveluyrittäjän kilpailuetu 5: Tuottavuus

Uranet on aina maksuton digialusta. Tämä mahdollistaa digipalveluille käyttäjäkohtaisen kertahinnoittelun, joka vapauttaa kk-maksuista ja tietojärjestelmäinvestoinneista.  Kustannuksia syntyy, kun digipalveluun lisätään käyttäjiä. Kustannus on kertaluonteinen. Alustapalveluyrittäjä voi itse määrätä perustamalleen digipalvelulle käyttäjäkohtaisen hinnan. Monikäyttöisyyden ansiosta Uranet-digipalvelua voi käyttää kerta toisensa jälkeen eri organisaatioissa, eri käyttäjillä.

Palvelukuvaus ja hinnasto.

Etusivulle

 


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.