Uramahdollisuuksia koulutusalan alustapalveluyrittäjälle.

Koulutamme opetusalan alustapalveluyrittäjäksi ja tarjoamme maksuttoman kehitysympäristön aloittaville alustapalveluyrittäjälle. Alustapalveluyrittämiseen liittyvä kehitys- ja opetustoiminta on maksutonta valituille henkilöille. Tarjoamme yrittäjyyskoulutuksen ja opetamme digipalveluiden tuottamisen sekä liiketoimintamahdollisuuksia liiketoiminnan tekemiseen digialustalla. Kokemusta koulutuspalveluiden tuottamisesta ja/tai kokemus verkkovalmennuksesta on etu. Riittävä substanssiosaaminen opetuksellisen materiaalin tuottamiseen on edellytys digipalvelun korkean laadun takaamiseksi.

Mikä on Uranet?

Uranet muuttaa sisällöt digipalveluksi. Digipalvelut Uranetissa ovat kuin E-kirjoja, joissa on mukana verkkovalmennusominaisuudet. Uranetissa digipalvelun julkaiseminen tarkoittaa valmennussisältöjen muuttumista kaikkialla toimivaksi digipalveluksi, jonka avulla voidaan tehdä helposti etäopetusta. Mukana tulevat verkkovalmennuspalvelut mahdollistavat digipalveluiden siirtämisen osapuolelta toiselle. Sama digipalvelu etäopetuksessa voi olla käytössä missä tahansa, minne digipalvelun perustaja haluaa sen skaalata käyttöön.

Digipalvelut Uranetissa voivat olla verkkokursseja, opintopolkuja, osaamiskartoituksia, julkaisuja, opetusaineistoja, oppimistehtäviä tai kaikki nämä yhdessä.

Kenelle sopii alustapalveluyrittäminen?

Alustapalveluyrittämisen kynnys on pyritty tekemään mahdollisimman alhaiseksi, jotta toiminta olisi helppoa ja taloudellisesti riskitöntä käynnistää. Kun yrittämisenkynnys on matala, se sopii eri elämäntilanteisiin. Alustapalveluyrittämistä voi toteuttaa päätoimisesti oman yrityksen kautta tai oman työtehtävän ohella. Sen avulla on mahdollista saada tuloja sivutoimisena yrittäjänä tai vaikkapa kevytyrittäjänä, jolloin et tarvitse omaa yritystä ollenkaan. Sivutoiminen yrittäjyys sopii jokaiselle, jolla on omaa aikaa, osaamista ja mahdollisuuksia kehittää digipalvelu.

Alustapalveluyrittämistä voivat tehdä yksittäisten henkilöiden lisäksi yritykset, jotka voivat viedä koulutuspalvelutuotteensa helposti käyttöönotettavaksi ja edelleen lisensoitavaksi digipalveluksi Uranetissa.

Millaista alustapalveluyrittäjän työ on Uranetissa?

Työ kehitysympäristössä

Alustapalveluyrittäjän työ muistuttaa ensi alkuun kirjailijan työtä, sillä kyse on kirjallisesta tuotoksesta opetuskäyttöön. Kuten kirjailija, myös alustapalveluyrittäjä luo sisältöä, pohtii sisällön rakenteita, esittämisjärjestystä ja kehittämänsä digipalvelun ulkoasua. Sisällöt voivat olla tekstiä, kuvia, youtube-videoita, erilaisia oppimistehtäviä tai pdf-dokumentteja.

Alustapalveluyrittäjän työn ensimmäinen vaihe tehdään digipalvelun kehitysympäristössä. Autamme ensi alkuun aloittavia alustapalveluyrittäjiä kehitystyössä, joka madaltaa yrittämisen kynnystä entisestään. Kehitysympäristön käyttö on maksutonta alustapalveluyrittäjälle.

Digipalvelu kannattaa kehittää huolellisesti, mitä paremmin on sisältö laadittu, sitä laajemman käyttäjäkunnan alustapalveluyrittäjän digipalvelu saa. Tällä on merkitystä siksi, koska alustapalveluyrittäjän pääasialliset tuotot perustuvat käyttäjämäärään ja yksikkökohtaiseen hinnoitteluun. Alustapalveluyrittäjä voi laskea hinnan myymälle tuotteelleen kaavalla digipalvelu /käyttäjän yksikköhinta + alv24% = hinta.

Digipalvelun perustaminen tuotantokäyttöön

Kun digipalvelun sisältö on laadittu, alustapalveluyrittäjä tekee sopimuksen digipalvelun perustamisesta Uranetiin, jolloin sitä voidaan alkaa käyttämään.

Kun digipalvelu perustetaan Uranetiin, alustapalveluyrittäjä tarvitsee asiakkuuden tai hän voi käyttää esimerkiksi omaa tai ulkoista rahoitusta. Esimerkiksi Business Finlandin tarjoama innovaatioseteli on yksi mahdollinen keino rahoittaa tuotantokäyttöön siirrettävän digipalvelun perustamisesta syntyviä kustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinainen liiketoiminta voi alkaa alustapalveluyrittäjällä Uranetissa.

Alustapalveluyrittäjä voi myydä digipalvelua joko suoraan omille asiakkaille tai myydä digipalvelun käyttöoikeuksia opetukseen, jolloin mukana tulee tarvittaessa oppimisympäristö digipalvelun mukana. Tässä tapauksessa asiakkaana on organisaatio, joka voi olla koulu, yritys, valtio, yhteisö tai toinen yksityinen opettaja, joka järjestää opetustoimintaa. Digipalvelu tarvitsee tehdä vain kerran. Toisin sanottuna alustapalveluyrittäjä voi myydä digipalvelua suoraan tai lisensoida sen käyttöä kolmannelle osapuolelle kauttamme.

Digipalvelun avulla on opettajaksi ryhtyminen superhelppoa. Jos digipalvelu on olemassa, niin digipalvelua käyttävän opettajan ei tarvitse luoda itse edes sisältöä eikä tarvitse pelata tietojärjestelmien kanssa, koska alustapalveluyrittäjänä toimiva julkaisija on sen työn jo tehnyt. Näin opettaja pääsee keskittymään tärkeimpään työhönsä, opettamiseen ja ohjaamiseen.

Etusivulle

Digipalvelun myynti ja jakelu

Alustapalveluyrittäjä voi myydä suoraan kuluttajille verkkokaupoissa perustamaansa digipalvelua. Alustapalveluyrittäjä voi sopia myös toisen alustapalveluyrittäjän kanssa digipalvelun käytöstä, joka tarkoittaa lisää myytävää alustapalveluyrittäjälle.

Organisaatiokohtaisessa myynnissä alustapalveluyrittäjä ilmoittaa Uranet -tietohallintopalveluihin perustiedot, tiedot lisensoitavasta digipalvelusta, tilattavan eräkoon ja sen, tarvitseeko asiakasorganisaatio digipalveluun oppimisympäristön mukaan.

Tämän jälkeen alustapalveluyrittäjä tilaa digipalvelun asiakkaallensa Uranet -tietohallintopalvelusta. Hän saa digipalvelun ja palvelutunnukset käyttäjäorganisaatiolle, jonka jälkeen digipalvelun käytön voi aloittaa välittömästi. Alustapalveluyrittäjä laskuttaa käyttäjäorganisaatiota digipalvelun käytöstä, johon yrittäjän kassavirta perustuu.

Alustapalveluyrittäjän digipalvelulla voi olla lukematon määrä käyttäjäorganisaatioita, ja heillä voi olla lukematon määrä käyttäjiä. Kun digipalvelun hinnoittelu perustuu käyttäjäkohtaiseen hinnoitteluun, jonka alustapalveluyrittäjä määrittelee, markkinat ovat periaatteessa loputtomat alustapalveluyrittäjälle.

Alustapalveluyrittäjänä voit myös järjestää toiminnan niin, että joku kolmas osapuoli järjestää kehittämiesi digipalveluiden myynnin esimerkiksi myyntiprovisiota vastaan.

 

Lisätietoa TE-toimistojen verkkopalvelussa.

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10332366?searchPhrase=alustapalvelu&&&announced=0&leasing=0&&&&english=false&sort=1

Etusivulle


Alustatalouden avulla uutta työtä koulutuspalveluihin.  Uranet® -alustapalveluyrittäminen.