TUNNISTA, KEHITÄ JA HANKI OSAAMISTA
TIEDONHALLINTAPALVELUIDEN AVULLA.

URANET DIGITAALISET OPETUSMEDIAJULKAISUT
OY DIGITAL EDUCATION SERVICES FINLAND AB

Verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin käytetään helposti skaalautuvia digitaalisia opetusmedioita, jotka sisältävät verkkovalmennusjärjestelmän.

Opetusmediat ovat digipalveluita, jotka toimivat organisaatio-, maa- ja kielirajoista riippumatta nopeasti ilman käyttöönottoprojekteja.

Medioita käyttämällä tietojärjestelmien ylläpito-, kehitys- ja hankintakustannukset poistuvat käyttäjäorganisaatioilta.

1. KÄYTÄNTÖ
Ohjelmistot, tietojärjestelmät ja niiden ylläpito ei maksa mitään käyttäjille.
2. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelu on heti käyttövalmis. Käytön voi aloittaa ja lopettaa ilman sitovia sopimuksia.
3. KÄYTÄNTÖ
Sisällöt ja palvelut ovat uudelleen käytettäviä. Niitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
4. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelut toimivat sellaisena kuin ne ovat ja kaikille samalla tavalla.
5. KÄYTÄNTÖ
Digipalveluita voi käyttää missä tahansa ilman erillisiä asennuksia ja käyttöönottoprojekteja.
6. KÄYTÄNTÖ
Käyttöönotto ei vaadi IT-osaamista. Palvelut toimivat selaimella ilman asennuksia.
7. KÄYTÄNTÖ
Digialustan saa käyttöönsä tilaamalla tiedonhallintapalveluita.
Previous
Next

Sisällöistä medioita, medioista digipalveluita

Digitaaliset opetusmediat ovat palveluita, jossa mukana ovat sisällöt ja työkalut verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen, hankintaan ja arviointiin. Digitaalinen opetusmedia voi olla osaamiskartoitus, verkkokurssi, lukupaketti, hakupalvelu, keskustelufoorumi, oppimistehtävä, rekrytoinnin työkalu tai kaikki nämä yhdessä.

Tietojärjestelmien sijasta investoidaan sisältöihin

Digitaaliset opetusmediat tarjoavat uuden toimintamallin,  jossa erillisten tietojärjestelmien sijasta käytetään medioita verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin. 

Mediat sisältävät työkalut ja sisällöt ohjaajille ja ohjattaville. Sisällöt voivat olla heti  käyttövalmiita digipalveluita, tai niitä voi hankkia voi hankkia räätälöitynä palveluna esimerkiksi yrityskohtaiseen tarpeeseen.

Mediat voivat korvata tai täydentää olemassa olevia tietojärjestelmiä.

Nopea toimintamalli ilman IT-projektin haasteita

Digitaalisten opetusmedioiden ansiosta kaikki tarvittava palveluiden tuottamiseen on valmiina digialustalla. Tämä toimintatapa mahdollistaa todella nopean palveluiden tuottamisen. Kerran julkaistua mediaa voidaan  käyttää uudelleen missä tahansa minne sen julkaisu tilataan. Medioissa  ei ole teknisiä rajoituksia, sillä opetusmediat toimivat joka paikassa organisaatiorajoista riippumatta eri kielillä ja ne ovat heti käyttövalmiita.

Ei kiinteitä kustannuksia

Sekin on uutta, että tietojärjestelmät, pilvipalvelut, ylläpito, käyttäjätuki ja ohjelmistot eivät maksa mitään. Kiinteät kustannukset puuttuvat digitaalisista opetusmedioista kokonaan. Ainoa kustannus palveluiden tuottamisessa on sisällön julkaiseminen käyttäjille. Tämän palvelun yksikköhinta perustuu mediakohtaiseen käyttäjämäärään. Se tekee kustannukset ennakoitavaksi ja helposti laskettavaksi.

Palveluiden vetovoimaa visuaalisuudella

Opetusmedioiden käytettävyyttä lisäävät visuaaliset tehosteet. Niiden avulla medioita voidaan  brändätä kohderyhmille.  Räätälöity organisaatiokohtainen käyttäjäkokemus on tuttu ja turvallinen asiointikanava palveluiden asiakkaille. Samasta paikasta asiakkaat voivat ottaa sisällön käyttöönsä, kun he haluavat käyttää digipalvelua.

Aidosti kansainvälinen digipalvelu

Sisällöt ja käyttöliittymät voidaan kääntää istunnon aikana digipalvelussa kohderyhmän äidinkielelle ilman sisältöjen uudelleen luomista tai erillisiä palveluita. Meiltä myös käännöspalvelut saatavana  yleisimmille kielille.

B2B2C: Yksi media, useita käyttäjäorganisaatioita

Varsinainen uutuus on digitaalisten opetusmedioiden B2B2C -ominaisuus. Se mahdollistaa opetusmedioiden ketjuttamisen ja lisensoinnin kolmannelle osapuolelle.  Tämä on mahdollista, koska opetusmedioissa on sisäänrakennetut työkalut, jotka toimivat yli organisaatiorajojen.  Kolmas osapuoli voi aloittaa palveluiden tuottamisen omassa toiminnassa omille asiakkailleen yksityisesti riippumatta siitä, missä hän on.

Helppo ja monipuolinen palveluiden käyttö

Digitaaliset opetusmediat toimivat selaimella ja tukevat mobiilikäyttöä. Palveluiden järjestäminen on helppoa, koska tietojärjestelmäprojektia ei tarvita ja palvelu on heti käyttövalmis digitaalisten opetusmedioiden avulla. Samaa asiaa ei tarvitse tehdä toista kertaa eri asiakkaille, koska digitaaliset opetusmediat skaalautuvat organisaatiosta toiseen – yksityisyyden huomioiden.

Digitaalisten opetusmedioiden avulla voi järjestää monipuolisesti koulutusta, ohjaamista, osaamisen arviointeja tai rekrytointeja osaamiskartoitusten avulla.

Digitaalisten opetusmedioiden innovaatio on niiden B2B2C -ominaisuus, jonka avulla voi medioita lisensoida käyttöön kolmannelle osapuolelle.  Tämä on mahdollista, koska opetusmediassa on yli organisaatiorajojen toimiva sisäänrakennettu yksityinen verkkovalmennusympäristö.

Digitaalinen opetusmedia on monikäyttöinen digipalvelu osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.

Digitaalisia opetusmedioita julkaistaan Uranet-digipalvelussa.

Esimerkiksi verkkokurssi tai digitaalinen osaamiskartoitus voivat olla digitaalisia opetusmedioita.

Digitaalisessa opetusmediassa tulee mukana sisäänrakennettuna verkkovalmennustyökalut.

Tämän ansiosta erillisiä verkko-opetusympäristojä ei tarvita tai niitä voidaan täydentää opetusmedioiden avulla.

Sama digitaalinen opetusmedia voi olla eri paikoissa käytössä, jopa vuodesta toiseen.

Esimerkiksi englannin kielen opetukseen riittäisi yksi digitaalinen opetusmedia.

Samaa englannin kielen opetusmediaa opettajat voisivat käyttää ympäri Suomen yksityisesti omassa toiminnassaan.

Digitaalisten opetusmedioiden avulla vertailtavat  tulokset ja arviointi ovat tasalaatuisia.

Digitaalinen opetusmedia voi olla osaamiskartoitus, verkkokurssi, lukupaketti, hakupalvelu, keskustelufoorumi, oppimistehtävä, rekrytoinnin työkalu tai kaikki nämä yhdessä.

 

Olemassa oleva digitaalinen opetusmedia

 1. Tilaa media Uranet -julkaisupalvelusta (esim. tilaa@uranet.fi tai tältä verkkosivulta).
 2. Ilmoita käyttäjämäärä ja sähköpostitunnus, jolle avataan yritystili Uranetissa.
 3. Saat sähköpostilla median opettajaoikeudet, jolla pääsee verkkovalmennustyökaluihin.
 4. Sähköpostilla saat linkin ja palvelutunnukset, jotka voi jakaa eteenpäin kohderyhmälle.
 5. Käyttäjät voivat tämän jälkeen kirjautua palveluun ja aloittaa käytön.

Uusi digitaalinen opetusmedia

 1. Tilaa uuden opetusmedian julkaisu Uranet julkaisupalvelusta (esim. tilaa@uranet.fi tai tältä verkkosivulta).
 2. Toimita tarvittavat materiaalit julkaisupalveluun, joka neuvoo sinua prosessissa.
 3. Median julkaisun jälkeen saat sähköpostilla median opettajaoikeudet, jolla pääsee verkkovalmennustyökaluihin.
 4. Sähköpostilla saat linkin ja palvelutunnukset, jotka voi jakaa eteenpäin kohderyhmälle.
 5. Käyttäjät voivat tämän jälkeen kirjautua palveluun ja aloittaa käytön.
 6. Opetusmedian voi lisensoida kolmannelle osapuolelle tilaamalla median lisensointipalvelut.

Minimitilausmäärä kattaa palvelutoimitukseen liittyvät kustannukset, koska esimerkiksi yhtä tai kahta tilausta ei kannata tehdä julkaisuun. Suuremmilla volyymeilla julkaisupalvelun hinta säilyy edullisena.

Samaa tilausta voidaan käyttää eri asiakkaiden kanssa. Jos esimerkiksi yksi asiakas tarvitsee 10 tunnusta ja toinen asiakas 8 tunnusta, niin 25 erän tilauksessa on vielä seitsemän tunnusta jäljellä uudelle asiakkaalle.

Kun tiedät lisensoitavan median yksikköhinnan, voit laskea hinnan lisenssin tilaavalle toimijalle.

Laskentaesimerkki:

Ostohinta:  9,92€+alv24% /käyttäjä (kulu 992€+alv24%, 100 käyttäjää minimitilaus)

Myyntihinta: 19,92€+alv24% /käyttäjä (myynti 1992€ +24%).

Lisensoitavan median tuotto 100 x 10€ + alv24. 

Lisensoinnissa ainoa työ joka lisensoitavan median tuottajan pitää tehdä, on tilata julkaisupalvelu. Kesto noin 15 minuuttia.

Lisensoinnissa media jaetaan kolmannen osapuolen käyttöön tilaamalla meiltä julkaisupalvelu.

Lisenssin hankkiva osapuoli maksaa median tuottajalle sovitun hinnan, sovitulla tavalla.

Kun median tuottaja on saanut maksun lisensoitavasta mediasta, hän tilaa lisensoitavan median julkaisupalvelun.

Lisensoitava media on heti valmis käyttöön kolmannelle osapuolelle julkaisupalvelun jälkeen.

Kolmas osapuoli jakaa tuottajalta saamansa linkin ja tunnukset omille käyttäjille. He  voivat aloittaa median käytön välittömästi.

JULKAISE DIGITAALINEN OPETUSMEDIA URANETISSA JA KÄYTÄ MISSÄ TAHANSA:

Asiakaskoulutukset
Rekrytointipalvelut
Työ- ja uravalmennuspalvelut
Yliopistot ja korkeakoulut
Koulutusvientipalvelut
Kansainväliset toiminnot.
You name it.


Esimerkkejä ratkaisuista

Kehityskohde:
Kuinka tunnistaa sopivia tekijöitä franchising -toimintaan ja laajentaa franchising-ketjua?

Franchising -ketjuille tuotettiin digitaalinen opetumedia osaamisen arvioimiseen ja tunnistamiseen. Sen avulla sopivat ketjuyrittäjät tunnistetaan, joka auttaa ketjun laajentamisessa. Ratkaisu toimii myös ulkomailla. Digitaalinen osaamiskartoitus on heti-valmis digipalvelu.
Tuloksena jokainen ketjurekrytointia tekevä yritys pääsee tunnistamaan sopivia tekijöitä digipalvelussa reaaliajassa.

Hinta alk. 9,92€ + alv24% / käyttäjä

Hinnat alkaen 9,92€ + alv24%. Sisältää tilauksen 100 käyttäjälle.
Heti käyttövalmis digipalvelu. Kertakustannus, ei muita kuluja.

Digitaalinen osaamiskartoitus on digitaalisen opetusmedian yksi muoto.

Voit käyttää valmiita osaamiskartoituksia tai tilata julkaisun uudelle osaamiskartoitukselle.

Osaamiskartoituksia voi käyttää omalle kohderyhmälle, tai niitä voidaan antaa käyttöön muille.

Tilaamalla julkaisun, saat verkko-osoitteen ja palvelutunnuksen jotka voi jakaa kohderyhmälle.

Saat käyttöösi yritystunnukset, jolloin voit tarkastella käyttäjien tuloksia ja etenemistä Uranet -digipalvelussa.

Kehityskohde:
Kuinka tarjota palveluita verkossa digitaalisesti ja liittää helposti asiakkaita palveluiden käyttäjäksi?

Interaktiivinen kotisivu on väylä asiakkaille digipalveluiden käyttöön.

Yrityksen tuotteet tarjoavat asiakkaalle interaktiivisen käyttökokemuksen. Kotisivupalveluiden avulla voi jakaa asiakkaille digituotteita alustalla. Yrityskohtainen käyttökokemus on miellyttävä ja helppokäyttöinen.
Staattiset verkkosivut ovat historiaa. Interaktiiviset palvelut tuovat uutta ulottuvuutta yrityksen toiminnalle verkossa.

Hinta alk. 18,53€ + alv24% / kk (36kk tilausjakso)

Heti käyttövalmis digipalvelu. Kertakustannus, ei muita kuluja.

Interaktiivisen kotisivupalvelun saa käyttöönsä meiltä tilaamalla. Saat muutaman mallin valittavaksesi.

Kerro meille valintasi ja toimita meille tekstit ja kuvat julkaisua varten.

Kun sivun julkaisutyö on valmis, se on käytettävissä Uranetin verkko-osoitteessa www.uranet.fi/nimitieto

Ohjaa asiakkaasi sivullesi, josta he näkevät tietosi. Jos sinulla on käytössä opetusmedioita Uranetissa, asiakkaat saavat ne käyttöösi Uranet -sivuiltasi.

Ei muita kustannuksia. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja se on heti käyttövalmis digipalvelu.

IT osaamista tai tietojärjestelmien kehittämistä ei tarvita. Kaikki tarvittava on valmiina, toimitusaika noin 1-2 arkipäivää tilauksesta.

Voit aloittaa tilaamisen tältä sivustolta niin otamme yhteyttä.

 

Tuotteet

Tuotteemme perustuvat tiedonhallintapalveluihin maksuttomalle Uranet-digialustalle.
Palveluita tilaamalla, saa markkinoiden kehittyimmät ominaisuudet käyttöönsä vaivatta.

IT-osaamista Kiinteitä kustannuksia ei ole. Jokaisella tuotteella on vain yksi hinta, joka on helppo laskea.

Tiedonhallintapalvelut Uranet®-digitalustalla

Käyttäjämäärään perustuva hinnoittelu on kertaluonteinen veloitus, jossa ei kiinteitä kustannuksia.

Sisältöjä julkaisevat sertifioidut ammattilaiset osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalta.

Verkkovalmennuspalvelussa tilaaja voi käyttää valmista opetusmediaa toiminnassaan.  Olemassa olevaa opetusmediaa voidaan käyttää missä tahansa organisaatiossa opetus- ja ohjaustoiminnassa.

Opetusmedian saa käyttöönsä tilaamalla valmennuspalvelun, jonka jälkeen se on heti käytössä ja sen voi jakaa kohderyhmälle. Samalla luodaan tilaajalle yritystunnus digialustalle, jolla hän voi ottaa ohjauspalvelut käyttöönsä.

Valmiita opetusmedioita käyttöön ovat liiketoimintaosaamista kehittävät mediat, hygieniapassi maahanmuuttajille, englannin kielen opetusmedia kertaukseen, franchising-yrittäjyyteen ja kevytyrittäjyyteen valmentava media.

Aloittaminen on helppoa: valitse media, käyttäjämäärä ja tee tilaus. Sen jälkeen saat linkin ja palvelutunnukset, jolloin voit jakaa median kohderyhmälle ja aloittaa käytön.

Tilausmäärä / MediaMedia / KäyttäjäHinta 
1008,92 €892,00 €
5015,00 €750,00 €
2520,00 €500,00 €
 
Interaktiivisten kotisivupalveluiden avulla  palveluita voidaan täydentää julkaisemalla oma palvelusivusto. Asiakkaat saavat sisällöt käyttöönsä yritykohtaisesti profiloidulla  tavalla.

Verkkovalmennuspalvelussa luodaan opetusmedia tilaajalle. Julkaisut perustuvat median tilaajan toimittamaan aineistoon. Sisältö tarvitsee tehdä vain kerran.

Julkaisun jälkeen opetusmedian käyttö omassa toiminnassa voidaan aloittaa heti. Julkaisun yhteydessä tilaajalle avataan yritystunnukset Uranet -palveluun.

Miminitilausmäärä on 100 käyttäjää. Määrän ylitettyä lisäkäyttäjä on 8,92€/+24% alv samassa tilauserässä.

Julkaistavan palvelun käyttöä voi laajentaa tulevaisuudessa käyttöönottopalvelun avulla. Tilaaja voi myös lisensoida tilaamansa palvelun   kolmannelle osapuolelle.

Julkaistava palvelu on saatavana Uranet -digialustalla,  joka toimii yleisimmillä verkkoselaimilla tietokoneella ja mobiilisti.

Saatavana myös monikielisenä.

Interaktiivisten kotisivupalveluiden avulla  palveluita voidaan täydentää julkaisemalla oma palvelusivusto. Asiakkaat saavat sisällöt käyttöönsä yritykohtaisesti profiloidulla  tavalla.

Digitaalisen osaamiskartoituksen avulla voi tunnistaa kenen tahansa osaamista missä päin maailmaa tahansa. Digitaalinen osaamiskartoituksen avulla voi mitata myös oppimiskykyä ja aktiivisuutta.

Valmis digitaalinen osaamiskartoitus sisältää materiaalit, tehtävät ja ohjaajan työkalut maksuttomassa Uranet -digipalvelussa. Osaamiskartoituksen käyttäminen on helppoa: jakamalla kohderyhmälle palvelutunnuksen ja verkko-osoitteen, voit seurata tuloksia reaaliajassa Uranet -digipalvelussa.

Digitaalisten osaamiskartoitusten avulla on helppo etsiä osaamista myös ulkomailta, sillä osaamiskartoituksen voi suunnata kohderyhmän äidinkielelle. Tästä huolimatta, näet silti tulokset suomeksi ja tavoitat tekijät palvelun avulla.

Heti käyttövalmiit osaamiskartoitukset:

Digitaalisen osaamiskartoituksen minimitilausmäärä on 25 käyttäjää (9,92€ +alv24% /käyttäjä). Mukana tulee digipalvelu, osaamiskartoitus, yritystunnus ja verkko-osoite, jolla osaamiskartoituksen saa käyttöönsä.

Tilausmäärä/MediaMedia / KäyttäjäHinta yhteensä
100 >9,92 €992,00 €
5015,00 €750,00 €
2520,00 €500,00 €

Hinnat taulukossa ilmoitettu ilman arvonlisäveroa 24%.

Interaktiivisten kotisivupalveluiden avulla  palveluita voidaan täydentää julkaisemalla oma palvelusivusto. Asiakkaat saavat sisällöt käyttöönsä yritykohtaisesti profiloidulla  tavalla.

Räätälöidyllä osaamiskartoituksella voidaan tunnistaa osaamista ja oppimiskykyä kohdennetusti. Räätälöidyssä digitaalisessa osaamiskartoituksessa kehitetään materiaalit ja  tehtävät tarpeen mukaan.

Palvelua käytetään maksuttomassa Uranet-digipalvelussa. Käyttö on helppoa: jakamalla kohderyhmälle palvelutunnuksen ja verkko-osoitteen, voit seurata tuloksia reaaliajassa. Digitaalinen osaamiskartoituksen avulla voi mitata myös oppimiskykyä ja aktiivisuutta.

Kansainväliseen käyttöön voi tilata osaamiskartoituksen käännöksen ja suunnata osaamiskartoitus kohderyhmän äidinkielelle.

Minimitilausmäärä on 100 käyttäjää ja osaamiskartoitus on käytössä seuraavana arkipäivänä. Kun ensimmäiset sata käyttäjää räätälöidylle osaamiskartoitukselle on tilattu, sen jälkeen käyttäjähinta on 9,92€/käyttäjä.

Kerran julkaistua digitaalista osaamiskartoitusta ei tarvitse tehdä uudelleen myöhempää käyttöä varten.

 
Interaktiivisten kotisivupalveluiden avulla  palveluita voidaan täydentää julkaisemalla oma palvelusivusto. Asiakkaat saavat sisällöt käyttöönsä yritykohtaisesti profiloidulla  tavalla.

Opetusmedioiden lisensoinnin avulla opetusmedioita voidaan käyttää  yli organisaatiorajojen, sillä opetusmedioissa on opetusympäristö sisäänrakennettuna.

Samalla opetusmedialla voi olla rajaton määrä käyttäjäorganisaatioita, jotka voivat hankkia lisenssin median tuottajalta.

Median tuottaja määrittelee  lisenssin hinnan kolmannelle osapuolelle. Kun asiakas haluaa lisensoida median opetusympäristön käyttöönsä, median tuottaja tilaa käyttäjämäärän ja ilmoittaa kolmannen osapuolen tiedot Uranet -alustapalvelun tietohallintoon. Tilauksen maksamisen jälkeen, Uranet tietohallintopalvelut avaa opetusympäristön median lisensoivalle käyttäjäorganisaatiolle.

Kolmannelle osapuolelle lähetään verkko-osoite ja median palvelutunnukset, samalla opetusmedian lisensoivalle osapuolelle avataan median opetusympäristö Uranet -palveluun.

Hinnasto (ilman alv24%)

KäyttäjämääräHinta / käyttäjäHinta yhteensä
100 >8,92 €892,00 €
50-9915,00 €750,00 €
25-4920,00 €500,00 €
Lisensointipalvelun saa käyttöönsä, mikäli sen tilaaja on julkaissut opetusmedian Uranet -alustalla.
 
 

Interaktiivisten kotisivupalveluiden avulla median lisensoijalle voidaan avata oma palvelusivusto. Asiakkaat saavat sisällöt käyttöönsä lisenssin haltijan mukaan profiloidulla  tavalla

Interaktiiviset kotisivut on palvelu, jonka tarkoittaa viestintä- ja palvelukanavaa asiakkaillesi Uranet -digialustalla.

Interaktiivisille kotisivuille voidaan integroida käytettäväksi palveluita ja rakentaa täydellinen yritysilme, jonka avulla asiakkaat tunnistavat yrityksen tai tuotteen. Interaktiivisilta kotisivuilta asiakkaat saavat heti palvelut käyttöön kirjautumalla palveluun.

Palvelun voi hankkia käyttöönsä, vaikka ei olisikaan interaktiivisuuden mahdollistavaa digitaalista opetusmediaa toiminnassaan. Kotisivun saa käyttöön tilaamalla julkaisupalvelun. Tietotekniikkaosaamista ei tarvita.

Toimittamalla materiaalit, palvelun saa käyttöönsä nopeimmillaan arkipäivän aikana.

Esimerkkejä:

Fordione, IhanaElo, Rouhea, Matkailudiiliprojekti

Tuotekuvaus

Interaktiiviset kotisivupalvelut

On tapauksia, joissa ei ole mahdollisuuksia tuottaa palveluita vaan sellainen on kannattavampaa tilata projektina, jota kautta saa osaamista käyttöönsä. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi kansainväliset projektit, joissa ei ole saatavana kieli- ja kulttuuriosaamista. Myös erikoisalat voivat vaatia ammattitaitoa, jota ei itsellä ole olemassa.

Kauttamme voi tilata eri sisältöjä eri kielillä laajan osaajareservin avulla. Kielipalveluiden ammattilaisemme osaavat monipuolisesti tuotaa sisältöjä, tuettuja kielieä ovat esim.  suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa, arabia, kiina, venäjä ja espanja.

Projektin tilaamalla, saa käyttöönsä huippuluokan digialustan heti käyttöönsä ilman hankalia tietojärjestelmähankintoja tai tietohallintotyötä. Minimiveloitus on 4 henkilötyöpäivää. Veloitus perustuu tarjouspyyntöön, jonka perusteella tehdään työmääräarvio. Projektissa julkaistavalle palvelulle tulee mukaan 100 käyttäjää. Lisäkäyttäjiä voi hankkia tilaamalla olemassa olevan opetusmedian käyttöönottopalvelun. IT-osaamista ei tarvita.

Academic Bridge on palvelu, jossa luodaan mobiili oppimisympäristö. Se on digitaalinen alustapalvelu, jonka avulla voidaan siirtää kokonaisia oppimisympäristöjä organisaatiosta ja maasta toiseen ketterällä tavalla.

Academic Bridgen kautta voidaan jakaa kokonaisia opintopolkuja osapuolilta toisille digialustalla. Sen avulla voidaan siirtää koulutusohjelmien rakenteita ja sisältöjä kohdeorganisaatioiden käyttöön sillä se tarjoaa kohdeorganisaatioille valmiina rakenteet, sisällöt, työkalut ja menetelmät.

Kun Academic Bridgen saa käyttöönsä tosi helposti asiakkaalle sen valmistumisen jälkeen. Riittää, kun kerrotaan palvelun verkko-osoite ja tunnukset, jolla asiakkaan käyttäjät saavat palvelun käyttöönsä.

Academic Bridge on heti käyttövalmis palvelu. Kerran tehtyä Academic Bridge -palvelua ei tarvitse tehdä uudelleen samaan tarkoitukseen. Se skaalautuu Suomesta ympäri maailman nopeasti ja vaivatta.

Palvelu sopii yksittäisille toimijjoille, mutta myös oppilaitoksille. Palvelun hinnoittelu perustuu käytettyihin henkilötyöpäiviin ja alustapalvelutukeen. Academic Bridge lisää vetovoimaa suomalaiseen koulutusvientiin, sillä koulutusviennin asiakkaat saavat käyttöönsä puitteet ja rakenteet osaksi arkea.

Academic Bridge mahdollistaa suomalaiselle koulutusmyynnille liiketoiminta-alustan, jonka avulla on helppo tehdä myyntiä lisää uusille ja olemassa oleville asiakkaille.

LisätietoJa

RATKAISUT VOIVAT OLLA YLLÄTTÄVÄN HELPPOJA
JA NE EIVÄT OLE VÄLTTÄMÄTTÄ KAUKANA.

YHTEYDENOTTO

Digitaaliset opetusmediat käytössä

Osaamiskartoitus franchisingketjujen yrittäjärekrytointiin

- Digitaaliset opetusmediat auttavat tunnistamaan yhteistyökumppaneita
Katso uranetissa

Koulutusketjujen rakentaminen opetusmedioilla

- Digitaaliset opetusmediat mahdollistavat uutta liiketoimintaa hyvinvointipalveluihin
Katso Uranetissa

ELY-keskuksen työllistämishanke Pohjois-Suomessa

- Digitaaliset opetusmediat auttoivat rekrytoinnissa osaamisen tunnistamisella
Katso Uranetissa

Palvelusivut yrityksille ja yhteisöille

- Yli organisaatiorajojen yksityisesti toimiva alustapalvelu yrityksille ja yhteisöille
Katso uranetissa

Verkkokurssien ja opintopolkujen digialusta

- Koulutuspalveluiden tuottamista yksittäisistä kursseista opinttopolkuihin.
Katso Uranetissa

Oy Digital Education Services Finland Ab

Tietokatu 6 Digipolis
94600 Kemi Finland
Y-Tunnus 2682502-7
uranet