Seuraavan sukupolven digialusta Uranet® mahdollistaa elinikäisen oppimisen.

Nyt jo yli 900 rekisteröitynyttä käyttäjätiliä. Käytössä yli 50:ssä organisaatiossa.

Mitä?
Elinikäistä oppimista on helppo järjestää digipalveluna. Tulokset, palvelut, verkostot ja käyttäjät voivat säilyä Uranetissa koko uran ajan.
Kenelle?
Elinikäinen oppiminen sopii jokaiselle, jolla on tarve kehittää ja tunnistaa osaamista. Koska Uranet® on maksuton digialusta, se voi säilyä käytössä koko uran ajana riippumatta siitä missä sitä käytetään.
Mitä uutta?
Elinikäisessä oppimisessa tietojärjestelmien sijasta panostetaan sisältöihin. Ne voivat olla vaikkapa verkkokursseja, keskustelualueita tai ohjeita.
Kuinka?
Tilaamalla kehittäjätunnukset, voi aloittaa digipalveluiden kehittämisen Uranetiin. Kun palvelu on valmis, sille tilataan käyttäjäkapasiteettia ja nimetään yksi tai useampi valmentaja.
Turvallisuus?
Palvelut ja niiden käyttäminen on turvallista sillä ne ovat suojassa mainosalgoritmeilta. Uranet® ei siirrä käyttäjistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Uranet® tarjoaa turvallisen ympäristön elinikäiseen oppimiseen..
Kuka?
Elinikäisen oppimisen palvelun on kehittänyt Digital Education Services Finland. Se on suomalaisten korkeakouluopettajien perustama yhtiö. Olemme toimineet vuodesta 2015. Käyntiosoite on Kemin digipoliksessa.
Previous
Next

Ajankohtaista

Webinaari 14.4.2021 klo 09:00 - 10:00

Tervetuloa Hyvinkään Yritysvoimalan webinaariin.

Smartkeys älyavaimet nostavat helppouden ja vaivattomuuden uudelle tasolle. Älyavaimessa voi parhaimmillaan olla valtava määrä tietoa, joka yhdistää palvelut, käyttäjät, verkostot ja sisällöt palveluntuottajaan.

Esimerkiksi yksi älyavain voi määritellä sen, mitä palveluita tarjotaan, kuka palvelut tuottaa, mitä palveluihin kuuluu, missä palveluita käytetään, milloin palveluita voi ottaa käyttöön ja ketkä palveluita käyttävät.

Älyavaimia saa käyttöönsä tilaamalla käyttäjäkapasiteettia  palveluihin. Toimituksen jälkeen, tilaaja voi jakaa älyavaimia omalle kohderyhmälle jotka saavat palvelut käyttöön älyavainten avulla Uranetissa.

Älyavaimilla on helppo ketjuttaa lisensomailla omia palveluita kenelle tahansa toiselle palveluntuottajalle toiseen organisaatioon. Ainoa asia mitä tarvitsee tehdä, on ilmoittaa älyavaimen kohderyhmän pääkäyttäjän tiedot.

Keväällä 2019 tutustuimme Businesstreffeillä IhanaElo Oy -nimiseen yritykseen. Emme tunteneet IhanaElon yrittäjän Alisa Yli-Villamon kanssa aiemmin toisiamme. Tästä huolimatta löysimme nopeasti yhteisiä arvoja ja yhteiset tavoitteet, vaikka molemmat toimivat eri toimialoilla.

Molemmilla on intohimona tuoda uusia, kohderyhmiensä elämää helpottavia tuotteita ja palveluja markkinoille. Kummankin yrityksen missiona on mahdollistaa omaa liiketoimintaa toisille yrityksille ja yrittäjille. Näiden asioiden löytäminen tuotti erinomaiset puitteet hedelmälliselle ja pitkäkestoiselle yhteistyölle. Nykyisin Uranet®-digialusta mahdollistaa sen, että IhanaElo voi toteuttaa omaa toimintaansa verkossa vaivatta ja turvallisesti.

” Uranetin® avulla varmistamme, että IhanaElo®-hyvinvointivalmennusten ja -hyvinvointiohjaajan koulutuksen materiaalimme ovat ketterästi ja laadukkaasti jaettavissa ja käytettävissä niin suomeksi kuin englanniksi. Kohtaamiset voimaannuttavat toimimaan, mutta joustava digialusta luo vahvan perustan onnistumisellemme. Olen varma, että yhteistyömme tukee kummankin toiminnan laajentumista myös tulevaisuudessa.”

– Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy

Uusi ominaisuus Uranetissa mahdollistaa elinikäisen oppimisen palvelut. Kerran hankitun osaamisen tulokset eivät katoa. Aiemmin uralla käytettyjen palveluiden pariin on mahdollista palata uran eri vaiheilla. Elinikäisessä oppimisessa on ainutlaatuista jatkuvuutta, jota voi hyödyntää uran eri vaiheissa.Työnantajille elinikäinen oppiminen mahdollistaa tekijöille ainutlaatuisen prosessin, jossa uralla kehittyminen on luonnollinen jatkumo osana kokonaisuutta.

Elinikäisen oppimisen kaarelle on helppo päästä kehittämällä digipalveluita, joita Uranet®-käyttäjät voivat tilata käyttöönsä uran varrella.

Lisätietoa elinikäisen oppimisten palveluista voi kysyä sähköpostilla tai ottamalla yhteyttä tältä sivustolta.

uranet@digitaleducationservices.fi

Suositut kehittäjäpäivät saavat jatkoa. Rekisteröinti aktivoituu helmikuussa.

Palveluntuottajat.fi on kehitysympäristö Uranet-palveluntuottajille. Online-koulutuspalvelutuotteita voi kehittää maksutta ja riskittä.

Palveluntuottajaksi voi rekisteröityä osoitteessa www.palveluntuottajat.fi

Kehityksessä tietoturvapalveluita, hyvinvointipalveluita sekä engalnnin kielen kertauskurssi.

 

Teimme yhteistyösopimuksen Hyvinkään Yritysvoimalan kanssa vuodeksi 2021 digipalveluiden käytön edistämiseksi.

Huippu-uutuus!

Uranet® on digialusta elinikäiseen oppimiseen

Elinikäisen oppimisen palvelu Uranetissa voi olla vaikkapa verkkokurssi, osaamiskartoitus, käyttöohje tai opintopolku.

  • Uranet® tuo ekosysteemiajattelun verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen.  Uranetissa digipalvelut skaalautuvat yksityisesti tuottajalta toiselle ilman asiakaskohtaisia tietojärjestelmien rajoitteita.
  • Osaamisen kehittämiseen ja arviointiin tarvittavat yksittäiset tietojärjestelmät muuttuvat vanhanaikaiseksi. Näitä ratkaisuja korvaavat tai täydentävät digipalvelut Uranetissa, sillä Uranet® pysyy maksutta käytössä. Valmennuspalveluiden käyttäjät eivät ole enää riippuvaisia yksittäisten palvelutuottajien järjestelmistä Uranetissa.
  • Uranetiin voi liittyä kehittämällä digipalveluita, jolloin pääsee osaksi Uranet®-ekosysteemiä palveluntuottajana. Palveluita voivat kehittää yritykset, yrittäjät, kevytyrittäjät, virastot, oppilaitokset tai kuka tahansa osapuoli, jolla on osaamisen kehittämiselle kysyntää. Osaaminen siirtyy ja säilyy Uranetissa uskomattoman tehokkaasti.
 
Pay-as-you-go tarkoittaa kustannusta, joka perustuu käytön mukaan tapahtuvaan laskutukseen. Uranetissa tämä tarkoittaa kertakustannusta, joka esiintyy kun käyttäjä lisätään palveluun. Se merkitsee helppoutta ja vaivattomuutta, koska kuluja tietotekniikasta ei ole.

Tuotteet ja palvelut elinikäiseen oppimiseen

Mahdollista elinikäinen oppiminen Uranetissa.

ELINIKÄISEN OPPIMISEN DIGIPALVELULLA VOI OLLA LUKUISIA ERI SOVELLUSKOHTEITA.

Verkkovalmennuspalveluiden kehittämisen voi aloittaa heti ja käyttöönoton voi tilata helposti hankkimalla käyttöoikeuksia. Asennuksia ei tarvita ja kaikki toimii yksityisesti selaimessa välittömästi. Käyttöönotto on helppo tehdä jakamalla kohderyhmälle Uranet®-älyavaimia vaikkapa sähköpostilla tai Intranetissa.

Ratkaisu sopii yrityksen verkkovalmennusratkaisuksi tilanteissa jossa pitää kouluttaa ja tunnistaa joko henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden osaamista niin Suomessa kuin ulkomailla. Osaamista on helppo siirtää ja hankkia, koska valmennuspalveluita voi kehittää joko itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Aikaa ja rahaa säästyy, kun kaikki on heti valmiina ja digipalvelut on helppo ottaa missä tahansa paikassa käyttöön ilman IT-investointeja ja monimutkaisia IT-projekteja.

Uranet® korvaa tai täydentää koulutuspalvelutuottajien verkkovalmennusratkaisuja. Se luo täysin uusia mahdollisuuksia, sillä Uranet® voi olla käytössä maksutta rajattoman ajan kouluttajilla ja heidän asiakkaillaan. Tämä luo ennennäkemätöntä tuottavuutta. Uranetissa palvelut, asiakkuudet ja tulokset säilyvät rajattoman ajan maksutta käytössä. Uranet® vapauttaa resursseja omien järjestelmien hankinnasta ja ylläpidosta. Uranetista asiakkaita on helppo tavoittaa tulevaisuudessa sen maksuttomuuden ansiosta.

Valmennuspalveluiden tuottajille ainutlaatuinen ominaisuus on koulutuspalveluiden ketjuttaminen multi-coaching ominaisuuden avulla. Siinä valmennuspalveluiden tuottajat voivat skaalata kehittämiään palveluita toisille Uranet®-kouluttajille. Se tarjoaa jatkuvan tuoton mahdollisuuden nerokkaan lisensointimallin ansiosta ilman lisätyötä. Palveluita voi helposti lisensoida tilaamalla käyttöoikeuksia, jotka voidaan jakaa koulutuspalveluiden tuottajalta toiselle. Kerran perustettu valmennuspalvelu voi toimia missä tahansa paikassa opetuskäytössä Uranetin ansiosta.

Uranet® tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden aloittaa toiminnan ilman taloudellista riskiä, koska Uranetista syntyy kustannuksia vasta silloin kun on asiakkaat tilaavat palveluita käyttöönsä kouluttajalta. Palveluiden käyttäjät ovat helppo liittää mukaan toimintaan valmentajakohtaisilla Uranet®-avaimilla missä ja milloin tahansa. Uranetia toiminnassaan käyttävien kouluttajien ja yritysten vaihtuvuusaste on nolla prosenttia, joka kertoo erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä.

Suomalainen innovaatio elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista sopii myös koulutusvientiin. Se on uutta ja ainutlaatuista. Jopa kokonaisia koulutusohjelmia voidaan skaalata oppilaitoksesta toiseen muutamassa minuutissa ilman IT-työtä. Suomalaisen koulutuksen myyminen on todella helppoa, koska toiminnan voi esittää paikan päällä ja toimituksen voi suorittaa yhteydessä jakamalla Uranet-älyavvaimia asiakkaille.

Kaikki tämä on mahdollista digialustan uskomattoman skaalautumiskyvyn ansiosta, jota tukee sen maksuton käyttö. Kokonaisia koulutusohjelmia voi kehittää paikan päällä missä tahansa ja kenen kanssa tahansa missä oppilaitoksessa hyvänsä, jossa on riittävät tietoliikenneyhteydet.

Elinikäiseen oppimiseen liittyy ainutlaatuinen, kaikkialla toimiva huippumoderni verkkovalmennusratkaisu. Sen saa käyttöönsä digipalveluiden käyttäjäkapasiteetin tilauksen yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen palveluita on helppo kehittää, jakaa ja ottaa käyttöön ilman IT-työtä. Toiminta on ketterää, sillä alhaisen ja kertaluontoisen kustannustason ansiosta elinikäisen oppimisen hankinnat voidaan tehdä suorahankintoina. Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia voi toteuttaa Uranetissa, joka ainoana vaihtoehtona tarjoaa ratkaisun tähän tarkoitukseen.

Elinikäisen oppimisen Uranetissa voi aloittaa ja lopettaa milloin haluaa ilman erillisiä sopimuksia. Tiedot ovat tallessa turvallisessa Microsoft Azure -pilvessä ja ne kulkevat tekijöillä kätevästi mukana, vaikka työpaikat ja kouluttajat vaihtuisivatkin. Uranet® mahdollistaa työntekijöiden liikkumisen, sillä he voivat siirtyä paikasta toiseen ilman, että suoritustiedot katoaisivat Uranetissa.

Työtä, rahaa ja aikaa säästyy, kun samoja asioita ei tarvitse tehdä eri järjestelmillä moneen kertaan Uranetin nerokkaan skaalautumisen ansiosta. Kerran perustettua palvelua ei tarvitse kehittää uudelleen, sillä sama palvelu toimii vuosienkin kuluttua.

Elinikäistä oppimista on helppo ja nopea tarjota jäsenistölle ja henkilökunnalle. Elinikäisen oppimisen palveluita voivat olla esimerkiksi jäsenistölle tai henkilöstölle tarkoitettuja turvallisuuskoulutuksia, työllistämispalveluita tai ohjeistuksia. Palveluihin liittyvää käyttäjäaktiivisuutta ja oppimistuloksia on helppo seurata.

Elinikäinen oppiminen mahdollistaa uusia asioita uskomattoman edullisesti ja helposti liitto- ja yhdistystoimintaan. Sen avulla voidaan tuottaa ennen näkemättömiä etuja jäsenistölle ja luoda uusi yhteys jäsenistön sekä järjestön välillä. Elinikäisen oppisen digipalvelut tuovat vetovoimaa ja haluttavuutta liittojen ja yhdistysten jäsenille. Toiminnan voi aloittaa välittömästi tilaamalla kehittäjätunnukset.

Elinikäistä oppimista voidaan ottaa helposti mukaan työllisyyskoulutuksiin ja elinkeinoelämän kehittämispalveluihin. Kerran kehitetyt palvelut ja käyttäjien data eivät katoa yksittäisten palveluntarjoajien järjestelmiin sopimuskausien päättyessä. Elinikäisen oppimisen avulla voidaan vastata haasteisiin, koska osaaminen tunnistetaan alueellisesti ja palveluita on helppo jakaa kohderyhmille Uranet®-älyavaimilla.

Kohdennettujen työllistämispalveluiden tarjoaminen on nopeaa ja vaivatonta. Yritysten paikallisiin työvoimatarpeisiin voidaan vastata parissa minuutissa elinikäisen oppimisen ansiosta. Elinikäisen oppimisen palvelut toimivat vuodesta toiseen. Ne säilyvät käytössä ilman IT-kustannuksia. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet tekevät TE- ja ELY-keskukset todelliseksi mahdollistajiksi, mikäli elinikäisen oppimisen vaatimukset huomioidaan kilpailutuksissa. Se voidaan tehdä tarjoamalla palveluita Uranetissa.

Elinikäinen oppiminen tarkoittaa vaivattomuutta ja turvallisuutta.

Valmennuspalvelu Uranetissa tukee elinikäistä oppimista.

Digitaalisuus on paljon muutakin kuin koneälyä tai itseohjautuvia autoja, sillä se tarkoittaa myös helppoutta ja vaivattomuutta. Elinikäisen oppimisen tavoitteet tarjoavat vaivattomuutta Uranet®-digialustan ansiosta. Sen käyttöönotto ja palveluiden kehittäminen on riskitöntä ja nopeaa, sillä ohjelmistoja ja konesalipalveluita ei tarvitse hankkia. Koska Uranet® voi olla maksutta käytössä koko uran ajan, käyttäjät on helppo tavoittaa Uranetissa.

Elinikäisen oppimisen lähtökohta on turvallisuus, sillä Uranetissa tietoon pääsee vain se käyttäjä, jolle tieto on tarkoitettu. Huipputurvallinen ja dynaamisesti skaalautuva Microsoft Azure on Uranetin sydän. Se pitää tiedot ja palvelut tallessa. Elinikäisen oppimisen Uranet® vapauttaa vastuusta ja kustannuksista, joita liittyy itse ylläpidettyihin järjestelmiin. 

Valmennuspalveluiden järjestäminen Uranetissa, tukee jatkuvaa kehittymistä ja elinikäistä oppimista.

Digipalvelu Uranetissa on helppo ja edullinen käyttää nyt ja tulevaisuudessa. Palvelukohtainen tuotantonkustannus eräkoosta riippuen on 2,95-29,95€ + alv24% / palvelu.

Hämmästyttäviä innovaatioita. Äärimmäisellä nopeudella.

Uranet® Sourcing-palvelut elinikäiseen oppimiseen.

Elinikäinen oppiminen tarvitsee digipalveluita, joita voi tuottaa reksiteröitymällä kehittäjäksi. Palveluita voi käyttää elinikäisessä oppimisessa Uranet®-digialustalla.
UUSI!

Uranet®-älyavaimet elinkäisen oppimisen mahdollistajana.

Uranet® Smartkeys on älyavain, joka sisältää valtavan määrän tietoa. Älyavaimen haltija voi päättää missä, kuka, milloin ja mitä palveluita tarjotaan Uranetissa.
UUSI!

Elinikäisen oppimisen työkalut valmennuskäyttöön.

Elinikäisten oppimispalveluiden tarjoajat, voivat tavoittaa oppijat digialustalla helposti. He pääsevät osallistumaan osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen helposti.
Uusi!

Tietojärjestelmien sijasta investoidaan sisältöihin.

Digipalveluiden rajaton elinkaari mahdollistaa elinikäisen oppimisen.

Skaalautumisella parempaa tuottavuutta

Yhdellä digipalvelutuotteella Uranetissa voi olla rajaton määrä sitä toiminnassaan käyttäviä valmentajia, yrityksiä ja ohjattavia. Digipalvelun elinkaari on rajaton, sillä voi olla rajattomasti käyttäjiä. Kustannuksia ja aikaa säästyy, kun ei tarvitse käyttää aikaa valmennuspalveluiden kopiointeihin uusia käyttäjiä varten. Kun mahdollisimman moni käyttää toiminnassaan samaa valmennuspalvelua, data on korkealaatuista ja helposti saatavana.
UUSI

Sourcing tarkoittaa digipalveluiden kehittämistä

Sourcing-toiminnon avula, voi kehittää digipalveluita itse elinikäistä oppimista varten. Sourcing-toiminnon avulla, osaamista on helppo hankkia markkinoilta, jota voi hyödyntää omassa toiminnassa. Palveluita valmennuskäyttöön on helppo tilata myös kansainvälisesti. Sourcing-toiminnon avulla palveluita elinikäiseen oppimiseen voidaan toimitaa helposti, koska kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
UUSI

Tuotteet, palvelut ja kustannukset

Ohjelmistokustannukset 0€. Konesalipalvelut 0€. Help Desk 0€. Lisenssit 0€.

Kustannus on yksikköhinta, joka esiintyy tilauksen yhteydessä.
Kustannus syntyy, kun käyttäjä lisätään digipalveluun. Muita kuluja ei ole.

Uranet®-massatuotantopalvelut

Uranet® säilyy maksutta käytössä vuodesta toiseen ilman kk-kustannuksia.

Elinikäinen oppiminen verkkovalmennusratkaisuna

Kustannustehokkuuden havaitsee, kun tarkastelee yksikköhintoja kuukausitasolla.
Yksikköhinnoittelun ansiosta, käyttö perustuu aina kertakustannuksiin.

Tunnustettua luotettavuutta toiminnastamme

Maksuttomat digialustamme synnyttävät tyytyväisyyttä vuodesta 2015 alkaen.

Kauppalehti 4.10.2017:

Kymmenen loistavasti onnistunutta IT-hanketta. Olimme tässä joukossa palvelutoimittajana.

Kehittämällä Uranetiin kaikkialla toimivia ja täydellisesti skaalautuvia digipalveluita, on helppo päästä mukaan menestykseen kanssamme.

Tee sinäkin loistavasti onnistunut hanke Uranetin avulla.
Uranet®-digipalvelu luo ainutlaatuista tuottavuutta.

0
rekisteröitynyttä käyttäjäprofiilia (12/2020) jotka voivat tilata lisää digipalveluita tuottajilta Uranetissa.

Digipalvelu Uranetissa on sijoitus tulevaisuuteen.

Ainutlaatuinen Uranet®-digialusta tekee tämän mahdolliseksi.

Uranet®
Elinikäistä oppimista.

Oy Digital Education Services Finland Ab 2015 - 2021
Tel. 044 0100240
Email. tilaa@uranet.fi
Käyntiosoite Tietokatu 6 94600 Kemi Digipolis