URANET®

Oy Digital Education Services Finland Ab

Digipalvelut Uranetissa ovat monikäyttöisiä sisältöjä,
joissa on mukana verkkovalmennuspalvelut sisäänrakennettuna.

Tee uutta liiketoimintaa digipalveluiden avulla.
Yksi digipalvelu, lukematon määrä käyttäjiä.

Digipalvelut Uranetissa ovat etäopettamiseen sopivia sisältöjä, joissa on mukana verkko-opetusympäristö.
Etäopettamisessa käytettäviä digipalveluita voivat olla esimerkiksi verkkokurssit, harjoitustehtävät tai osaamiskartoitukset.
Etäopettaminen monikäyttöisten digipalveluiden avulla avaa uusia mahdollisuuksia.
Etäopettamiseen digipalvelu tarvitsee tehdä vain kerran. Sama digipalvelu toimii yksityisesti joka paikassa.
Etäopettamiseen voidaan siirtää digipalveluita opettajalta toiselle, joka mahdolistaa alustapalveluyrittäjyyden sisällöntuottajille.
Previous
Next

Alustapalveluyrittäminen koulutuspalveluissa

Palvelemme sinua, jotta sinä ansaitset.

Uutiset ja tapahtumat Uranet® -digipalveluissa

Heti valmiita digipalveluita koulutuspalveluihin.

Digipalvelut ovat nopeasti käytössä ilman säätämistä joka paikassa.

URANET ®
Tietohallintopalvelut

Uranet muuttaa sisällöt digipalveluksi.
Digipalvelut Uranetissa ovat kuin E-kirjoja, joissa on mukana verkkovalmennusominaisuudet.

Uranetissa digipalvelun julkaiseminen tarkoittaa valmennussisältöjen muuttumista kaikkialla toimivaksi digipalveluksi, jonka avulla voidaan tehdä helposti etäopetusta. Mukana tulevat verkkovalmennuspalvelut mahdollistavat digipalveluiden siirtämisen osapuolelta toiselle. Sama digipalvelu etäopetuksessa voi olla käytössä missä tahansa, minne digipalvelun perustaja haluaa sen skaalata käyttöön.

Digipalvelut Uranetissa voivat olla verkkokursseja, opintopolkuja, osaamiskartoituksia, keskustelualueita, aineistoja, oppimistehtäviä tai kaikki nämä yhdessä.

UUSI

Verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin käytetään helposti skaalautuvia digitaalisia palveluita, jotka sisältävät työkalut ja sisällöt verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen.

Digipalvelut korvaavat organisaatiokohtaiset tietojärjestelmäasennukset osaamisen kehittämisessä, hankinnassa ja arvioinnissa.  Digipalvelut toimivat organisaatio-, maa- ja kielirajoista riippumatta nopeasti ilman käyttöönottoprojekteja Uranet -digialustalla. Tilaamalla digialustan tietohallintopalveluita, organisaatiokohtaisten  tietojärjestelmien ylläpito-, kehitys- ja hankintakustannukset poistuvat. Digipalvelut saa käyttöönsä maksuttomalta ja heti käyttövalmiilta Uranet-digialustalta.
 
Tietojärjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon tarvittava työ katoaa ja osaaminen siirtyy ketterästi paikasta toiseen koska digipalveluita voidaan vaihtaa käyttäjäorganisaatioiden kesken. Edes sisältöjä ei tarvitse välttämättä tehdä osaamisen kehittämisessä, sillä ne voivat olla valmiina. Miksi hankkia tietojärjestelmiä, jos asioita voi toteuttaa nopeasti ja edullisesti digipalveluna?

Tietojärjestelmien sijasta investoidaan sisältöihin

Uranetin digipalvelut tarjoavat uuden toimintamallin,  jossa erillisten tietojärjestelmien sijasta käytetään digipalveluita verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.  Ne voivat olla heti  käyttövalmiita digipalveluita, tai niitä voi hankkia voi hankkia räätälöitynä palveluna esimerkiksi yrityskohtaiseen tarpeeseen tietohallintopalveluna. Digipalvelut voivat korvata tai täydentää olemassa olevia tietojärjestelmiä.

Vaihdettavat digipalvelut

Digipalveluita, kuten esimerkiksi verkkokursseja, voidaan vaihtaa tai siirtää käyttäjäorganisaatiosta toiseen. Tämä mahdollistaa sen, ettei itse tarvitse sijoittaa aikaa ja osaamista verkkokurssin tuottamiseen jonka joku muu on jo tehnyt. Tilaamalla käyttöoikeudet aiemmin julkaistuun digipalveluun, sen avulla voi aloittaa oman toiminnan jossain toisessa paikassa hyödyntämällä jonkin toisen kouluttajan tekemiä sisältöjä.
 

Ei kiinteitä kustannuksia

Sekin on uutta, että tietojärjestelmät, pilvipalvelut, ylläpito, käyttäjätuki ja ohjelmistot eivät maksa mitään. Kiinteät kustannukset puuttuvat Uranetin digipalveluista kokonaan. Ainoa kustannus syntyy tietohallintopalvelusta, joka tarkoittaa digipalveluiden julkaisemista käyttäjille. Se tekee kustannukset ennakoitavaksi ja helposti laskettavaksi.

Nopea toimintamalli ilman IT-projektin haasteita

Uranet -digialustan ansiosta kaikki tarvittava on valmiina digialustalla ja maksutta. Tämä toimintatapa mahdollistaa  toimintamallin, jossa ylläpito- ja ohjelmistokustannukset poistuvat.. Kerran julkaistua digipalvelua voidaan  käyttää uudelleen missä tahansa minne sen julkaisu tilataan. Digipalvelussa ei ole teknisiä rajoituksia, sillä ne toimivat joka paikassa organisaatiorajoista riippumatta eri kielillä ja ne ovat heti käyttövalmiita.

Suorahankintamahdollisuus ilman kilpailutusta

Yhden tai useamman digipalvelun voi hankkia ilman kilpailutusta osaamisen kehittämiseen ja arviointiin koska hankintakustannukset ovat edullisia. Perinteisten tietojärjestelmien kustannustekijät on taklattu pilvipalvelun ansiosta. Esimerkiksi sisäiset koulutukset onnistuvat nopeasti ja vaivattomasti perustamalla Uranet -digipalvelun. Organisaatiot voivat tilata verkkovalmennuksia kolmannelta osapuolelta ja käyttää niitä monen vuoden päästä ilman erilliskustannusta ja ylläpitoa. Datat säilyvät pilvessä ja ovat uudelleen käytettäväsissä, ne eivät jää organisaatioiden omiin järjestelmiin ja katoa palvelusopimuksen päätyttyä.

Digipalvelun lisensointi kolmannelle osapuolelle

Digipalvelun lisensointi säästää aikaa, vaivaa ja rahaa tapauksissa, joissa osaamista ei itsellä ole. On tapauksia, jossa osaamista on vaikea hankkia tarpeeseen. Lisensointi on helppoa, oikeudet saa suoraan digipalveluiden sisällöntuottajilta tai voi itse hankkia sopivan sisällöntuottajan, jolta voi tilata digipalvelun käyttöönsä. Osaaminen siirtyy ketterästi paikasta toiseen lisensoimalla digipalveluita.

Aidosti kansainvälinen digipalvelu

Sisällöt ja käyttöliittymät voidaan kääntää istunnon aikana digipalvelussa kohderyhmän äidinkielelle ilman sisältöjen uudelleen luomista tai erillisiä palveluita. Meiltä myös käännöspalvelut saatavana  yleisimmille kielille. Digipalvelut Uranetissa tukevat suomea, englantia, ruotsia, venäjää ja kiinaa.

Helppo ja monipuolinen palveluiden käyttö

Digipalvelut toimivat selaimella ja tukevat mobiilikäyttöä. Toiminnan järjestäminen on helppoa, koska tietojärjestelmäprojektia ei tarvita ja palvelu on heti käyttövalmis. Samaa asiaa ei tarvitse tehdä toista kertaa eri asiakkaille, koska digipalvelut skaalautuvat organisaatiosta toiseen yksityisesti tai yhteisöllisesti.

B2B: Yksi digipalvelu, useita käyttäjäorganisaatioita

Varsinainen uutuus on digitaalisten digipalveluiden B2B -ominaisuus. Se mahdollistaa ketjuttamisen ja lisensoinnin kolmannelle osapuolelle.  Tämä on mahdollista, koska digipalveluissa on sisäänrakennetut työkalut, jotka toimivat yli organisaatiorajojen. 

Monikäyttöinen ja skaalautuva digipalvelu

Omaa liiketoimintaa on kannattavaa tehdä Uranetin digipalveluilla. Kerran julkaistua digipalvelua ei tarvitse tehdä uudestaan. Kerran julkaistu digipalvelu on monikäyttöinen, se voidaan skaalata rajattomasti käyttöön eri organisaatioissa, jotka voivat käyttää sitä omassa toiminnassaan omien loppukäyttäjien kanssa.

Esimerkki: Liiketoiminnan peruskurssia opetetaan 22:ssa ammattikorkeakoulussa, yhteensä 74 koulutusohjelmassa. Perinteisillä verkkovalmennusjärjestelmillä tarvitaan 22 eri organisaatiokohtaista tietojärjestelmäasennusta ja koulutusohjelmiin 74 verkkokurssia samasta aiheesta.

Uranet muuttaa tilanteen siten, että tarvitaan yksi digialusta, joka jakaa saman verkkokurssin digipalveluna 74 koulutusohjelman käyttöön. Koulutuspalveluiden tuottaja voi skaalata uranetin avulla saman kurssin myös yksityisille kouluttajille, joita he voivat käyttää omassa toiminnassaan eri tarkoituksiin.

Tämä toimintamalli tuo koulutuspalveluiden tuottajille valtavat mahdollisuudet rakentaa omille tuotteille uusia markkinoita lisensoimalla digipalveluita opetuskäyttöön kolmannelle osapuolelle. Mahdollisuuksia kasvattaa edelleen se, että sama digipalvelu voi toimia englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, kiinaksi ja suomeksi.

Tietojärjestelmäosaamista ei tarvita, eikä investointeja tietojärjestelmiin tarvitse tehdä. Muutamme tietohallintotyönä sisällöt digipalveluiksi maksuttomaan Uranetiin, jonka jälkeen avautuvat täysin uudet markkinat.

URANET ® DIGIPALVELUT

Uranet sai täydet viisi tähteä Business Finlandin vertailussa 1/2019
5/5

Kauppalehti 4.10.2017:
Kymmenen loistavasti onnistunutta IT-hanketta.
Olimme joukossa mukana.

Myös Kauppalehti on tunnistanut filosofiamme lähtökohdat huomiomalla onnistumisemme. Kauppalehdessä 4.10.2017 yhtiömme ratkaisu valittiin kymmenen loistavasti onnistuneen IT-projektin joukoon.

Tietotekniikan hyödyt ovat suurimmillaan tilaajalle kun ratkaisut ovat heti valmiita käyttöön ilman haastavia ja lisäarvoa tuottamattomia IT-projekteja sekä aikaa vieviä kehityshankkeita. Digipalveluidemme toimintalogiikka Uranetissa perustuu massatuotantantoon, josta esimerkkinä käy hyvin auton valmistaminen, jakelu ja käyttö.

  • Valmistajasta riippumatta autot ovat käytettävyydeltään samanlaisia, niitä käytetään sellaisena kuin ne ovat. Autoa ei tarvitse suunnitella ja määritellä erikseen joka asiakkaalle ja se on heti käyttövalmis luovutuksen yhteydessä. Autoja on eri merkkisiä, eri malleja ja eri valmistajia. Samaa autoa voivat käyttää eri kuljettajat ja he voivat ottaa kyytiin omia matkustajia, mikäli auton omistaja niin antaa toimia.
  • Digipalvelut Uranetissa ovat käytettävyydeltään samanalaisia, joita käytetään sellaisena kuin ne ovat. Kerran perustettua digipalvelua ei tarvitse tehdä uudestaan ja se on heti käyttövalmis luovutuksen yhteydessä. Digipalvelut voivat olla erilaisia, eri näköisiä ja niillä voi olla eri perustajia. Kerran perustettua, samaa digipalvelua voivat käyttää eri asiakkaat ja liittää palveluun omia käyttäjiä, mikäli digipalvelun perustaja niin antaa toimia.

Toisin sanoen, kun muut toimittavat asiakaskohtaisia tietojärjestelmäprojekteja, me tuotamme  heti käyttövalmista universaalia digipalvelua, jota voi käyttää Uranetissa organisaatiokohtaisesti mutta myös skaalata yli organisaatio-, maa- ja kielirajojen. Digipalvelut ovat monistettavissa aivan kuten  valmistavan teollisuuden tuotteet  massatuotannossa.

1. KÄYTÄNTÖ
Ohjelmistot, tietojärjestelmät ja niiden ylläpito eivät maksa mitään digipalveluiden käyttäjille.
2. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelu on heti käyttövalmis. Käytön voi aloittaa ja lopettaa ilman sitovia sopimuksia.
3. KÄYTÄNTÖ
Sisällöt ja palvelut ovat uudelleen käytettäviä. Niitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
4. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelut toimivat sellaisena kuin ne ovat ja kaikille samalla tavalla.
5. KÄYTÄNTÖ
Digipalveluita voi käyttää missä tahansa ilman erillisiä asennuksia ja käyttöönottoprojekteja.
6. KÄYTÄNTÖ
Käyttöönotto ei vaadi IT-osaamista. Palvelut toimivat selaimella ilman asennuksia.
7. KÄYTÄNTÖ
Digipalveluita saa käyttöönsä tilaamalla käyttäjiä.
8. KÄYTÄNTÖ
Digipalveluiden ulkoasuja ja sisältöjä voi muokata käyttäjäorganisaatioille.
9. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelut toimivat organisaatiokohtaisesti ja digipalveluiden datan käytön määrittelee tilaaja.
Previous
Next

Lisätietoa

Uusi aika, uudet mahdollisuudet.

Parasta palvelua Uranet® -digialustalla.

Palvelemme sinua, jotta sinä ansaitset.

Oy Digital Education Services Finland Ab

Ensi linja 1 00530 Helsinki
uranet@digitaleducationservices.fi
Y-Tunnus 2682502-7
uranet