URANET® DIGIALUSTA TIETOHALLINTOPALVELUNA.

URANET® muuttaa verkossa tapahtuvan osaamisen kehittämisen ja arvioinnin
monikäyttöisiksi digipalveluksi.

URANET MUUTTAA SISÄLLÖT DIGIPALVELUKSI.
DIGIPALVELUIDEN AVULLA VOI LUODA OSAAMISYHTEISÖJÄ.
DIGITAALISILLA OSAAMISKARTOITUKSILLA VOI TUNNISTAA OSAAMISTA JA AKTIIVISUUTTA.
OSAAMISEN SIIRTÄMINEN PAIKASTA TOISEEN ONNISTUU VAIVATTOMASTI URANET-DIGIPALVELUNA.
DIGIPALVELUIDEN MONIKÄYTTÖISYYS TUO TÄYSIN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA.
DIGIPALVELUT SAA KÄYTTÖÖN MAKSUTTOMALLA URANET®-DIGIALUSTALLA TILAAMALLA TIETOHALLINTOPALVELUITA.
Previous
Next

URANET® TIETOHALLINTOPALVELU
OY DIGITAL EDUCATION SERVICES FINLAND AB

Muutamme verkkovalmennuksen vaihdettavaksi ja monikäyttöiseksi digipalveluksi, jota voidaan siirtää kouluttajalta toiselle yli organisaatiorajojen.

Digipalvelu mahdollistaa verkkovalmennuksen siirtämisen kouluttajalta toiselle. Tämä on ominaisuus, joka tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia, kun omien ohjattavien sijasta asiakas voikin olla toinen kouluttaja ja hänen ohjattavansa. Digipalvelun perustaminen edellyttää 5-10 päivää vaatimuksista riippuen. Digipalveluita käytetään maksuttomalla Uranet -digialustalla.

Tarjoamme digipalvelun perustamista innovaatiosetelillä, jolla saat meiltä tilattua 6 henkilötyöpäivää digipalvelun tuottamiseen.
Tarjous on voimassa 30.04.2020 asti. Digipalvelu on käytössä välittömästi tilauksen jälkeen. IT-osaamista ei vaadita.
UUSI

Tutustu muutamiin tyytyväisiin asiakkaisiimme jotka ovat ottaanet Uranet- tietohallintopalvelut käyttöönsä:

Fordione Oy, Conte Oy, IhanaElo Oy, Rouhea Oy

Verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin käytetään helposti skaalautuvia digitaalisia palveluita, jotka sisältävät työkalut ja sisällöt verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen.

Digipalvelut korvaavat organisaatiokohtaiset tietojärjestelmäasennukset osaamisen kehittämisessä, hankinnassa ja arvioinnissa.  Digipalvelut toimivat organisaatio-, maa- ja kielirajoista riippumatta nopeasti ilman käyttöönottoprojekteja Uranet -digialustalla. Tilaamalla digialustan tietohallintopalveluita, organisaatiokohtaisten  tietojärjestelmien ylläpito-, kehitys- ja hankintakustannukset poistuvat. Digipalvelut saa käyttöönsä maksuttomalta ja heti käyttövalmiilta Uranet-digialustalta.
 
Tietojärjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon tarvittava työ katoaa ja osaaminen siirtyy ketterästi paikasta toiseen koska digipalveluita voidaan vaihtaa käyttäjäorganisaatioiden kesken. Edes sisältöjä ei tarvitse välttämättä tehdä osaamisen kehittämisessä, sillä ne voivat olla valmiina. Miksi hankkia tietojärjestelmiä, jos asioita voi toteuttaa nopeasti ja edullisesti digipalveluna?

Tietojärjestelmien sijasta investoidaan sisältöihin

Uranetin digipalvelut tarjoavat uuden toimintamallin,  jossa erillisten tietojärjestelmien sijasta käytetään digipalveluita verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.  Ne voivat olla heti  käyttövalmiita digipalveluita, tai niitä voi hankkia voi hankkia räätälöitynä palveluna esimerkiksi yrityskohtaiseen tarpeeseen tietohallintopalveluna. Digipalvelut voivat korvata tai täydentää olemassa olevia tietojärjestelmiä.

Vaihdettavat digipalvelut

Digipalveluita, kuten esimerkiksi verkkokursseja, voidaan vaihtaa tai siirtää käyttäjäorganisaatiosta toiseen. Tämä mahdollistaa sen, ettei itse tarvitse sijoittaa aikaa ja osaamista verkkokurssin tuottamiseen jonka joku muu on jo tehnyt. Tilaamalla käyttöoikeudet aiemmin julkaistuun digipalveluun, sen avulla voi aloittaa oman toiminnan jossain toisessa paikassa hyödyntämällä jonkin toisen kouluttajan tekemiä sisältöjä.
 

Ei kiinteitä kustannuksia

Sekin on uutta, että tietojärjestelmät, pilvipalvelut, ylläpito, käyttäjätuki ja ohjelmistot eivät maksa mitään. Kiinteät kustannukset puuttuvat Uranetin digipalveluista kokonaan. Ainoa kustannus syntyy tietohallintopalvelusta, joka tarkoittaa digipalveluiden julkaisemista käyttäjille. Se tekee kustannukset ennakoitavaksi ja helposti laskettavaksi.

Nopea toimintamalli ilman IT-projektin haasteita

Digipalveluiden ansiosta kaikki tarvittava on valmiina digialustalla. Tämä toimintatapa mahdollistaa todella nopean toimintamallin. Kerran julkaistua digipalvelua voidaan  käyttää uudelleen missä tahansa minne sen julkaisu tilataan. Digipalvelussa ei ole teknisiä rajoituksia, sillä ne toimivat joka paikassa organisaatiorajoista riippumatta eri kielillä ja ne ovat heti käyttövalmiita.

Digipalvelun lisensointi kolmannelle osapuolelle

Digipalvelun lisensointi säästää aikaa, vaivaa ja rahaa tapauksissa, joissa osaamista ei itsellä ole. On tapauksia, jossa osaamista on vaikea hankkia tarpeeseen. Lisensointi on helppoa, oikeudet saa suoraan digipalveluiden sisällöntuottajilta tai voi itse hankkia sopivan sisällöntuottajan, jolta voi tilata digipalvelun käyttöönsä. Osaaminen siirtyy ketterästi paikasta toiseen lisensoimalla digipalveluita.

Aidosti kansainvälinen digipalvelu

Sisällöt ja käyttöliittymät voidaan kääntää istunnon aikana digipalvelussa kohderyhmän äidinkielelle ilman sisältöjen uudelleen luomista tai erillisiä palveluita. Meiltä myös käännöspalvelut saatavana  yleisimmille kielille. Digipalvelut Uranetissa tukevat suomea, englantia, ruotsia, venäjää ja kiinaa.

Helppo ja monipuolinen palveluiden käyttö

Digipalvelut toimivat selaimella ja tukevat mobiilikäyttöä. Toiminnan järjestäminen on helppoa, koska tietojärjestelmäprojektia ei tarvita ja palvelu on heti käyttövalmis. Samaa asiaa ei tarvitse tehdä toista kertaa eri asiakkaille, koska digipalvelut skaalautuvat organisaatiosta toiseen yksityisesti tai yhteisöllisesti.

B2B2C: Yksi digipalvelu, useita käyttäjäorganisaatioita

Varsinainen uutuus on digitaalisten digipalveluiden B2B2C -ominaisuus. Se mahdollistaa ketjuttamisen ja lisensoinnin kolmannelle osapuolelle.  Tämä on mahdollista, koska digipalveluissa on sisäänrakennetut työkalut, jotka toimivat yli organisaatiorajojen. 

Monikäyttöinen ja skaalautuva digipalvelu

Omaa liiketoimintaa on kannattavaa tehdä Uranetin digipalveluilla. Kerran julkaistua digipalvelua ei tarvitse tehdä uudestaan. Kerran julkaistu digipalvelu on monikäyttöinen, se voidaan skaalata rajattomasti käyttöön eri organisaatioissa, jotka voivat käyttää sitä omassa toiminnassaan omien loppukäyttäjien kanssa.

Esimerkki: Liiketoiminnan peruskurssia opetetaan 22:ssa ammattikorkeakoulussa, yhteensä 74 koulutusohjelmassa. Perinteisillä verkkovalmennusjärjestelmillä tarvitaan 22 eri organisaatiokohtaista tietojärjestelmäasennusta ja koulutusohjelmiin 74 verkkokurssia samasta aiheesta.

Uranet muuttaa tilanteen siten, että tarvitaan yksi digialusta, joka jakaa saman verkkokurssin digipalveluna 74 koulutusohjelman käyttöön. Koulutuspalveluiden tuottaja voi skaalata uranetin avulla saman kurssin myös yksityisille kouluttajille, joita he voivat käyttää omassa toiminnassaan eri tarkoituksiin.

Tämä toimintamalli tuo koulutuspalveluiden tuottajille valtavat mahdollisuudet rakentaa omille tuotteille uusia markkinoita lisensoimalla digipalveluita opetuskäyttöön kolmannelle osapuolelle. Mahdollisuuksia kasvattaa edelleen se, että sama digipalvelu voi toimia englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, kiinaksi ja suomeksi.

Tietojärjestelmäosaamista ei tarvita, eikä investointeja tietojärjestelmiin tarvitse tehdä. Muutamme tietohallintotyönä sisällöt digipalveluiksi maksuttomaan Uranetiin, jonka jälkeen avautuvat täysin uudet markkinat.

1. KÄYTÄNTÖ
Ohjelmistot, tietojärjestelmät ja niiden ylläpito ei maksa mitään käyttäjille.
2. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelu on heti käyttövalmis. Käytön voi aloittaa ja lopettaa ilman sitovia sopimuksia.
3. KÄYTÄNTÖ
Sisällöt ja palvelut ovat uudelleen käytettäviä. Niitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
4. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelut toimivat sellaisena kuin ne ovat ja kaikille samalla tavalla.
5. KÄYTÄNTÖ
Digipalveluita voi käyttää missä tahansa ilman erillisiä asennuksia ja käyttöönottoprojekteja.
6. KÄYTÄNTÖ
Käyttöönotto ei vaadi IT-osaamista. Palvelut toimivat selaimella ilman asennuksia.
7. KÄYTÄNTÖ
Digialustan saa käyttöönsä tilaamalla tiedonhallintapalveluita.
Previous
Next


Esimerkkejä digipalveluista

Ohjelmistot + konesali + sisältö + käyttäjät + käyttöönotto + tukipalvelu =  Uranet digipalvelu

Digiipalveluita toteutetaan kertaveloitukseen tehtävänä tietohallintopalveluna, jossa yksikkönä on henkilötyöpäivä.

Kuinka tunnistaa sopivia tekijöitä franchising -toimintaan ja laajentaa franchising-ketjua?​

Franchising -ketjuille tuotettiin Uranet -digipalvelu osaamisen arvioimiseen ja tunnistamiseen. Sen avulla sopivat ketjuyrittäjät tunnistetaan, joka auttaa ketjun laajentamisessa. Ratkaisu toimii myös ulkomailla. Tuloksena jokainen ketjurekrytointia tekevä yritys pääsee tunnistamaan sopivia tekijöitä digipalvelussa reaaliajassa.
Toimitusaika 4 henkilötyöpäivää.

Kuinka rakennan ketjuyrittäjyyttä digipalveluna?

Digipalvelut skaalautuvat käyttäjäorganisaatiosta toiseen ja samaa digipalvelua voivat käyttää toiminnassaan eri koulutuspalveluita tuottavat käyttäjäorganisaatiot. Digipalvelut mahdollistavat myös kasvun ja kehityksen niiden monikielisyyden avulla, liiketoiminnan kasvumahdollisuudet eivät jää yksittäisten tietojärjestelmäratkaisujen varaan. Uranet digialusta skaalautuu paikasta toiseen äärimmäisen helposti ja kustannustehokkaasti.
Toimitusaika 8 henkilötyöpäivää.

Matkailualan osaamisympäristö

Rouhea Oy osallistui vuona 2018 Pohjois-Suomen ELY-keskuksen Matkailudiili -hankkeeseen. Yhtiön tuotti digipalveluita Uranet -alustalle, jotka ovat käytössä myös vastaaviin hankkeisiin tulevaisuudessa. Rouhean kehittämät digipalvelut tulivat valituksi myös 2019 Matkaamo-projektiin. Päällekkäiseltä työltä säästyttiin ja digipalveluiden ansiosta tietotekniikkakustannuksia projektissa ei ollut. Rouhea Oy voi skaalata kehittämiään palveluita myös muille osapuolille, koska Uranetin digipalvelut ovat uudelleenkäytettäviä.
Toimitusaika 10 henkilötyöpäivää.

LisätietoJa

RATKAISUT VOIVAT OLLA YLLÄTTÄVÄN HELPPOJA
JA NE EIVÄT OLE VÄLTTÄMÄTTÄ KAUKANA.

YHTEYDENOTTO

Digitaaliset opetusmediat käytössä

Osaamiskartoitus franchisingketjujen yrittäjärekrytointiin

- Digitaaliset opetusmediat auttavat tunnistamaan yhteistyökumppaneita
Katso uranetissa

Koulutusketjujen rakentaminen opetusmedioilla

- Digitaaliset opetusmediat mahdollistavat uutta liiketoimintaa hyvinvointipalveluihin
Katso Uranetissa

ELY-keskuksen työllistämishanke Pohjois-Suomessa

- Digitaaliset opetusmediat auttoivat rekrytoinnissa osaamisen tunnistamisella
Katso Uranetissa

Palvelusivut yrityksille ja yhteisöille

- Yli organisaatiorajojen yksityisesti toimiva alustapalvelu yrityksille ja yhteisöille
Katso uranetissa

Verkkokurssien ja opintopolkujen digialusta

- Koulutuspalveluiden tuottamista yksittäisistä kursseista opinttopolkuihin.
Katso Uranetissa

Oy Digital Education Services Finland Ab

Tietokatu 6 Digipolis
94600 Kemi Finland
Y-Tunnus 2682502-7
uranet