TUNNISTA, KEHITÄ JA HANKI OSAAMISTA
TIEDONHALLINTAPALVELUIDEN AVULLA.

URANET DIGITAALISET OPETUSMEDIAJULKAISUT
OY DIGITAL EDUCATION SERVICES FINLAND AB

Verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin käytetään helposti skaalautuvia digitaalisia opetusmedioita, jotka sisältävät verkkovalmennusjärjestelmän.

Opetusmediat ovat digipalveluita, jotka toimivat organisaatio-, maa- ja kielirajoista riippumatta nopeasti ilman käyttöönottoprojekteja.

Medioita käyttämällä tietojärjestelmien ylläpito-, kehitys- ja hankintakustannukset poistuvat käyttäjäorganisaatioilta.

1. KÄYTÄNTÖ
Ohjelmistot, tietojärjestelmät ja niiden ylläpito ei maksa mitään käyttäjille.
2. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelu on heti käyttövalmis. Käytön voi aloittaa ja lopettaa ilman sitovia sopimuksia.
3. KÄYTÄNTÖ
Sisällöt ja palvelut ovat uudelleen käytettäviä. Niitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
4. KÄYTÄNTÖ
Digipalvelut toimivat sellaisena kuin ne ovat ja kaikille samalla tavalla.
5. KÄYTÄNTÖ
Digipalveluita voi käyttää missä tahansa ilman erillisiä asennuksia ja käyttöönottoprojekteja.
6. KÄYTÄNTÖ
Käyttöönotto ei vaadi IT-osaamista. Palvelut toimivat selaimella ilman asennuksia.
7. KÄYTÄNTÖ
Digialustan saa käyttöönsä tilaamalla tiedonhallintapalveluita.
Previous
Next

Sisällöistä medioita, medioista digipalveluita

Digitaaliset opetusmediat ovat palveluita, jossa mukana ovat sisällöt ja työkalut verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen, hankintaan ja arviointiin. Digitaalinen opetusmedia voi olla osaamiskartoitus, verkkokurssi, lukupaketti, hakupalvelu, keskustelufoorumi, oppimistehtävä, rekrytoinnin työkalu tai kaikki nämä yhdessä.

Tietojärjestelmien sijasta investoidaan sisältöihin

Digitaaliset opetusmediat tarjoavat uuden toimintamallin,  jossa erillisten tietojärjestelmien sijasta käytetään medioita verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin. 

Mediat sisältävät työkalut ja sisällöt ohjaajille ja ohjattaville. Sisällöt voivat olla heti  käyttövalmiita digipalveluita, tai niitä voi hankkia voi hankkia räätälöitynä palveluna esimerkiksi yrityskohtaiseen tarpeeseen.

Mediat voivat korvata tai täydentää olemassa olevia tietojärjestelmiä.

Nopea toimintamalli ilman IT-projektin haasteita

Digitaalisten opetusmedioiden ansiosta kaikki tarvittava palveluiden tuottamiseen on valmiina digialustalla. Tämä toimintatapa mahdollistaa todella nopean palveluiden tuottamisen. Kerran julkaistua mediaa voidaan  käyttää uudelleen missä tahansa minne sen julkaisu tilataan. Medioissa  ei ole teknisiä rajoituksia, sillä opetusmediat toimivat joka paikassa organisaatiorajoista riippumatta eri kielillä ja ne ovat heti käyttövalmiita.

Ei kiinteitä kustannuksia

Sekin on uutta, että tietojärjestelmät, pilvipalvelut, ylläpito, käyttäjätuki ja ohjelmistot eivät maksa mitään. Kiinteät kustannukset puuttuvat digitaalisista opetusmedioista kokonaan. Ainoa kustannus palveluiden tuottamisessa on sisällön julkaiseminen käyttäjille. Tämän palvelun yksikköhinta perustuu mediakohtaiseen käyttäjämäärään. Se tekee kustannukset ennakoitavaksi ja helposti laskettavaksi.

Palveluiden vetovoimaa visuaalisuudella

Opetusmedioiden käytettävyyttä lisäävät visuaaliset tehosteet. Niiden avulla medioita voidaan  brändätä kohderyhmille.  Räätälöity organisaatiokohtainen käyttäjäkokemus on tuttu ja turvallinen asiointikanava palveluiden asiakkaille. Samasta paikasta asiakkaat voivat ottaa sisällön käyttöönsä, kun he haluavat käyttää digipalvelua.

Aidosti kansainvälinen digipalvelu

Sisällöt ja käyttöliittymät voidaan kääntää istunnon aikana digipalvelussa kohderyhmän äidinkielelle ilman sisältöjen uudelleen luomista tai erillisiä palveluita. Meiltä myös käännöspalvelut saatavana  yleisimmille kielille.

B2B2C: Yksi media, useita käyttäjäorganisaatioita

Varsinainen uutuus on digitaalisten opetusmedioiden B2B2C -ominaisuus. Se mahdollistaa opetusmedioiden ketjuttamisen ja lisensoinnin kolmannelle osapuolelle.  Tämä on mahdollista, koska opetusmedioissa on sisäänrakennetut työkalut, jotka toimivat yli organisaatiorajojen.  Kolmas osapuoli voi aloittaa palveluiden tuottamisen omassa toiminnassa omille asiakkailleen yksityisesti riippumatta siitä, missä hän on.

Helppo ja monipuolinen palveluiden käyttö

Digitaaliset opetusmediat toimivat selaimella ja tukevat mobiilikäyttöä. Palveluiden järjestäminen on helppoa, koska tietojärjestelmäprojektia ei tarvita ja palvelu on heti käyttövalmis digitaalisten opetusmedioiden avulla. Samaa asiaa ei tarvitse tehdä toista kertaa eri asiakkaille, koska digitaaliset opetusmediat skaalautuvat organisaatiosta toiseen – yksityisyyden huomioiden.

Digitaalisten opetusmedioiden avulla voi järjestää monipuolisesti koulutusta, ohjaamista, osaamisen arviointeja tai rekrytointeja osaamiskartoitusten avulla.

Digitaalisten opetusmedioiden innovaatio on niiden B2B2C -ominaisuus, jonka avulla voi medioita lisensoida käyttöön kolmannelle osapuolelle.  Tämä on mahdollista, koska opetusmediassa on yli organisaatiorajojen toimiva sisäänrakennettu yksityinen verkkovalmennusympäristö.

Digitaalinen opetusmedia on monikäyttöinen digipalvelu osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.

Digitaalisia opetusmedioita julkaistaan Uranet-digipalvelussa.

Esimerkiksi verkkokurssi tai digitaalinen osaamiskartoitus voivat olla digitaalisia opetusmedioita.

Digitaalisessa opetusmediassa tulee mukana sisäänrakennettuna verkkovalmennustyökalut.

Tämän ansiosta erillisiä verkko-opetusympäristojä ei tarvita tai niitä voidaan täydentää opetusmedioiden avulla.

Sama digitaalinen opetusmedia voi olla eri paikoissa käytössä, jopa vuodesta toiseen.

Esimerkiksi englannin kielen opetukseen riittäisi yksi digitaalinen opetusmedia.

Samaa englannin kielen opetusmediaa opettajat voisivat käyttää ympäri Suomen yksityisesti omassa toiminnassaan.

Digitaalisten opetusmedioiden avulla vertailtavat  tulokset ja arviointi ovat tasalaatuisia.

Digitaalisia opetusmedioita tuottavat ja julkaisevat yritykset, jotka hyödyntävät opetusmedioiden mahdollistamia digipalveluita omassa toiminnassaan. Itsenäisenä median tuottajana voit tehdä liiketoimintaa joko yksin tai yhdessä verkoston kanssa. Toimimme kuin yksi yritys, kuitenkin omina liiketoimintayksiköinä. Tämä on mahdollista, koska verkostomme yritykset käyttävät samoja digialustoja jotka tekevät yhteistyön mahdolliseksi.

Autamme alkuun aloittavat median tuottajat, olipa kysymyksessä yksityinen yrittäjä, koulutuspalveluita tuottavat ja tarvitsevat organisaatiot tai julkinen sektori. Esimerkiksi kaikki tällä sivulla olevat tuotteet voidaan skaalata sinun käyttöösi, jotka voit liittää omiin tarjouksiisi. Kustannuksia syntyy vain, jos medioille syntyy käyttöä esimerkiksi voitetun tarjouksen perusteella.

Lisätietoa mahdollisuuksista voi kysyä sähköpostilla uranet@digitaleducationservices.fi

JULKAISE DIGITAALINEN OPETUSMEDIA URANETISSA JA KÄYTÄ MISSÄ TAHANSA:

Asiakaskoulutukset
Rekrytointipalvelut
Työ- ja uravalmennuspalvelut
Yliopistot ja korkeakoulut
Koulutusvientipalvelut
Kansainväliset toiminnot.
You name it.


Esimerkkejä ratkaisuista

Kehityskohde:
Kuinka tunnistaa sopivia tekijöitä franchising -toimintaan ja laajentaa franchising-ketjua?

Franchising -ketjuille tuotettiin digitaalinen opetumedia osaamisen arvioimiseen ja tunnistamiseen. Sen avulla sopivat ketjuyrittäjät tunnistetaan, joka auttaa ketjun laajentamisessa. Ratkaisu toimii myös ulkomailla. Digitaalinen osaamiskartoitus on heti-valmis digipalvelu.
Tuloksena jokainen ketjurekrytointia tekevä yritys pääsee tunnistamaan sopivia tekijöitä digipalvelussa reaaliajassa.

Digitaalinen osaamiskartoitus on digitaalisen opetusmedian yksi muoto.

Voit käyttää valmiita osaamiskartoituksia tai tilata julkaisun uudelle osaamiskartoitukselle.

Osaamiskartoituksia voi käyttää omalle kohderyhmälle, tai niitä voidaan antaa käyttöön muille.

Tilaamalla julkaisun, saat verkko-osoitteen ja palvelutunnuksen jotka voi jakaa kohderyhmälle.

Saat käyttöösi yritystunnukset, jolloin voit tarkastella käyttäjien tuloksia ja etenemistä Uranet -digipalvelussa.

Kehityskohde:
Kuinka tarjota palveluita verkossa digitaalisesti ja liittää helposti asiakkaita palveluiden käyttäjäksi?

Interaktiivinen kotisivu on väylä asiakkaille digipalveluiden käyttöön.

Yrityksen tuotteet tarjoavat asiakkaalle interaktiivisen käyttökokemuksen. Kotisivupalveluiden avulla voi jakaa asiakkaille digituotteita alustalla. Yrityskohtainen käyttökokemus on miellyttävä ja helppokäyttöinen.
Staattiset verkkosivut ovat historiaa. Interaktiiviset palvelut tuovat uutta ulottuvuutta yrityksen toiminnalle verkossa.

Interaktiivisen kotisivupalvelun saa käyttöönsä meiltä tilaamalla. Saat muutaman mallin valittavaksesi. Kerro meille valintasi ja toimita meille tekstit ja kuvat julkaisua varten.

Kun sivun julkaisutyö on valmis, se on käytettävissä Uranetin verkko-osoitteessa www.uranet.fi/nimitieto

Ohjaa asiakkaasi sivullesi, josta he näkevät tietosi. Jos sinulla on käytössä opetusmedioita Uranetissa, asiakkaat saavat ne käyttöösi Uranet -sivuiltasi. IT osaamista tai tietojärjestelmien kehittämistä ei tarvita. Kaikki tarvittava on valmiina, toimitusaika noin 1-2 arkipäivää tilauksesta.

 

LisätietoJa

RATKAISUT VOIVAT OLLA YLLÄTTÄVÄN HELPPOJA
JA NE EIVÄT OLE VÄLTTÄMÄTTÄ KAUKANA.

YHTEYDENOTTO

Digitaaliset opetusmediat käytössä

Osaamiskartoitus franchisingketjujen yrittäjärekrytointiin

- Digitaaliset opetusmediat auttavat tunnistamaan yhteistyökumppaneita
Katso uranetissa

Koulutusketjujen rakentaminen opetusmedioilla

- Digitaaliset opetusmediat mahdollistavat uutta liiketoimintaa hyvinvointipalveluihin
Katso Uranetissa

ELY-keskuksen työllistämishanke Pohjois-Suomessa

- Digitaaliset opetusmediat auttoivat rekrytoinnissa osaamisen tunnistamisella
Katso Uranetissa

Palvelusivut yrityksille ja yhteisöille

- Yli organisaatiorajojen yksityisesti toimiva alustapalvelu yrityksille ja yhteisöille
Katso uranetissa

Verkkokurssien ja opintopolkujen digialusta

- Koulutuspalveluiden tuottamista yksittäisistä kursseista opinttopolkuihin.
Katso Uranetissa

Oy Digital Education Services Finland Ab

Tietokatu 6 Digipolis
94600 Kemi Finland
Y-Tunnus 2682502-7
uranet