Seuraavan sukupolven ratkaisu valmennukseen, joka pysyy uralla mukana.

Nyt jo yli 900 rekisteröitynyttä käyttäjätiliä. Käytössä yli 50:ssä organisaatiossa.

Mitä?
Uranetissa on helppoa ja tehokasta järjestää palveluita osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen uudella tavalla digipalveluna
Kenelle?
Digipalvelut Uranetissa toimivat yksityisesti jokaisessa yrityksessä, julkisella sektorilla, kouluissa, seurakunnissa, koulutusviennissä tai missä muussa paikassa tahansa jossa on tarve kehittää ja tunnistaa osaamista.
Mitä uutta?
Uranetissa tietojärjestelmien sijasta investoidaan sisältöihin. Se on uusi tapa tarjota palveluita käyttäjille heidän uransa eri vaiheissa.
Kuinka?
Digipalvelut Uranetissa toimivat ilman IT-työtä joka paikassa.Superhelppo käyttöönotto ja käytön vaivattomuus korostuu joka tilanteessa.
Turvallisuus?
Uranetissa tiedot ovat turvassa ja suojassa mainosalgoritmeilta. Uranet® ei siirrä käyttäjistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Uranet® tarjoaa vastuuvapaan ympäristön sen käyttäjille.
Kuka?
Digital Education Services Finland on suomalaisten korkeakouluopettajien vuonna 2015 perustama yhtiö, jonka kotipaikka on Suomi ja käyntiosoite on Kemin digipoliksessa.
Previous
Next

Ajankohtaista

Maksuton Uranet® on valmennuspalveluiden ekosysteemi

Palvelu Uranetissa voi olla verkkokurssi, osaamiskartoitus, käyttöohje tai opintopolku.

  • Uranet® on palveluntuottajien ekosysteemi on alustataloutta, jossa digipalvelut skaalautuvat tuottajalta toiselle ilman asiakaskohtaisia tietojärjestelmien rajoitteita. Palvelut toimivat tuottajalta toiselle ja ne on helppo ottaa asiakaskäyttöön.
  • Ekosysteemiin voi liittyä kehittämällä omia palveluita. Ekosysteemin vetovoima kasvaa palveluntuottajille samalla, kun palveluiden ja käyttäjien määrä kasvaa. Mitä enemmän on palveluntuottajia, sitä enemmän on palveluntuottajien käyttäjiä.
  • Uranetiin liitytään palvelut ja osaaminen edellä. Palveluita kehittämällä voi tarjota ratkaisuja eri käyttötarpeisiin vaivatta. Osaamisen kehittämiseen ja arviointiin tarvittavat yksittäiset verkkovalmennusratkaisut muuttuvat vanhanaikaiseksi, näiden tehtäviä hoitavat digipalvelut Uranet®-ekosysteemissä.
Pay-as-you-go tarkoittaa kustannusta, joka perustuu käytön mukaan tapahtuvaan laskutukseen. Uranetissa tämä tarkoittaa kertakustannusta, joka esiintyy kun käyttäjä lisätään palveluun. Se merkitsee helppoutta ja vaivattomuutta, koska kuluja tietotekniikasta ei ole.

Tuotteet ja palvelut

Uranetissa voi jakaa digipalveluita helposti eri käyttötarkoituksiin ja eri kohteisiin.

PALVELUNTUOTTAJAN URANET®-DIGIPALVELULLA VOI OLLA LUKUISIA ERI SOVELLUSKOHTEITA.

Uranetissa on helppoa aloittaa valmentaminen joko itse tai valmennusympäristön voi tilata kätevästi kolmannelta osapuolelta. Verkkovalmennuspalveluiden kehittämisen voi aloittaa heti ja käyttöönoton voi tilata helposti hankkimalla käyttöoikeuksia.

Asennuksia ei tarvita ja kaikki toimii yksityisesti selaimessa välittömästi. Käyttöönotto on helppo tehdä jakamalla kohderyhmälle Uranet®-avaimia vaikkapa sähköpostilla tai Intranetissa. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan käyttäjämäärä ja valmennuspalvelut Uranet®-avaimia varten.

Uranet® sopii yrityksen verkkovalmennusratkaisuksi tilanteissa jossa pitää kouluttaa ja tunnistaa joko henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden osaamista niin Suomessa kuin ulkomailla. Osaamista on helppo siirtää ja hankkia Uranetin avulla. Valmennuspalveluita voi kehittää joko itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Aikaa ja rahaa säästyy, kun kaikki on heti valmiina ja digipalvelut on helppo ottaa missä tahansa paikassa käyttöön ilman IT-investointeja ja monimutkaisia IT-projekteja.

Uranet® korvaa tai täydentää koulutuspalvelutuottajien verkkovalmennusratkaisuja. Se luo täysin uusia mahdollisuuksia, sillä Uranet® voi olla käytössä maksutta rajattoman ajan kouluttajilla ja heidän asiakkaillaan. Tämä luo ennennäkemätöntä tuottavuutta. Uranetissa palvelut, asiakkuudet ja tulokset säilyvät rajattoman ajan maksutta käytössä. Uranet® vapauttaa resursseja omien järjestelmien hankinnasta ja ylläpidosta. Uranetista asiakkaita on helppo tavoittaa tulevaisuudessa sen maksuttomuuden ansiosta.

Valmennuspalveluiden tuottajille ainutlaatuinen ominaisuus on koulutuspalveluiden ketjuttaminen multi-coaching ominaisuuden avulla. Siinä valmennuspalveluiden tuottajat voivat skaalata kehittämiään palveluita toisille Uranet®-kouluttajille. Se tarjoaa jatkuvan tuoton mahdollisuuden nerokkaan lisensointimallin ansiosta ilman lisätyötä. Palveluita voi helposti lisensoida tilaamalla käyttöoikeuksia, jotka voidaan jakaa koulutuspalveluiden tuottajalta toiselle. Kerran perustettu valmennuspalvelu voi toimia missä tahansa paikassa opetuskäytössä Uranetin ansiosta.

Uranet® tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden aloittaa toiminnan ilman taloudellista riskiä, koska Uranetista syntyy kustannuksia vasta silloin kun on asiakkaat tilaavat palveluita käyttöönsä kouluttajalta. Palveluiden käyttäjät ovat helppo liittää mukaan toimintaan valmentajakohtaisilla Uranet®-avaimilla missä ja milloin tahansa. Uranetia toiminnassaan käyttävien kouluttajien ja yritysten vaihtuvuusaste on nolla prosenttia, joka kertoo erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä.

URANET ® mahdollistaa monikäyttöisyyden, skaalautumisen ja yksikköhinnoittelun ansiosta ketjuyrittäjyyden yksityisille koulutuspalveluiden tuottajille. Kerran perustettu palvelu voidaan skaalata valmennuspalveluiden tuottajalta toiselle, joka voi käyttää valmenuspalveluita yksityisesti omien asiakkaiden kanssa. Ansaintalogiikka perustuu käyttöoikeuksien tilaamiseen palvelunkehittäjältä, samassa yhteydessä tilaaja saa käyttöönsä URANET ® verkkovalmennuspalvelut, jotka toimivat heti tilaajan omien asiakkaiden luona.

Yhdellä valmennuspalvelulla voi olla satoja kouluttajia Uranetissa ja kouluttajilla voi olla rajattomasti asiakkaita. Jokainen asiakas tuo liikevaihtoa palvelun kehittäjälle, vaikka itse ei järjestäisi kehittämällään palvelulla koulutusta. Riittää, että kehittää palvelun Uranetiin ja jakelee käyttöoikeuksia alihankkijoille. Kaikki tämä on mahdollista  ilman IT-kustannuksia ja tietojärjestelmien hankintoja. Riittää, että tilaa perustamalleen palvelulle käyttäjäkapasiteettia palveluiden skaalamiseksi.

Uranet® tarjoaa täysin uuden mahdollisuuden ryhtyä alustapalveluyrittäjäksi osaamisen kehittämisen ja arvioinnin toimialalla. Toiminta on superhelppoa. Alustapalveluyrittäminen tapahtuu jakamalla käyttöoikeuksia alustapalveluyrittäjän kehittämään digipalveluun. Käyttäjiä alustapalveluyrittäjällä voi olla rajattomasti ja alustapalveluyrittäjä voi lisensoida kehittämiään palveluita toisille Uranet®-valmentajille. Mitä suuremmat käyttäjävolyymit alustapalveluyrittäjä saa kerättyä digipalveluihin, sitä enemmän alustapalveluyrittäjä ansaitsee. Jatkuva tuotto on mahdollista, koska digipalvelu on toiminnassa niin kauan kuin Uranet® on käytössä.

Jos sinulla on jotain osaamista jolla on kysyntää, niin alustapalveluyrittäminen Uranetissa tarjoaa mahdollisuuden muuttaa sen helposti myytäväksi digipalvelutuotteeksi.

Uranet® sopii myös koulutusvientiin, koska se on helppo ottaa käyttöön ilman IT-työtä. Jopa kokonaisia koulutusohjelmia voidaan skaalata oppilaitoksesta toiseen muutamassa minuutissa. Suomalaisen koulutuksen myyminen on todella helppoa, koska toiminnan voi esittää paikan päällä ja toimituksen voi suorittaa kaupanteon yhteydessä.

Kaikki tämä on mahdollista Uranetin uskomattoman skaalautumiskyvyn ansiosta, jota tukee sen maksuton käyttö. Kokonaisia koulutusohjelmia voi kehittää paikan päällä missä tahansa ja kenen kanssa tahansa missä oppilaitoksessa hyvänsä, jossa on riittävät tietoliikenneyhteydet.

Ainoa työ mitä pitää tehdä käyttöönoton yhteydessä, on tilata käyttäjäkapasiteettia ja nimetä palvelut sekä pääkäyttäjät. Tämän helpommin asioita ei voi tehdä ja asiakkaat saavat huippumodernin verkkovalmennusratkaisun käyttöönsä ilman eri maksua.

URANET® sopii myös tutkintokoulutukseen. Tulokset ja osaaminen säilyvät ohjattavilla käytössä, vaikka koulutus olisikin päättynyt. Tuloksia ja osaamista voidaan käyttää uran eri vaiheissa, koska Uranet® mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja todentamisen opiskeluiden jälkeenkin. Osaamista voidaan Uranetissa kohdentaa ja täydentää hankkimalla tutkintokoulutuksen jälkeen eri koulutuspalveluiden tuottajilta, jotka käyttävät toiminnassaan Uranetia. Myös työnantajat hyötyvät, koska tutkintokoulutuksessa hankittu ja tunnistettu osaaminen on tallessa Uranetissa.

Uranet® kyseenalaistaa kouluttajakohtaisen suljettujen järjestelmien tarjoamat hyödyt. Suljettujen järjestelmien hyöty perustuu vain siihen hetkeen, jonka valmennettavat ovat koulutuspalvelun tuottajien asiakkaina.  Uranetin tarjoama uusi hyöty on, että tulokset ja palvelut pysyvät mukana uran eri vaiheissa. Oppilaitoksissa opittuihin asioihin on helppo palata Uranetissa milloin ja missä tahansa, minne ura tekijöitä viekin. 

Uranet® on suomalaisten korkeakouluopettajien toteuttama visio seuraavan sukupolven ratkaisusta verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen. Sen hyödyt saa helposti käyttöön perustamalla digipalveluita Uranetiin.

URANET ® verkkovalmennuspalvelut korvaavat tai täydentävät perusopetuksen tietotekniikkaratkaisuja. Uranetissa on vaivatonta järjestää perusopetuksien kursseja opiskelijoille, koska kerran perustettu verkkovalmennuspalvelu voidaan ottaa opetuskäyttöön missä tahansa oppilaitoksessa ja tarjota opetusta Uranetin avulla opiskelijoille ilman IT-työtä. Sama verkkototeutus perusopetuksen kurssista toimii jokaisessa oppilaitoksessa ilman erillisjärjstelmiä.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tulokset ovat vertailukelpoisia. Uranetin avulla voidaan helposti selvittää opikelijoiden paremmuusjärjestys valtakunnallisesti. Samalla voidaan tunnistaa alueellisia menestystekijöitä koulutuksen toteuttamisessa. Jokainen oppilaitos voi käyttää toiminnassaan samaa verkkovalmennuspalvelua, joka synnyttää vertailukelpoisuuden oppimistulosten välillä.

Kaikki tämä on valmista. Ainoa mikä tarvitsee tehdä, on kehittää maksuttomassa kehitysympäristössä verkkovalmennuspalvelu, tilata sille käyttäjäkapasiteettia ja jakaa opiskeljoille URANET ® -avaimet. Kustannuksista asia ei jää kiinni, sillä esimerkiksi 10000 opiskelijan valmennus menee alle julkisten hankintarajojen kynnysten ja toimitusaika on heti.

Uranet® tuo nopeutta ja ketteryyttä julkisen sektorin toimintaan, sillä palveluita on helppoa kehittää, jakaa ja ottaa käyttöön ilman IT-työtä julkisen sektorin organisaatioissa. Ratkaisujen hankinta onnistuu ilman hankalia kilpailtuksia julkisella sektorilla, koska Uranetin ansiosta palveluita voidaan tuottaa murto-osalla verkkovalmennusjärjestelmien hinnasta ja ne jäävät maksutta käyttöön vaikka palveluita ei käytettäisikään.

IT-projektin riskiä ja epävarmuutta ei ole, koska kaikki on heti käyttövalmista. Käytön voi aloittaa ja lopettaa milloin haluaa ilman erillisiä sopimuksia. Tiedot ovat tallessa turvallisessa Microsoft Azure -pilvessä ja ne kulkevat tekijöillä kätevästi mukana, vaikka työpaikat ja kouluttajat vaihtuisivatkin. Uranet® mahdollistaa työntekijöiden liikkumisen, sillä he voivat siirtyä paikasta toiseen ilman, että suoritustiedot katoaisivat Uranetissa.

Työtä, rahaa ja aikaa säästyy, kun samoja asioita ei tarvitse tehdä eri järjestelmillä moneen kertaan Uranetin nerokkaan skaalautumisen ansiosta. Kerran perustettua palvelua ei tarvitse kehittää uudelleen, sillä sama palvelu toimii vuosienkin kuluttua.

Uranetin avulla on helppoa ja nopeaa toteuttaa verkkovalmennuspalveluita jäsenille ja henkilökunnalle. Palvelut voivat olla esimerkiksi jäsenistölle tai henkilöstölle tarkoitettuja verkkokursseja tai ohjeistusta digipalveluna. Uranetissa on helppo seurata reaaliajassa tilattuihin URANET®-palveluihin liittyvää käyttäjäaktiivisuutta ja tuloksia tilaajakohtaiselta URANET®-työpöydältä.

Palveluita voi kehittää joko itse tai niitä voi tilata URANET®-kouluttajilta. Palveluita on helppo ottaa käyttöön URANET® -avaimia jakamalla. Erinomaisena etuna URANET® jää maksutta käyttöön niin kauaksi aikaa kuin sen käyttäjät haluavat.

Ainutlaatuinen URANET® mahdollistaa uusia asioita uskomattoman edullisesti ja helposti liitto- ja yhdistystoimintaan. Sen avulla voidaan tuottaa ennen näkemättömiä etuja jäsenistölle ja luoda uusi yhteys jäsenistön sekä järjestön välillä. Digipalvelut Uranetissa tuovat vetovoimaa ja haluttavuutta liittojen ja yhdistysten jäsenille. Toiminnan voi aloittaa välittömästi ilman IT-työtä Uranetissa.

URANET® on mahdollisuus tarjota seurakuntapalveluita digitaalisesti joko seurakuntien henkilöstöille tai seurakunnan jäsenille. Ainoa työ mikä pitää tehdä, on sisältöjen tuottaminen ja jakeleminen käyttöön URANET®-avaimilla jotka saa käyttöön tilatessa käyttäjäkapasiteettia palveluihin. URANET® mahdollistaa kohtaamisen digitaalisesti, palvelut voivat sisältää seurakunnan toimintaan liittyvää materiaalia eri muodoissaan.

URANET® tarjoaa ennennäkemättömän taloudellisen tavan toimia, sillä IT-kustannuksia ei ole ja kerran kehitetyt sisällöt voidaan ottaa käyttöön seurakuntakohtaisesti. URANET® toimii maksutta käytössä niin kauan kuin käyttäjillä on URANET®-profiili jonka voimassaolon he itse voivat päättää.

Hydöyntämällä Uranetia kilpailutuksessa, voidaan toimia todella tehokkaasti koska kerran kilpailutetut palvelut jäävät Uranetiin käyttöön. Ne eivät katoa palveluntarjoajien järjestelmiin sopimuskausien päättyessä. Riittää, että koulutuspalvelut tilataan kerran ja ne voidaan skaalata TE-palveluiden ja ELY-keskusten asiakkaiden käyttöön alueellisesti joiden nimetyt pääkäyttäjät voivat seurata Uranetissa reaaliajassa kuinka heidän asiakkaansa käyttävät palveluita.

Uranetin avulla osaaminen tunnistetaan ja pystytään vastaamaan alueellisin työvoimatarpeisiin ennen näkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella. Kohdennettujen työllistämispalveluiden tarjoaminen on nopeaa ja vaivaton Uranetin avulla, sillä yritysten paikallisiin työvoimatarpeisiin voidaan vastata parissa minuutissa, mikäli Uranetissa on käytössä oma palvelu.

Tehokkaan ja edullisen toimintamallin ansiosta, julkisen sektorin hankintarajat alittuvat, koska aikaa ja rahaa ei kulu teknisten asioiden hankkimiseen. Kerran perustettu Uranet® -palvelu toimii vuodesta toiseen ja sitä voidaan käyttää yksityisesti eri TE-palveluissa.

Uranetin avulla saadaan siirrettyä todelle helposti laji- ja valmennusosaamista urheiluseuroille ja heidän jäsenistölle. Samalla voidaan luoda kokonaisia laji- tai seurayhteisöjä, jonne voidaan liittyä ja jossa voidaan verkostoitua. Jäsenistöön on helppo säilyttää yhteys ja tarjota parhaita käytäntöjä valmennuksiin ja lajitietämyksen saloihin.

URANET ® mahdollistaa osaamisen siirtämiseen paikasta toiseen. Toiminnan voi aloittaa maksutta luomalla kehittäjätunnukset, jonka jälkeen voi aloittaa laji- ja valmennusosaamisen kehittämisen Uranetiin. Ainoa kustannus on, kun käyttäjä lisätään digipalveluun ja sekin on kertakustannus.

Osaamista voi hankkia myös joukkorahoituksella, jonka voi ottaa käyttöön Uranetissa. Koulutuspalveluiden tuottajille tämä tarjoaa mahdollisuuden hankkia rahoitusta tuotekehitykseen, jonka tuloksena voi järjestää tuotteen avulla valmennuspalveluita Uranetissa. Joukkorahoitettu valmennuspalvelu ei katoa Uranetista. Sitä voidaan käyttää rajattomasti uudelleen eri käyttötarkoituksissa ja eri asiakkailla.

Joukkorahoitusprojektissa määritellään ensin osaaminen, josta halutaan tuottaa verkkovalmennuspalvelu. Tämän jälkeen määritellään sille vastike. Kun riittävästi vastikkeita on kerätty, osaaminen voidaan ostaa sen palveluntuottajalta, joka kehittää sisällön Uranetiin. Tämän jälkeen se voidaan ottaa joko opetuskäyttöön koulutuspalveluiden tuottajille tai se voidaan ottaa käyttöön suoraan verkkovalmennuspalveluna ilman opettajia.

Tutustu 14.1-15.2.20201  käynnissä olevaan joukkorahoitusprojektiin English for Finns. Pienellä vastikkeella voi järjestää suurillekin massoille valmennusta joukkorahoituksella Uranetissa.

 

Digipalvelu Uranetissa tarkoittaa vaivattomuutta ja turvallisuutta.

Uranet® pysyy käyötssä ilman kk-maksuja missä ja milloin tahansa.

Digitaalisuus on paljon muutakin kuin koneälyä tai itseohjautuvia autoja, sillä se tarkoittaa myös helppoutta ja vaivattomuutta. Uranet® nostaa uudelle tasolle toiminnan helppouden. Sen käyttöönotto ja palveluiden kehittäminen on riskitöntä ja nopeaa, sillä ohjelmistoja ja konesalipalveluita ei tarvitse hankkia. Uranet® voi olla maksutta käytössä koko uran ajan.

Digitaalisuuden lähtökohta Uranetissa on turvallisuus. Uranetissa tietoon pääsee vain se käyttäjä, jolle tieto on tarkoitettu. Huipputurvallinen Microsoft Azure on Uranetin sydän, joka pitää tiedot tallessa. Uranet® vapauttaa vastuusta ja kustannuksista, joita liittyy itse ylläpidettyihin järjestelmiin. 

 

Digipalvelu Uranetissa on helppo ja edullinen käyttää nyt ja tulevaisuudessa. Palvelukohtainen tuotantonkustannus eräkoosta riippuen on 2,95-29,95€ + alv24% / palvelu.

Käyttöönotto

Tietojärjestelmien sijasta investoidaan skaalautuviin sisältöihin.

Uranetiin kehitetyt digipalvelut ovat monikäyttöisiä sisältöjä. Ne pysyvät mukana uralla.

Kehitysympäristö

Maksuttomassa kehitysympäristössä voi aloittaa Uranet®-digipalveluiden kehittämisen rekisteröitymällä palvelutuottajaksi.
Maksuton

Asiakasympäristö

Digipalvelut saa helposti käyttöön tilaamalla käyttäjäkapasiteettia ja jakamalla Uranet®-avaimia kohderyhmille.
Maksuton

Ohjaajan työkalut

Työkalujen avulla ohjaajat pääsevät katsomaan reaaliajassa tuloksia ja aktiivisuutta. Työkalut saa käyttöön tilaamalla käyttäjäkapasiteettia.
Maksuton

Palveluntuottajat

Palveluntuottajat saavat Uranetin avulla täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vapautuvat tietojärjestelmien ylläpidosta sekä kustannuksista. Aikaa ja vaivaa säästyy, sillä yhdellä Uranet®-digipalvelulla voi olla rajattomasti sitä käyttäviä kouluttajia ja loppukäyttäjiä. Palveluntuottaja ansaitsee joka kerta, kun hän itse tai digipalvelun lisensoinut toinen kouluttaja valmentaa digipalvelun avulla omia asiakkaita. Uranet® nostaa tuottavuuden täysin uudelle tasolle.
UUSI

Palveluiden tilaajat

Organisaatioille avautuu täysin uusia mahdollisuuksia tilata ketterästi osaamisen kehittämistä ja tunnistamista Uranet®-palveluntuottajilta. Palveluiden kehittämisen voi myös aloittaa itse omaan käyttöön. Käyttöönotto on supernopeaa ja kustannustehokasta Uranet®-avainten avulla. Uranet® jää maksutta käyttöön tilaajalle, vaikka koulutuspalveluiden tuottajat vaihtuisivatkin. Palveluita on helppo tilata myös kansainvälisesti joko omaan tai asiakaskäyttöön.
UUSI

Kustannukset

Ohjelmistokustannukset 0€. Konesalipalvelut 0€. Help Desk 0€. Lisenssit 0€.

Digipalvelun elinkaari on rajaton Uranetissa. Sitä voidaan käyttää missä ja milloin tahansa.

Uranet®-massatuotantopalvelut

Digipalvelun käytöstä on vain yksi kustannus: käyttäjän lisääminen digipalveluun.
digipalvelu toimii vuodesta toiseen uranetissa ilman kk-kustannuksia.

Uranet® yrityksen verkkovalmennusratkaisuna

Uranetin kustannustehokkuuden havaitsee, kun tarkastelee sen kustannuksia kuukausitasolla.
Mitä kauemmin käyttää, sitä edullisemmaksi Uranetin käyttö tulee.

Tunnustettua luotettavuutta toiminnastamme

Maksuttomat digialustamme synnyttävät tyytyväisyyttä vuodesta 2015 alkaen.

Kauppalehti 4.10.2017:

Kymmenen loistavasti onnistunutta IT-hanketta. Olimme tässä joukossa palvelutoimittajana.

Kehittämällä Uranetiin kaikkialla toimivia ja täydellisesti skaalautuvia digipalveluita, on helppo päästä mukaan menestykseen kanssamme.

Tee sinäkin loistavasti onnistunut hanke Uranetin avulla.
Uranet®-digipalvelu luo ainutlaatuista tuottavuutta.

0
rekisteröitynyttä käyttäjäprofiilia (12/2020) jotka voivat tilata lisää digipalveluita tuottajilta Uranetissa.

Digipalvelu Uranetissa on sijoitus tulevaisuuteen.

Digipalvelulla voi olla rajaton määrä eri valmentajia ja heidän ohjattavia.
Digipalvelut toimivat Uranetissa ilman IT-työtä joka paikassa helposti.
Palveluntuottaja päättää digipalveluiden jakelun ja käytön.
Ainutlaatuinen Uranet® tekee tämän mahdolliseksi.

Uranet® - seuraavan sukupolven ratkaisu.

Digipalvelukehityksen klinikka Zoomissa tiistaisin ja perjantaisin klo 9:00 - 12:00.
Tilaa aika etukäteen osoitteesta tilaa@uranet.fi

Oy Digital Education Services Finland Ab 2015 - 2021
Uranet® Tietohallintopalvelut
Tel. 044 0100240