DIGITAALISET OPETUSMEDIAT

DIGITAALISET OPETUSMEDIAPALVELUT URANET® DIGIALUSTALLA

OY DIGITAL EDUCATION SERVICES FINLAND AB

Digitaaliset opetusmediat ovat monikäyttöisiä palveluita osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.

 • Medioissa sisäänrakennettu yksityinen verkkovalmennusympäristö
 • Rajattomasti käyttäjäorganisaatiota
 • Osaamisen siirto organisaatiosta toiseen
 • Dynaamiset tai ennalta määritellyt opintopolut
 • Heti valmis pilvipalvelu
 • Aika- ja paikkariippumaton digipalvelu
 • Mobiilikäyttö ja päätelaiteriippumattomuus
 • B2B ominaisuudet mahdollistavat koulutusketjujen rakentamisen
 • Opetusmedioita käytetään maksuttomalla Uranet®-digialustalla
 • Ei kiinteitä kustannuksia, ei kk-maksuja
 • Opetusmedian sisältö ja käyttökokemus tukee yli 50 eri kieltä

Digitaalisia opetusmedioita saa käyttöönsä tilaamalla opetusmedian julkaisupalveluita. Miksi investoida tietojärjestelmiin, jos voi käyttää digitaalisia opetusmedioita?

 
URANET ®
on maksuton digipalvelu digitaalisten opetusmedioiden käyttöön.
Click Here
URANET ®
Heti käyttövalmis digialusta URANET ® toimii yli organisaatiorajojen, myös kansainvälisesti.
URANET ®
Yhdellä digitaalisella opetusmedialla voi olla rajattomasti opettajia, ja heillä rajattomasti opiskelijoita.
URANET ®
Digipalvelussa ei ole kiinteitä kuluja tai lisenssejä. Ylläpidosta ei aiheudu kustannuksia.
URANET ®
URANET ® mahdollistaa digitaaliset osaamiskartoitukset. Sen avulla on helppo hankkia tekijärekisteri rekrytointia varten.
URANET ®
Digialustan mediapalvelut saa helpoimmillaan käyttöönsä kuin tilaamalla sanomalehden.

Esimerkkejä

Digitaaliset opetusmediajulkaisut sopivat moneen käyttöön organisaatiorajoista riippumatta.

Osaamiskartoitus franchisingketjujen yrittäjärekrytointiin

- Digitaaliset opetusmediat auttavat tunnistamaan yhteistyökumppaneita
Katso uranetissa

Koulutusketjujen rakentaminen opetusmedioilla

- Digitaaliset opetusmediat mahdollistavat uutta liiketoimintaa hyvinvointipalveluihin
Katso Uranetissa

ELY-keskuksen työllistämishanke Pohjois-Suomessa

- Digitaaliset opetusmediat auttoivat rekrytoinnissa osaamisen tunnistamisella
Katso Uranetissa

Palvelusivut yrityksille ja yhteisöille

- Yli organisaatiorajojen yksityisesti toimiva alustapalvelu yrityksille ja yhteisöille
Katso uranetissa

Verkkokurssien ja opintopolkujen digialusta

- Koulutuspalveluiden tuottamista yksittäisistä kursseista opinttopolkuihin.
Katso Uranetissa

Osaamisen kehittäminen työtehtävissä

- Hygieniapassin verkkovalmennus selkokielellä maahanmuuttajille
Katso Uranetissa

Opetusmedioiden käyttöönotto

Digitaalisten opetusmedioiden käyttöönotto on äärimmäisen helppoa ja sujuvaa.
IT-projektia tai tietojärjestelmiä ei tarvita, koska opetusmediat sisältävät tietojärjestelmäpalvelut.
Verkossa tapahtuvaan osaamiseen kehittämiseen ja arviointiin lisäarvoa tuottamattomat asiat ovat poissa.

Esimerkkinä video digitaalisen osaamiskartoituksen käytöstä.

Opetusmediajulkaisuja voi jakaa kenelle tahansa ja missä tahansa. Opetusmedioista on helppo muodostaa opintopolkuja ja tarjota esimerkiksi koulutusvientiin.

Koska organisaatiorajoitteita ei ole, se mahdollistaa todellisen monikäyttöisyyden. Sisäänrakennetun verkkovalmennusominaisuuden ansiosta medioista voidaan muodostaa edelleen jaettavia palveluita opetuskäyttöön muille toimijoille.

Monikieliset opetusmediat palvelevat omalla äidinkielellä yli 50:ssä kieliryhmässä maasta ja organisaatiosta riippumatta. Opetusmedian sisältö ja käyttöliittymä voidaan vaihtaa saman istunnon aikana,.

Palvelut ja tuotteet

Julkaisupalvelu

Valmis digitaalinen opetusmedia*
8,92 /käyttäjä Kertakustannus. Ei muita kuluja.
 • Minimitilaus 100 käyttäjää
 • Ohjaajan työkalut sisäänrakennettuna
 • Online -raportit medioiden käytöstä
 • Digitaaliset valmennus- ja ohjauspalvelut tilaajan asiakkaille
 • Helppo pilvipalvelu, heti käyttövalmis
 • Mukana sisältö ja oppimistehtävät
 • Käyttö maksuttomalla Uranet -digialustalla
 • Käyttäjät voivat hallita itse tiliä ja tilata lisää medioita
UUSI!

Valmis digitaalinen opetusmedia sisältää kaiken tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin digitaalisesti:
sisällöt, käyttöoikeudet, oppimistehtävät, analytiikan, opettajan työkalut, opiskelijan työpöytäpalvelut sekä sosiaalisen median.

Lisäarvopalveluna voi tilata kouluttajakohtaiset verkkosivut, josta ohjattavat saavat palvelut käyttöön huolimatta siitä, vaikka itse ei olisi kehittänyt sisältöä. Tämä on mahdollista, koska opetusmedioissa on mukana sisäänrakennettu yksityinen verkkovalmennusympäristö.

Digitaalisten osaamiskartoitusten avulla on helppo tunnistaa osaamista eri tavoin. Osaamiskartoitusten avulla voidaan tehokkaasti kohdentaa resurssien käyttöä eri tilanteissa. Ne myös tarjoavat johdonmukaisen polun osaamisen kehittämiseen, sillä osaamisen tunnistamisella voidaan kehittää henkilökohtaisia valmennuspolkuja. Prosessit paranevat ja virheet vähenevät osaamisten tunnistamisen avulla.

Osaamiskartoituksia on olemassa heti valmiina palveluna tai niitä voidaan julkaista tarpeiden mukaan. Kerran julkaistua uutta osaamiskartoitusta ei tarvitse tehdä uudestaan.

Tutustu jo tuottamiimme osaamiskartoituksiin: franchisingyrittäjän tasotesti, hygieniapassi selkokielellä, englanninkieli. Nämä voi tilata omaan käyttöönsä julkaisupalvelusta.

Digitaalinen osaamiskartoitus on enemmän kuin pelkkä testi. Se myös valmentaa käyttäjäänsä.

Digitaaliset osaamiskartoitukset

Tunnista ja arvioi osaamista digitaalisesti
8,35 /käyttäjä Kertakustannus. Ei muita kuluja.
 • Osaamiskartoituksia voidaan toteuttaa kansainvälisesti eri kielillä
 • Jaa kartoitus käyttäjille, tunnista kohderyhmän osaaminen reaaliajassa
 • Toimii yli organisaatiorajojen
 • Valmis osaamiskartoitus sisältää myös materiaalit
 • Helppo pilvipalvelu, heti käyttövalmis
 • Käyttö maksuttomalla Uranet -digialustalla
 • Minimitilaus 150 käyttäjää
 • Parantaa rekrytointien onnistumista ja nopeuttaa prosessia
 • Saatavana myös räätälöityjä, yritys- tai tehtäväkohtaisia kartoituksia.
UUSI!

Palvelusivu Uranetissa

Räätälöity organisaatiokohtainen käyttkokemus.
18,58 /kk Kertakustannus. Ei muita kuluja.
 • Räätälöity yrityskohtainen käyttäjäkokemus
 • Valmiita malleja joista helppo valita
 • Ohjaa asiakkaat käyttämään medioita näyttävästi
 • Helppo pilvipalvelu, heti käyttövalmis
 • Hinta kuukaudessa 48 kk jaksolle, jonka jälkeen käyttö maksutonta
 • Verkko-osoite www.uranet.fi/yritys
 • Ei tarvetta ylläpidolle tai erillisjärjestelmille
 • Saatavana myös monikielinen käyttäjäkokemus
UUSI!

Tuottajan verkkosivut tarjoavat mahdollisuuden räätälöidä yritys- tai palvelukohtainen käyttökokemus asiakkaille.

Asiakkaat löytävät palvelun helposti ja loogisesti verkko-osoitteesta www.uranet.fi/yrityksennimi josta he saavat myös heille kohdennetut sisällöt käyttöönsä.

Tuottajakohtaiset palvelusivut helpottavat palveluiden jakelua ja käyttöä asiakkaille. Mikäli tuottajalla on sisältöä alustalla, niin ainoa mikä pitää tehdä on jakaa palvelusivujen osoite ja palvelutunnus, jolloin käyttäjät voivat aloittaa sisältöjen käytön. Palvelusivut ovat saatavana myös monikielisenä, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja arvioinnin kansainvälisesti.


Tutustu palvelusivuihin Uranetissa:

 1. Rouhea Oy
 2. Fordione Oy
 3. IhanaElo Oy
 4. Matkailudiili
 5. Franchising -osaamiskartoitus
 6. Uravalmennus (universaali palvelusivu kaikille uravalmennusta tuottaville käyttäjäorganisaatioille)

Tämä on täysin uusi tapa liittää asiakkaat omien tuotteiden käyttäjäksi näin edullisesti digipalvelun avulla. Palvelusivut saa käyttöönsä tilaamalla julkaisun.

Digitaalisten opetusmedioiden julkaisuja voidaan toteuttaa myös tilauksesta. Tässä tapauksessa sisältö kehitetään yhteistyössä tilaajan kanssa ja se viedään Uranet -digialustalle.

Julkaisun tilaaja määrittelee tilattavan median sisällön, käyttötarkoituksen ja sen jakelun. Kun julkaisu on valmis, tilaaja ja hänen asiakkaat voivat aloittaa välittömästi opetusmedian käytön.

Tilaaja voi laajentaa median käyttöä esimerkiksi muille kouluttajille. Tämä luo aivan uusia mahdollisuuksia kouluttajille, koska heidän tuottamansa sisältö voi olla käytössä missä tahansa. Näin digitaalisen opetusmedian julkaisu on investointi, joka kannattaa tehdä.

Julkaisupalvelu, uusi opetusmedia

Luo uutta sisältöä ja jaa eteenpäin digipalveluna
892 /htp + ALV 24%
 • Helppo pilvipalvelu, heti käyttövalmis
 • Lisensointimahdollisuudella voi ketjuttaa medioita muiden kouluttajien käyttöön
 • Sisällön julkaisevat pedagogiikan ammattilaiset
 • Median julkaiseminen perustuu käytettyihin henkilötyöpäiviin
 • Käyttö maksuttomalla Uranet -digialustalla
 • Mukana verkkovalmentajan ympäristö
 • Mukana sisältö ja oppimistehtävät
 • Toimii myös monikielisesti yli maa- ja organisaatiorajojen

Opetusmedioiden lisensoiti 3. osapuolelle

Lisensoi julkaisemasi opetusmedia muiden käyttöön
892 /htp + ALV 24%
 • Pilvipalvelusta voi lisensoida opetusmedioita kolmannelle oapuolelle
 • Lisensoinnin avulla voi tuottaa koulutuspalveluita koulutuksen tuottajille
 • Voit lisensoida tilaamiasi julkaisuja haluaamasi hintaan
 • Lisensointi kolmannelle osapuolelle perustuu kertakustannukseen
 • Mediaa voi lisensoida maa- ja organisaatiorajoista riippumattomasti
 • Mukana verkkovalmentajan ympäristö opetusmedian lisenssin tilaajalle
 • Mukana sisältö ja oppimistehtävät opetusmedian lisenssin tilaajalle
 • Mukana 100 käyttäjää ja yritystunnus oetusmedian lisenssin tilaajalle

Digitaalisen opetusmedian tuottajana voit lisensoida opetusmedian kolmannelle osapuolelle. Tämä on erittäin edullinen tapa tarjota koulutuspalveluita tuottaville organisaatioille palveluita digivalmennukseen.

Kun julkaisun tuottaja on tilannut opetusmedian julkaisupalvelun, hänellä on oikeus lisensoida opetusmedian sisältö ja siihen liittyvä oppimisympäristön digipalvelu kenelle tahansa, kuka haluaa hankkia lisenssin opetusmedian tuottajalta.

Tämä on mahdollista koska digitaaliset opetusmediat toimivat missä tahansa ilman asennuksia ja ne sisältävät työkalut myös lisenssin tilaavalle asiakaalle ja hänen ohjattavilleen.
Digitaalisten opetusmedioiden lisensointi muodostaa ainutlaatuisen tavan tehdä liiketoimintaa verkkovalmennuksessa.

Onko tarpeinanne oman digialustan hankkiminen verkkovalmennukseen, joka toimii vieläpä globaalisti? Meiltä löytyy osaamista, sillä olemme toteuttaneet jo sellaisen. Se on Uranet -digialusta.

Tarjoamme kehitystyöhön apua eri tavoin projektin eri vaiheisiin. Tunnemme digialustan kehitystyön eri vaiheet ja digitaalisen alustan vaatimat prosessit, jotka tarvitaan digialustan toimintaan.

Voimme havainnollistaa käytännöllisesti kehittämämme digialustan avulla, miten asioita voidaan järjestää kannattavasti ja tuottavasti. Palvelumme avulla hankkeet onnistuvat varmasti, valmis digialusta ratkaisumallina säästää kustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.

Jaamme todistetun osaamisemme mielellämme eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse, koska valmis malli on olemassa.

Digialustan suunnittelupalvelut osaamisen kehittämiseen ja arviointiin

Olemme jo tehneet digialustan.
Autamme myös muita vaativassa hankkeessa.
892 + ALV 24%
 • Suunnittelupalvelut
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Prosessien kehittäminen
 • Korkean käytettävyyden ratkaisut
 • Osto- ja hankintapalvelut
 • Testaus- ja validointipalvelut
 • Projektinjohto
 • Veloitusperuste henkilötyöpäivän hinta 892€ + alv24%

Opetusmedioilla omaa liiketoimintaa

Omaa liiketoimintaa voidaan toteuttaa digitaalisten opetusmedioiden avulla ryhtymällä tuottajaksi. Se on mahdollista, koska opetusmedioissa on mukana organisaatioiden tietojärjestelmistä riippumaton verkkovalmennusympäristö.

Opetusmedioiden avulla kuka tahansa voi käyttää tuottajan julkaisemaa opetusmediaa toiminnassaan. Mitä enemmän opetusmedialla on asiakkaita ja heillä käyttäjiä, sitä arvokkaammaksi se tulee tuottajalle.

Opetusmedian tuottajaksi voi ryhtyä tilaamalla uuden opetusmedian julkaisupalvelun. Opetusmedian tuottaja päättää opetusmedian jakelun. Tuottajalla on oikeus jälleenmyydä tuottamansa opetusmedian oikeudet eteenpäin.  Tuemme tapauskohtaisesti itsenäisten ja aloittavien mediatuottajien toimintaa.

Tutustu tästä tuottajan julkaisuohjeisiin.

 
 

Osaaminen ja luotettavuus

Yhtiömme tuottama projekti listattiin Kauppalehdessä kymmenen loistavasti onnistuneen IT- projektin joukkoon mitä  Suomessa on tehty.

Digital Education Services Finland on osa Hankiworks Oy -yhtiöitä.

lisätietoa
digitaalisista opetusmediajulkaisuista

Oy Digital Education Services Finland Ab
Tietokatu 6 94600 Kemi Digipolis
Email : tilaa@uranet.fi

Käyttöönottopalvelut 044 9788483