DIGITAALISET OPETUSMEDIAT

DIGITAALISTA ETUMATKAA

DIGITAALISET OPETUSMEDIAT OVAT HELPPO JA VAIVATON TAPA TUOTTAA PALVELUITA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA ARVIOINTIIN.


Digitaalisissa opetusmedioissa on sisäänrakennettu verkkovalmennusjärjestelmä ohjaajille ja ohjattaville.  B2B -ominaisuuden ansiosta, mediat skaalautuvat muiden käyttöön helposti.

Kerran tuotettua opetusmediaa voidaan käyttää rajattomasti.
Opetusmedioiden tuottajat päättävät medioiden käytön.
 

Digitaalinen opetusmedia on monipuolinen ja skaalautuva verkkopalvelu Uranet -digialustalla.

1
Opetusmediaa
Tuottajaa
Käyttäjää
Maata
Käyttäjäorganisaatiota

Työllistämispalvelut

Pohjois-Suomen ELY-keskuksen Matkailudiili -projektissa tuotettiin kolme opetusmediaa. Koulutimme ja arvioimme opetusmedioiden avulla hakijoita, joita työllistimme yrityksiin. Mediat ovat edelleen olemassa ja niitä voidaan käyttää tilauksesta muissakin projekteissa. Hanke toteutettiin Rouhea Oy:n kanssa yhteistyössä.
INNOVATIIVINEN

Koulutuspalvelut ja koulutusvienti

Digitaaliset opetusmediat ovat myös kouluttajan työkalu. Medioiden avulla voi tuottaa yksittäisiä kursseja tai skaalata kokonaisia koulutuspolkuja organisaatiorajoista riippumatta. Sen jälkeen ohjauspalvelut ovat heti käytössä. Esimerkiksi asiakaskoulutusten järjestäminen on helppoa ja sitä voidaan tehdä ympäri maailmaa.
innovatiivinen

Franchising-palvelut

Digitaalisten opetusmedioiden avulla voit tilata julkaisun, jonka voi myydä ja markkinoida eri käyttäjille. Sisäänrakennetun opettajalta-opettajalle ominaisuuden ansiosta, muut voivat käyttää omassa liiketoiminnassaan tuottamaasi mediaa. Kerran julkaistua mediaa ei tarvitse tehdä uudelleen, eikä se tarvitse tietojärjestelmiä asennettavaksi.
Uusi!

Verkkokauppa

Digitaalisia opetusmedioita voi myydä ja markkinoita missä tahansa verkkokaupassa, sillä niiden myynti ei ole rajoittunut alustaan. Voit antaa tuottamasi medioiden lisenssejä jälleenmyyntiin muille toimijoille. Tämä on mahdollista koska sinä voit päättää miten mediat jaetaan.
uusi!

Osaamiskartoitukset

Osaamiskartoitus on uusi digitaalisten opetusmedioiden sovellus. Voit kehittää ja arvioida kohderyhmiesi osaamista. Osaamisen tunnistamisen jälkeen kehitystarpeet ovat tiedossa. Esimerkiksi kouluttuja voi laatia alkutehtävän, jonka koulutettavat täyttävät ja tarkastaa osaamisen taso ennen koulutusta.
Uusi!

Yritysten verkkosivut

Uranet digialusta on digitaalisten opetusmedioiden jakelukanava, jonne voi rakentaa helposti näyttävät verkkopalvelut. Kirjautuminen medioiden käyttäjäksi tapahtuu yrityksen verkkosivulta Uranetissa. Myös ohjaajan palvelut ovat käytössä samasta paikasta. Investointeja ja ylläpitoa ei tarvita.
uusi!

Asiakaskoulutukset

Digitaaliset opetusmediat sopivat vaativiin toimitusprojekteihin ja niiden avulla voidaan nopeuttaa käyttöönottoa ja parantaa onnistumisia valmentamalla ennakkoon. Tämä onnistuu helposti koska asiakkaille voidaan jakaa opetusmedioita maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Samalla voidaan tarkastella tuloksia siitä miten asiakkaat oppivat.
Uusi!

Osaamisyhteisöt

Koska yksi tai useampi opetusmedia voi halutessaan olla eri käyttäjien ohjaus- ja oppimiskäytössä, niin valittujen medioiden ympärille voidaan tuottaa osaamisyhteisöjä jonne voivat osallistua medioiden käyttäjät. Tämä on mahdollista koska medioita voidaan jakaa organisaatiorajoista riippumatta.
Digitaalisista opetusmedioista voidaan tuottaa osaajarekisteri yhteisöjen avulla.
uusi!

Tuotteet

Digitaalisen opetusmedian julkaisupalvelu
verkkovalmennukseen ja osaamiskartoituksiin.

Opetusmedian julkaisupalvelun mukana saa käyttöönsä huippuluokan Uranet-digialustan. Se toimii joka paikassa yli organisaatio-, maa- ja kielirajojen.  Opetusmedioiden käyttö on vaivatonta Uranetin avulla.

Uranet on  käyttäjille maksuton digialusta. Se on heti valmis käyttöön, koska opetusmedioissa on mukana sisäänrakennettu verkkovalmennusympäristö.

 

Julkaisupalvelussa opetusmedia kehitetään digitalustalle, jonka jälkeen se on heti valmis käyttöön. Julkaistava media voidaan lisensoida kolmannelle osapuolelle, joka lisää median käyttömahdollisuuksia.

Tilaaja päättää opetusmedian jakelun ja käytön julkaisupalvelun avulla. Kerran julkaistua opetusmediaa voidaan skaalata rajattomasti.

Oy Digital Education Services Finland Ab

URANET®
DIGITAALISET OPETUSMEDIAT

Business Finland
Business Finland
@Uranet Alustapalvelut
Tammikuussa 2019 Business Finland julkaisi tulokset verkkovalmennusjärjestelmien kilpailutuksesta. Uranet sai täydet pisteet arvosanalla 5/5.
Business Finland
Business Finland
@Uranet Alustapalvelut
"Referenssit pitivät järjestelmästä paljon kaikilta ominaisuuksiltaan ja käyttöesimerkit vastasivat hyvin tarpeitamme. Myös käyttäjätukea arvioitiin erinomaiseksi." (Loppuraportti, vertailussa 9 järjestelmää).
Business Finland
Business Finland
@Uranet Alustapalvelut
Uranetin digitaaliset opetusmediat voittivat perinteiset verkko-opetusjärjestelmät käytettävyyden, helpon käyttöönoton ja erinomaisen käyttäjätuen ansiosta.

Tietojärjestelmien sijasta käytetään medioita pilvipalvelussa.

Tuomo Ryynänen, Tuottaja

Osaaminen ja luotettavuus

Yhtiömme tuottama projekti listattiin Kauppalehdessä kymmenen loistavasti onnistuneen IT- projektin joukkoon mitä  Suomessa on tehty.

Digital Education Services Finland on osa Hankiworks Oy -yhtiöitä.

  • Digitaalisten opetusmedioiden toiminta-ajatuksen ovat kehittäneet suomalaiset korkeakouluopettajat.
  • Digitaaliset opetusmediat on kehitetty poistamaan tietojärjestelmien hankintoihin liittyvät haitat ja rajoitteet.
  • Medioiden avulla voi luoda uutta liiketoimintaa tai kehittää nykyistä liiketoimintaa tuottavammaksi.
  • Uuden median julkaisu vie keskimäärin noin 5-12 henkilötyöpäivää yhdelle kielelle. Määrään vaikuttaa materiaalien valmiusaste ja käytön laajuus.
  • Ainoa kustannus on julkaisupalvelu. Mediat julkaistaan maksuttomalla digialustalla, jossa medioita voi käyttää ja ohjata asiakkaat mediantuottajan omaan ympäristöön alustalla.

tilaa media tai kysy lisätietoa.

Oy Digital Education Services Finland Ab
Tietokatu 6 94600 Kemi Digipolis